hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji,Vol. 18 No. 1
Datum izdavanja: srpanj 1971.

Objavljen na Hrčku: 14. 1. 2016.
Sadržaj Puni tekst
BILJEŠKE O STAROKRŠĆANSKIM I RANOSREDNJOVJEKOVNIM SPOMENICIMA NA OTOKU ŠIPANU ≈ (str.5-29) hrvatskipdf 10 MB
BILJEŠKE O STAROKRŠĆANSKIM I RANOSREDNJOVJEKOVNIM SPOMENICIMA NA OTOKU ŠIPANU SUR LES MONUMENTS PALEOCHRETIENS DE L’ILE DE ŠIPAN (str.5-29) francuskipdf 10 MB
Igor Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
NOVI ARHEOLOŠKI NALAZI KOD CRKVE GOSPE LUŽINA U STONU (str.31-38) hrvatskipdf 3 MB
NOUVELLES TROUVAILLES ARCHEOLOGIQUES PRES DE L’EGLISE DE LA VIERGE A LUŽINE – STON (str.31-38) francuskipdf 3 MB
Ante Dračevac
Izvorni znanstveni članak
 
TRI KALEŽA IZ ČETRNAESTOG STOLJEĆA (str.39-51) hrvatskipdf 6 MB
DREI KELCHE AUS DEM 14. JAHRHUNDERT (str.39-51) njemačkipdf 6 MB
Ivan Bach
Izvorni znanstveni članak
 
SLIKA IZ RADIONICE PAOLA VENEZIANA U PRČANJU (str.53-59) hrvatskipdf 6 MB
UNE MADONE D’ ATELIER DE PAOLO VENEZIANO, NON ENCORE PUBLIEE, DANS LES BOUCHES DE KOTOR (str.53-59) francuskipdf 6 MB
Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
MAČ DUBROVAČKOG KNEZA, DAR MATIJE KORVINA (str.61-73) hrvatskipdf 5 MB
DAS SCHWERT DES REKTORS DER REPUBLIK DUBROVNIK GESCHENK MATHIAS’ CORVINUS (str.61-73) njemačkipdf 5 MB
Ivan Bach
Izvorni znanstveni članak
 
NEKOLIKO ARHIVSKIH PODATAKA O GRADNJI DUBROVAČKIH LJETNIKOVACA XVI. STOLJEĆA (s posebnim osvrtom na Gučetićev ljetnikovac u Rijeci dubrovačkoj) (str.75-95) hrvatskipdf 8 MB
CONSTRUCTION DE VILLAS A DUBROVNIK AU XVIe. s. (str.75-95) francuskipdf 8 MB
Frano Kesterčanek
Izvorni znanstveni članak
 
DRVENO RASPELO G. PIAZZETTE U STAROM GRADU NA HVARU (str.97-100) hrvatskipdf 2 MB
UNA CROCE SCOLPITA DI GIACOMO PIAZZETTA (str.97-100) talijanskipdf 2 MB
Grgo Gamulin
Izvorni znanstveni članak
 
GRADNJA I POVIJEST CRKVE-TVRĐAVE U JELSI (str.101-129) hrvatskipdf 10 MB
L’EGLISE – FORTERESSE DE JELSA (str.101-129) francuskipdf 10 MB
Niko Duboković
Izvorni znanstveni članak
 
DVA NEPOZNATA DJELA G. A. PALLEGRINIJA (str.131-133) hrvatskipdf 2 MB
DEUX OEUVRES INCONNUES DE G. A. PELLEGRINI (str.131-133) francuskipdf 2 MB
Grgo Gamulin
Izvorni znanstveni članak
 
PRIJEDLOG ZA FRANCESCA ZUGNA (str.135-137) hrvatskipdf 2 MB
PER FRANCESCO ZUGNO (str.135-137) talijanskipdf 2 MB
Grgo Gamulin
Ostalo
 
ANTONIO CARNEO NA OREBIĆIMA (str.139-143) hrvatskipdf 3 MB
UNE PEINTURE D’ANTONIO CARNEO À OREBIĆI, INCONNUE JOSQ’ICI (str.139-143) francuskipdf 3 MB
Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
POČECI ZAŠTITE SPOMENIKA I SABIRANJA UMJETNINA U DALMACIJI (str.145-159) hrvatskipdf 6 MB
DEBUTS DE LA SAUVEGARDE ET DU RASSEMBLEMENT DES MONUMENTS EN DALMATIE (str.145-159) francuskipdf 6 MB
Danica Božić-Bužančić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 6.411 *