hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 60 No. 3-4, 1990.


Datum izdavanja: svibnja 1991.

Objavljen na Hrčku: 1. 6. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Uvodne riječi Dekana (str.141-144) hrvatskipdf 1 MB
Tomislav Janko Šagi-Bunić
Uvodnik
 
Žena kao čovjek. Prolegomena na temu tjedna (str.144-154) hrvatskipdf 4 MB
(str.144-154)  
Vjekoslav Bajsić
Izvorni znanstveni članak
 
Žena u Starom i Novom zavjetu (str.155-160) hrvatskipdf 3 MB
Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Žena - Marija u kontekstu dvanaestog poglavlja Ivanova Otkrivenja (str.161-175) hrvatskipdf 6 MB
Izidor Zvonimir Herman
Izvorni znanstveni članak
 
Žena u hrvatskom srednjevjekovlju (str.176-191) hrvatskipdf 6 MB
(str.176-191)  
Franjo Šanjek
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga žene u javnom životu europske civilizacije (str.192-208) hrvatskipdf 7 MB
(str.192-208)  
Marijan Valković
Izvorni znanstveni članak
 
»Biti cjelovita, dobra, lijepa« - kritički pokušaj o feminističkoj teologiji (str.209-228) hrvatskipdf 9 MB
(str.209-228)  
Anamaria Grünfelder
Izvorni znanstveni članak
 
Žena u ckrvenim dokumentima do Ivana Pavla II (str.229-245) hrvatskipdf 7 MB
Nikola Dogan
Izvorni znanstveni članak
 
Žena - zaručnica i majka (str.246-256) hrvatskipdf 4 MB
(str.246-256)  
Ivan Cvitanović
Izvorni znanstveni članak
 
Pokoncilska situacija žene u Hrvata (str.257-272) hrvatskipdf 7 MB
(str.257-272)  
Josip Baloban
Izvorni znanstveni članak
 
Žena u strukturalnoj ulozi Crkve (str.273-280) hrvatskipdf 3 MB
Die Rolle der Frau in den Strukturen der Kirche (str.273-280)  
Bono Zvonimir Šagi
Izvorni znanstveni članak
 
»Žena« - exemplar et archetypum totius generis humani (str.281-289) hrvatskipdf 3 MB
(str.281-289)  
Stjepan Kušar
Izvorni znanstveni članak
 
Žena - slika Božja (str.290-301) hrvatskipdf 4 MB
Rebeka Jadranka Anić
Izvorni znanstveni članak
 
(str.302-311) engleskipdf 4 MB
Ravnopravnost in dostojanstvo žene (str.302-311)  
Maca Jogan
Izvorni znanstveni članak
 
Žena čuvarica i promicateljica ćudoređa prema apostolskom pismu »Mulieris dignitatem« Ivana Pavla II (str.312-317) hrvatskipdf 2 MB
Marijan Biškup
Izvorni znanstveni članak
 
Žena u teologiji svete Terezije (str.318-327) hrvatskipdf 4 MB
Jakov Mamić
Izvorni znanstveni članak
 
Žena u Zakoniku kanonskoga prava (str.328-343) hrvatskipdf 6 MB
Josip Delić
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga i mjesto redovnice u Crkvi (str.344-347) hrvatskipdf 2 MB
Anunciata Voloder
Izvorni znanstveni članak
 
Lik žene u hrvatskoj književnosti (str.348-354) hrvatskipdf 3 MB
Božidar Petrač
Izvorni znanstveni članak
 
Ekumenski vid svećeničkog ređenja žena (str.355-368) hrvatskipdf 6 MB
Juraj Kolarić
Izvorni znanstveni članak
 
Propovijed kardinala Kuharića o dostojanstvu žene (str.369-372) hrvatskipdf 2 MB
Franjo Kuharić
Ostalo
 
Zaključna riječ kardinala Franje Kuharića (str.373-376) hrvatskipdf 2 MB
Franjo Kuharić
Ostalo
 
Dekanova zaključna riječ (str.377-379) hrvatskipdf 995 KB
Tomislav Janko Šagi-Bunić
Ostalo
 
Teološko-pastoralni tjedan o dostojanstvu žene (str.380-382) hrvatskipdf 1 MB
Adalbert Rebić
Crtice
 
Jakov Jukić, Povratak svetoga. Rasprava o pučkoj religiji. Izdanje »Crkve u svijetu«, Split, 1988. (str.383-383) hrvatskipdf 330 KB
Adalbert Rebić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
AA, Redemptoris Mater. Contenuti e prospettive dottrinali e pastorali. Zbornik radova znanstvenog simpozija koji je održan u marijanskoj godini 23-25. svibnja 1988. u Rimu u organizaciji Središnjeg odbora za marijansku godinu. Izdanje Pontificia Academia Mariana Internationalis, Roma, 1938. (str.384-385) hrvatskipdf 932 KB
Adalbert Rebić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Celestin Tomić, Začeci židovstva. Knjige Ezra i Nehemija, Drugi i Treći Izaija, Hagaj i Zaharija, Malahija i Obadija, Joel i Jona, Job, Psalmi, Mudre izreke. Pjesma nad pjesmama. Povijest spasenja, svezak VIII. Izdaje Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca, Zagreb, 1988. (str.385-385) hrvatskipdf 449 KB
Adalbert Rebić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Willi Hoffsümmer, Pokomičko bogoslužje, s predmetima iz svakodnevice. Priredili prijevod hrv. izdanja Drago Bosnar i Josip Vnučec. Župni ured Luka, Zagreb, 1989. (str.385-386) hrvatskipdf 867 KB
Adalbert Rebić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
VII. medfakultetni ekumenski simpozij, Skrivnost Cerkve in služe v Cerkvi, Ljubljana-Stična, 22-26. septembra 1986. godine. Izdanje Teološka fakulteta u Ljubljani, Ljubljana 1988. »Skrivnost Cerkve in službe v Cerkvi« (Otajstvo Cerkve i službe u njoj) naslov je zbornika koji donosi radove s VIII. međufakultetskog simpozija održanog u Stični od 22. do 26. rujna 1986. (str.386-386) hrvatskipdf 427 KB
Adalbert Rebić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vitomir Slugić, Crkva i crkve. Svjeto Riječi, Sarajevo, 1987. (str.386-386) hrvatskipdf 427 KB
Adalbert Rebić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivo Gugić, Svi smo pozvani. Kotor, 1987. (str.387-387) hrvatskipdf 125 KB
Adalbert Rebić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sadržaj (str.389-390) hrvatskipdf 341 KB
Index (str.389-390)  
Ostalo  
In memoriam prof. dr. Josipu Turčinoviću hrvatskipdf 627 KB
Adalbert Rebić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 37.691 *