hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 1991.

Objavljen na Hrčku: 14. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-2) hrvatskipdf 224 KB
Kazalo  
Put prema zajedničkoj Evropi (str.3-6) hrvatskipdf 686 KB
Zvonko Posavec
Ostalo
 
Radna grupa "Evropski Ustav": Kakvo ustrojstvo Evrope - Prijedlozi za dalji institucijski razvoj Evropske zajednice (str.7-23) hrvatskipdf 3 MB
Ostalo  
Dva dokumenta o Evropskom političkom savezu (str.24-42) hrvatskipdf 3 MB
Ostalo  
Ustav Republike Hrvatske i nadnacionalne organizacije: suverenitet, međunarodni odnosi i temeljna ljudska prava (str.43-56) hrvatskipdf 2 MB
New Croatian Constitution and Supranational Organizations: Sovereignty, International Relations and Fundamental Human Rights (str.43-56)  
Siniša Rodin
Izvorni znanstveni članak
 
Položaj predsjednika Republike u političkom sustavu Pete Republike u Francuskoj (str.57-74) hrvatskipdf 3 MB
The Position of the President of the Republic in the Political System of the Fifth Republic in France (str.57-74)  
Štefica Deren-Antoljak
Izvorni znanstveni članak
 
Simpozij "Komunikacijski aspekti demokracije u Jugoslaviji" (str.75-76) hrvatskipdf 236 KB
Vijest  
Demokratski poziv komunikologije (str.77-87) hrvatskipdf 2 MB
The Democratic Vocation of Communication Science (str.77-87)  
Pavao Novosel
Izlaganje sa skupa
 
Granice pluraliteta političke zajednice (str.88-94) hrvatskipdf 1 MB
The Limits of Plurality in a Political Community (str.88-94)  
Zvonko Posavec
Izlaganje sa skupa
 
Perspektive političkoga pluralizma u Jugoslaviji ili "sjaj i bijeda" novih demokracija (str.95-109) hrvatskipdf 2 MB
(str.95-109)  
France Vreg
Izlaganje sa skupa
 
Trendovi razvoja radija i televizije u pluralističkom društvu (str.110-119) hrvatskipdf 2 MB
Development Trends of Radio and Television in a Pluralist Society (str.110-119)  
Mario Plenković
Izlaganje sa skupa
 
Paradigme medijskih utjecaja (str.120-135) hrvatskipdf 3 MB
Paradigms of Media Influence (str.120-135)  
Branka Mraović
Izvorni znanstveni članak
 
Objektivno novinarstvo: iluzija bez pokrića (str.136-139) hrvatskipdf 607 KB
Objective Journalism: An Unwarranted Illusion (str.136-139)  
Vlatka Krsmanović
Izlaganje sa skupa
 
Marginalije na temu demokratizacije medija (str.139-144) hrvatskipdf 663 KB
Marginal Remarks Concerning the Democratization of the Media (str.139-144)  
Jelena Voćkić-Avdagić
Izlaganje sa skupa
 
Radionovinarstvo u pluralističkom društvu (str.145-149) hrvatskipdf 612 KB
Radio Journalism in a Pluralistic Society (str.145-149)  
Marko Sapunar
Izlaganje sa skupa
 
Vlasništvo - temeljna odrednica masmedija (str.150-152) hrvatskipdf 439 KB
Ownership - The Basic Determinant of the Mass Media (str.150-152)  
Stjepan Malović
Izlaganje sa skupa
 
Demokratizacija medija i razvoj višestranačkog sustava (str.153-157) hrvatskipdf 820 KB
The Democratization of the Media and the Evolution of the Multiparty System (str.153-157)  
Ljiljana Bačević
Izlaganje sa skupa
 
Srbija, Makedonija i Kosmet prema Albaniji i Albancima (str.158-182) hrvatskipdf 4 MB
Serbia, Macedonia, and Kossovo in Relations to Albania and the Albanians (str.158-182)  
Radovan Pavić
Izvorni znanstveni članak
 
Historijsko-geografska osnovica hrvatsko-mađarske granice (str.183-191) hrvatskipdf 1 MB
The Historico-Geographical Background of the Croato-Hungarian Border (str.183-191)  
Mladen Klemenčić
Izvorni znanstveni članak
 
Uzroci ugasnuća poretka marksističko-lenjinističke idejne podloge (str.192-205) hrvatskipdf 2 MB
Eduard Kale
Izvorni znanstveni članak
 
Politička zajednica i razlike među grupama: kritika ideala univerzalnog građanstva (str.206-229) hrvatskipdf 4 MB
Political Community and Differences Between Groups: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship (str.206-229)  
Iris Marion Young
Ostalo
 
Yves Meni, Government and Politics in Western Europe - Britain, France, Italy, West Germany (Comparative European Politics); Anđelko Milardović, Nova desnica?; Adolf Dragičević, Suton socijalizma (Kraj masovnog društva); Marcello de Cecco and Alberto Giovannini (ed.), A European Central Bank? Perspectives on monetary unification after ten years of the EMS; Robert Michels, Sociologija partija u suvremenoj demokraciji; Vera Pilić-Rakić, Savremena ekonomska teorija u Americi; Srđan Lelas, Promišljanje znanosti; (str.230-251) hrvatskipdf 4 MB
Štefica Deren-Antoljak, Davor Rodin, Ivan Vuković, Luka Brkić, Dejan Jović, Zagorka Brunsko
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Predmetni i autorski indeks 1990. godina (str.252-260) hrvatskipdf 928 KB
Ostalo  
Posjeta: 11.557 *