hrcak mascot   Srce   HID

Food Technology and Biotechnology, Vol. 52 No. 1, 2014.


Food Technology and Biotechnology,Vol. 52 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2014.

Objavljen na Hrčku: 27. 3. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Uvodnik  
Preface (str.1-2) engleskipdf 133 KB
Uvodnik  
PHO promotori kvasca kao primjer regulacije transkripcije remodeliranjem kromatina: dosadašnje spoznaje (str.3-7) hrvatskipdf 284 KB
The Yeast PHO Promoters as Paradigm for Transcriptional Regulation by Chromatin Remodelling: Current State of the Art (str.3-7) engleskipdf 102 KB
Slobodan Barbarić
Pregledni rad
 
Inhibicija prijenosa tvari kroz staničnu stijenku kao posljedica antimikotičkog djelovanja poliena: “novi” rezultati (str.8-12) hrvatskipdf 197 KB
Membrane Transport Inhibition as Mode of Action of Polyene Antimycotics: Recent Data Supported by Old Ones (str.8-12) engleskipdf 193 KB
Miroslava Opekarová, Widmar Tanner
Pregledni rad
 
Kratka bilješka o razvoju biotehnologije (str.13-15) hrvatskipdf 194 KB
Brief Note on the Development of Biotechnology (str.13-15) engleskipdf 84 KB
Karl Bayer
Pregledni rad
 
Mikrobni sustavi za izlaganje lipolitičkih enzima na površini stanice (str.16-34) hrvatskipdf 275 KB
Microbial Anchoring Systems for Cell-Surface Display of Lipolytic Enzymes (str.16-34) engleskipdf 314 KB
Ana Bielen, Renata Teparić, Dušica Vujaklija, Vladimir Mrša
Pregledni rad
 
Čimbenici što utječu na proizvodnju hlapljivih fenola u fermentacijama s mješovitim i čistim kulturama kvasaca Dekkera bruxellensis i Saccharomyces cerevisiae (str.35-45) hrvatskipdf 209 KB
Factors Affecting Volatile Phenol Production During Fermentations with Pure and Mixed Cultures of Dekkera bruxellensis and Saccharomyces cerevisiae (str.35-45) engleskipdf 841 KB
Janez Kosel, Neža Čadež, Peter Raspor
Izvorni znanstveni članak
 
Generacija novih genotipskih i fenotipskih svojstava prirodnih i umjetnih hibrida kvasaca (str.46-57) hrvatskipdf 212 KB
Generation of New Genotypic and Phenotypic Features in Artificial and Natural Yeast Hybrids (str.46-57) engleskipdf 223 KB
Walter P. Pfliegler, Lea Atanasova, Edina Karanyicz, Matthias Sipiczki, Ursula Bond, Irina S. Druzhinina, Katja Sterflinger, Ksenija Lopandic
Izvorni znanstveni članak
 
Brza i jednostavna metoda izolacije proteina prisutnih u biološkim otopinama u maloj i velikoj koncentraciji pomoću ionsko-izmjenjivačke kromatografije potiskivanja komponenata uzorka (str.58-63) hrvatskipdf 205 KB
Ion-Exchange Sample Displacement Chromatography as a Method for Fast and Simple Isolation of Low- and High-Abundance Proteins from Complex Biological Mixtures (str.58-63) engleskipdf 190 KB
Martina Srajer Gajdosik, Spomenka Kovac, Nela Malatesti, Egbert Müller, Djuro Josic
Izvorni znanstveni članak
 
Flavonoidi kao inhibitori prirodnih inačica butirilkolinesteraze u ljudi (str.64-67) hrvatskipdf 205 KB
Flavonoids as Inhibitors of Human Butyrylcholinesterase Variants (str.64-67) engleskipdf 122 KB
Maja Katalinić, Anita Bosak, Zrinka Kovarik
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj grupnoga mrijesta divljeg jadranskog lubina na odnos roditelj-potomak (str.68-72) hrvatskipdf 200 KB
Parent-Offspring Relationships Following Mass Spawning of Wild Adriatic Sea Bass (Dicentrarchus labrax) (str.68-72) engleskipdf 138 KB
Jelena Lončar, Renata Barić, Lav Bavčević, Branko Kozulić
Kratko priopćenje
 
Odabir sojeva plijesni iz podkoljna Mucoromycotina što proizvode izvanstaničnu lipazu za transesterifikaciju ulja (str.73-82) hrvatskipdf 292 KB
Screening for Extracellular Lipase Enzymes with Transesterification Capacity in Mucoromycotina Strains (str.73-82) engleskipdf 266 KB
Alexandra Kotogán, Brigitta Németh, Csaba Vágvölgyi, Tamás Papp, Miklós Takó
Izvorni znanstveni članak
 
Termodinamička svojstva, sorpcijske izoterme i temperatura staklastog prijelaza peruanske jagode (Physalis peruviana L.) (str.83-92) hrvatskipdf 212 KB
Thermodynamic Properties, Sorption Isotherms and Glass Transition Temperature of Cape Gooseberry (Physalis peruviana L.) (str.83-92) engleskipdf 333 KB
Antonio Vega-Gálvez, Jessica López, Kong Ah-Hen, María José Torres, Roberto Lemus-Mondaca
Izvorni znanstveni članak
 
Modeliranje proizvodnje etanola iz soka cikle s pomoću kvasca Saccharomyces cerevisiae izloženog toplinskom stresu u kiseloj sredini (str.93-100) hrvatskipdf 206 KB
Modelling of Ethanol Production from Red Beet Juice by Saccharomyces cerevisiae under Thermal and Acid Stress Conditions (str.93-100) engleskipdf 274 KB
Donaji Jiménez-Islas, Jesús Páez-Lerma, Nicolás Oscar Soto-Cruz, Jorge Gracida
Izvorni znanstveni članak
 
Kinetika degradacije antocijana, fenolnih kiselina i flavonola tijekom zagrijavanja liofilizirane paste višnje maraske (str.101-108) hrvatskipdf 219 KB
Kinetics of the Degradation of Anthocyanins, Phenolic Acids and Flavonols During Heat Treatments of Freeze-Dried Sour Cherry Marasca Paste (str.101-108) engleskipdf 417 KB
Zoran Zorić, Verica Dragović-Uzelac, Sandra Pedisić, Želimir Kurtanjek, Ivona Elez Garofulić
Izvorni znanstveni članak
 
Antibakterijski učinak esencijalnog ulja dobivenog iz piljevine pačempresa (Chamaecyparis obtusa) na integritet membrane patogenih bakterija u hrani (str.109-118) hrvatskipdf 215 KB
Antibacterial Mode of Action of the Essential Oil Obtained from Chamaecyparis obtusa Sawdust on the Membrane Integrity of Selected Foodborne Pathogens (str.109-118) engleskipdf 848 KB
Vivek K. Bajpai, Ajay Sharma, Kwang-Hyun Baek
Izvorni znanstveni članak
 
In vitro antioksidacijska i antibakterijska aktivnost fenolnih ekstrakata biljaka iz porodice Lamiaceae: studija međusobnih odnosa (str.119-127) hrvatskipdf 211 KB
In vitro Antioxidant and Antibacterial Activity of Lamiaceae Phenolic Extracts: A Correlation Study (str.119-127) engleskipdf 146 KB
Ivana Generalić Mekinić, Danijela Skroza, Ivica Ljubenkov, Vida Šimat, Sonja Smole Možina, Višnja Katalinić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj poliakrilnog hidrogela na udjel proteina i koncentraciju mineralnih tvari i elemenata u tragovima u otopinama proteina mlijeka (str.128-134) hrvatskipdf 200 KB
The Influence of the Addition of Polyacrylic Hydrogel on the Content of Proteins, Minerals and Trace Elements in Milk Protein Solutions (str.128-134) engleskipdf 244 KB
Aleksandar Ž. Kostić, Mirjana B. Pešić, Miroljub B. Barać, Sladjana P. Stanojević, Časlav M. Lačnjevac, Ognjen D. Maćej, Mirjana D. Stojanović
Kratko priopćenje
 
Fizikalno-kemijska i strukturna svojstva škroba iz svježih i sušenih plodova kestena te kestenovog brašna (str.135-139) hrvatskipdf 204 KB
Physicochemical and Structural Properties of Starch Isolated from Fresh and Dried Chestnuts and Chestnut Flour (str.135-139) engleskipdf 135 KB
María Dolores Torres, Ramón Moreira, Francisco Chenlo, Marie Helene Morel, Cécile Barron
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 26.729 *