Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja

logo Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja

Časopis za filozofiju odgoja Hrvatskog filozofskog društva. Objavljuje znanstvene radove na hrvatskom i engleskom jeziku te prikaze i osvrte. Cilj časopisa je promocija kritičkoga mišljenja o odgojnim temama, s posebnim naglaskom na filozofijsku pozadinu odgojne teorije i prakse. Svi zaprimljeni znanstveni radovi prolaze kroz 'dvostruko slijepi' recenzijski postupak, s najmanje dvoje recenzenata za svaki tekst. Časopis je indeksiran u: Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Répertoire International de Littérature Musicale (RILM), The Philosopher's Index Scimago Journal & Country Rank 2022: Q2

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1990.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline), Filozofija, Pedagogija
  • Uključen u Hrčak: 06.04.2006.
  • Prava korištenja: Metodički ogledi je časopis u otvorenom pristupu. Radovi objavljeni u časopisu besplatno se smiju koristiti za osobnu, edukacijsku ili neku drugu nekomercijalnu svrhu, uz navođenje izvora. Časopis Metodički ogledi od autora ne traži naknadu niti za jedan dio izdavačkog procesa. Pretplata na tiskani oblik časopisa (2 sveska godišnje) iznosi 50 kn.