Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.09.2015.
  • Objavljen na Hrčku: 15.12.2015.

Sadržaj

Puni tekst

Principi restauriranja Augustova hrama u Puli 1946. i 1947. godine (str. 7-24)

Ines Vanjak, Marko Špikić
Pregledni rad


Prolegomena o kategorizaciji spomenika kulture (str. 39-48)

Martina Juranović-Tonejc, Katarina Radatović Cvitanović
Pregledni rad


Gotičke kapele s kvadratičnom apsidom na otoku Cresu (str. 49-64)

Tea Sušanj Protić
Prethodno priopćenje


Damast s podvodnog lokaliteta Gnalić i srodni primjerci sačuvani u Hrvatskoj (str. 65-80)

Silvija Banić
Izvorni znanstveni članak


Izgradnja i preobrazbe kompleksa pavlinskog samostana i crkve sv. Marije u Lepoglavi (str. 81-100)

Petar Puhmajer
Izvorni znanstveni članak


Industrijski objekti u Šibeniku (str. 101-118)

Ivo Šprljan
Pregledni rad


Sudionici u gradnji Francuskog paviljona u Zagrebu (str. 133-142)

Rene Lisac
Pregledni rad


Izmještanje, restauracija i prezentacija dijelova skardonitanskog sarkofaga (str. 143-148)

Ivo Glavaš, Mile Mesić
Stručni rad


O povijesti hvarske lože povodom restauracije glavnog pročelja (str. 149-182)

Anita Gamulin
Stručni rad


Konzervatorsko-restauratorski radovi na glavnom pročelju hvarske lože (str. 161-172)

Zrinka Bočina, Petra Ajduković
Stručni rad


Kameni grb biskupa Luke: povijesnoumjetnička analiza i restauratorski radovi (str. 173-182)

Krasanka Majer Jurišić, Ivan Jengić
Prethodno priopćenje


Obnova pročelja župne crkve sv. Martina biskupa u Varaždinskim Toplicama (str. 183-196)

Marijana Korunek, Željko Trstenjak
Pregledni rad


Posjeta: 34.449 *