hrcak mascot   Srce   HID

Pro tempore : časopis studenata povijesti,No. 8-9
Datum izdavanja: studenoga 2012.

Objavljen na Hrčku: 22. 8. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.2-5) hrvatskipdf 900 KB
Ostalo  
Nakon godinu dana (str.6-9) hrvatskipdf 941 KB
Filip Šimetin Šegvić
Uvodnik
 
Znanstveno-stručni skup „Rijeka Sava i grad Zagreb: povijesna iskustva i budući razvoj“ (str.9-11) hrvatskipdf 938 KB
Marko Lovrić
Recenzija, Prikaz
 
Izvještaj sa znanstvenoga skupa „Annales u perspektivi: ciljevi i postignuća“ (str.11-16) hrvatskipdf 954 KB
Nikolina Šimetin Šegvić
Recenzija, Prikaz
 
After one year (str.17-20) engleskipdf 941 KB
Filip Šimetin Šegvić
Uvodnik
 
Conference „River Sava an the city of Zagreb: past expirience and future development“ (str.20-22) engleskipdf 926 KB
Marko Lovrić
Recenzija, Prikaz
 
A report from the international conference „Annales in perspective: designs and accomplishments“ (str.22-27) engleskipdf 952 KB
Nikolina Šimetin Šegvić
Recenzija, Prikaz
 
Poduzetnička povijest (str.28-38) hrvatskipdf 952 KB
N. S. B. Gras
Stručni rad
 
Arthur Cole i povijest poduzetništva (str.39-48) hrvatskipdf 952 KB
Johnathan R.T. Hughes
Stručni rad
 
Aspekti razvoja njemačke poduzetničke povijesti (str.49-52) hrvatskipdf 918 KB
Dieter Leuthold
Stručni rad
 
Poduzetnici i poduzeće. Što nas uči povijest? (str.53-59) hrvatskipdf 921 KB
Franz Mathis
Stručni rad
 
Poduzetnička historija i hrvatska historiografija nakon 1945. godine (str.60-70) hrvatskipdf 933 KB
Tomislav Branđolica
Stručni rad
 
Longue durée u zrcalu. Dugo trajanje s onu stranu „življenog“ i „otuđenog“ vremena (str.71-83) hrvatskipdf 959 KB
Carlos Antonio Aguirre Rojas
Stručni rad
 
Preispitivanje Braudelovih predodžaba i metodologije (str.84-104) hrvatskipdf 1 MB
Cheng-Chung Lai
Stručni rad
 
Časopis Annales i povijesna demografija (str.105-109) hrvatskipdf 905 KB
Radoslav Zaradić
Stručni rad
 
Uspon prije pade: industrijalizacija u Austro-Ugarskoj i tvornice Škoda do 1914. (str.112-148) hrvatskipdf 1 MB
Aufstieg vor dem Fall: Industrialisierung in Österreich-Ungarn und die Skodawerke bis 1914 [Zusammenfassung] (str.137-137)  
Nikolina Šimetin Šegvić, Filip Šimetin Šegvić
Stručni rad
 
Coke vs. Pepsi: izazov poduzetničkoj povijesti (str.149-187) hrvatskipdf 2 MB
Coke vs. Pepsi: the business history challenge (str.181-182)  
Nikolina Šimetin Šegvić
Stručni rad
 
Rimski i italski poduzetnici i doseljenici u Iliriku od Ilirskih ratova do Cezara (str.188-210) hrvatskipdf 1024 KB
Roman and italic entrepreneurs and immigrants in Illyricum from the Illyrian wars to Caesar (Summary) (str.206-206)  
Feđa Milivojević
Sažetak sa skupa
 
Zaibatsu oblik poduzetništva u Japanu prije i u vrijeme Drugog svjetskog rata (str.211-231) hrvatskipdf 992 KB
Zaibatsu - a form of entrepreneurship in Japan before and during World War Two (Summary) (str.266-267)  
Mišo Petrović
Stručni rad
 
Razvoj glazbene industrije ili od mašte i ekstravagancije do industrije i svakodnevice (str.232-246) hrvatskipdf 2 MB
Le développement de l’industrie du disque – depuis l’imagination et l’extravagance jusqu’a l’industrie et la vie quotidienne (Resumée) (str.245-245)  
Marta Fiolić
Stručni rad
 
The show must go on: poslijeratni sustav filmskih studija i filmske industrije u SAD-u (str.247-261) hrvatskipdf 2 MB
The show must go on: the postwar system of film studios and film industry in the United States (Summary) (str.259-259)  
Marko Lovrić
Stručni rad
 
Razgovor. Geoffrey Jones (str.262-265) hrvatskipdf 934 KB
Geoffrey Jones
Ostalo
 
Razgovor. Mira Kolar (str.266-269) hrvatskipdf 936 KB
Mira Kolar
Ostalo
 
Na kraju jednog novog početka. (Povodom „razgovora o Analima“) (str.270-273) hrvatskipdf 901 KB
Drago Roksandić
Uvodnik
 
Razgovor. André Burguière (str.274-279) hrvatskipdf 957 KB
André Burguière
Ostalo
 
Razgovor. Peter Burke (str.280-284) hrvatskipdf 948 KB
Peter Burke
Ostalo
 
Henri Pirenne, Karlo Veliki i Muhamed, Zagreb: Izvori, 2006., prev. Marija Švegović Majerović, 237 str. (str.284-287) hrvatskipdf 920 KB
Maja Horg
Recenzija, Prikaz
 
Razgovor. Roger Chartier (str.285-288) hrvatskipdf 947 KB
Roger Chartier
Ostalo
 
Razgovor. Carlo Ginzburg (str.289-291) hrvatskipdf 939 KB
Carlo Ginzburg
Ostalo
 
Razgovor. Lynn Hunt (str.292-295) hrvatskipdf 945 KB
Lynn Hunt
Ostalo
 
Razgovor. Patrick Hutton (str.296-304) hrvatskipdf 985 KB
Patrick Hutton
Ostalo
 
Razgovor. Nenad Ivić (str.305-307) hrvatskipdf 925 KB
Nenad Ivić
Ostalo
 
Razgovor. Jacques Le Goff (str.308-310) hrvatskipdf 939 KB
Jacques Le Goff
Ostalo
 
Razgovor. Emmanuel Le Roy Ladurie (str.311-315) hrvatskipdf 948 KB
Emmanuel Le Roy Ladurie
Ostalo
 
Razgovor. Otto Gerhard Oexle (str.316-318) hrvatskipdf 936 KB
Otto Gerhard Oexle
Ostalo
 
Razgovor. Jacques Revel (str.319-322) hrvatskipdf 948 KB
Jacques Revel
Ostalo
 
Razgovor. Jean-Claude Schmitt (str.323-325) hrvatskipdf 946 KB
Jean-Claude Schmitt
Ostalo
 
Razgovor. Walter P. Simons (str.326-328) hrvatskipdf 939 KB
Walter P. Simons
Ostalo
 
Povodom 65. godišnjice smrti Marca Blocha (1886.-1944.): život u borbi (str.329-345) hrvatskipdf 1 MB
Nikolina Šimetin Šegvić, Filip Šimetin Šegvić
Životopis
 
Stota obljetnica rođenja Roberta Sabatina Lopeza (1910.-1986.) (str.346-351) hrvatskipdf 908 KB
Valentina Nedjeljko
Životopis
 
Odlazak povjesničara smrti: Pierre Chaunu (1923.-2009.) (str.352-362) hrvatskipdf 2 MB
Marta Fiolić, Filip Šimetin Šegvić
In memoriam, Nekrolog
 
A. J. P. Taylor (1906.-1990.) i Edward Crankshaw (1909.-1984.): usporedni životopisi (str.358-348) hrvatskipdf 1 MB
Tomislav Branđolica, Filip Šimetin Šegvić
Životopis
 
Od historije mentaliteta do historijske antropologije André Burguière, The Annales Scool, an intellectual history, Ithaca-London 2009. (prijevod francuskoga originala iz 2006.) (str.363-377) hrvatskipdf 972 KB
Mirjana Gross
Recenzija, Prikaz
 
Marc Ferro, The use and abuse of history, London and New York: Routledge, 2005. (str.377-380) hrvatskipdf 922 KB
Filip Šimetin Šegvić
Recenzija, Prikaz
 
Marc Bloch, Feudalno društvo, Zagreb: Golden marketing, 2001., 515 str. (str.380-384) hrvatskipdf 924 KB
Marko Fuček
Recenzija, Prikaz
 
Marc Bloch: Apologija historije ili zanat povjesničara, Zagreb: Srednja Europa, 2008. (str.387-391) hrvatskipdf 925 KB
Nikolina Šimetin Šegvić
Recenzija, Prikaz
 
Bibliografija knjiga i članaka povjesničara oko časopisa Annales objavljenih na hrvatskom jeziku (str.392-397) hrvatskipdf 922 KB
Filip Šimetin Šegvić, Nikolina Šimetin Šegvić
Bibliografija
 
Uvod (str.400-414) hrvatskipdf 977 KB
Georg G. Iggers
Uvodnik
 
Razgovor. Georg G. Iggers (str.415-419) hrvatskipdf 953 KB
Georg G. Iggers
Ostalo
 
Povijest u Latinskoj Americi (1968.-2008.). Kritički osvrt (str.420-437) hrvatskipdf 977 KB
Jurandir Malerba
Stručni rad
 
Uz 100. obljetnicu rođenja Werner conze (1910.-1986.) i njegove „Ideje i koncepti“ – Njemačka Begriffsgeschichte (str.438-449) hrvatskipdf 977 KB
Zrinka Borovečki
Stručni rad
 
Kronologija historiografskog izdavaštva 1850.-1900 (str.450-483) hrvatskipdf 1 MB
Filip Šimetin Šegvić
Bibliografija
 
Serafin Marija Crijević (1686.-1759.) (str.484-491) hrvatskipdf 976 KB
Marija Zubak
Životopis
 
Uz 150. godišnjicu smrti Thomas Babington Macaulay (1800.-1859.) (str.492-499) hrvatskipdf 1 MB
Zrinka Borovečki
Životopis
 
Alexis de Tocqueville (1805.-1859.) (str.500-508) hrvatskipdf 1 MB
Martina Findrik
Životopis
 
Povodom 150. obljetnice rođenja Camillea Julliana (1859.-1933.) (str.509-515) hrvatskipdf 1 MB
Nikola Seiwerth
Recenzija, Prikaz
 
Henry Charles Lea (1825.-1909.) (str.516-519) hrvatskipdf 952 KB
Andreja Piršić
Životopis
 
Fran Vrbanić (str.520-524) hrvatskipdf 945 KB
Frane Ćapeta
Životopis
 
O životu i radu francuskog povjesničara Charlesa Diehla (1859.-1944.) (str.525-531) hrvatskipdf 1 MB
Martina Borovčak
Životopis
 
Georges Lefebvre. Povodom 50. godišnjice smrti (1874. - 1959.) (str.532-537) hrvatskipdf 1 MB
Marta Fiolić
Životopis
 
Kritička ocjena doprinosa Stjepana Antoljaka (1909.-1997.) historiji hrvatske historiografije: povodom 100. godišnjice rođenja (str.549-570) hrvatskipdf 980 KB
Branimir Janković
Životopis
 
Paweł Jasienica (1909.-2009.) (str.571-575) hrvatskipdf 971 KB
Mateusz Sokulski
Životopis
 
Lisica ili jež? Slobodni osvrt na misli i život Isaiaha Berlina (1909.-1997.) (str.576-590) hrvatskipdf 999 KB
Stefan Treskanica
Životopis
 
Akademik Lujo Margetić (1920.-2010.) (str.591-598) hrvatskipdf 964 KB
Nikola Seiwerth
In memoriam, Nekrolog
 
Ozu Yasujiro, Tokyo monogatari / Tokijska priča, Shochiku, 1953., 136 min. Kobayashi Masaki, Seppuku, Shochiku, 1962., 133 min. Dvije slike poslijeratnog Japana (str.595-700) hrvatskipdf 681 KB
Marko Lovrić
Recenzija, Prikaz
 
Povjesničar i akademik: dr. Vasilij Melik (str.599-601) hrvatskipdf 938 KB
Mateja Prinčić
In memoriam, Nekrolog
 
Sima Ćrković (1929.-2009.) (str.602-606) hrvatskipdf 991 KB
Radivoj Radić
In memoriam, Nekrolog
 
J. W. Burrow (1935.-2009.) (str.607-613) hrvatskipdf 959 KB
Nikolina Šimetin Šegvić
In memoriam, Nekrolog
 
Crkva i Carstvo u srednjovjekovnim teokratskim idejama (str.616-621) hrvatskipdf 935 KB
Duje Jakovčević
Stručni rad
 
Kazalište i politika u 20. stoljeću – kratak pregled (str.622-639) hrvatskipdf 1 MB
Silvestar Mileta
Stručni rad
 
Izvještaj sa Znanstvenoga skupa Bellvm Batonianvm MM. Rat protiv Batona: dvije tisuće godina (str.642-644) hrvatskipdf 904 KB
Marta Fiolić
Recenzija, Prikaz
 
Ferdinando Baldi, All'ombra delle aquile, Avala film/Debora film, 1966., 94 min. (str.644-646) hrvatskipdf 903 KB
Sanda Vučičić
Recenzija, Prikaz
 
Pompeji – život u sjeni Vezuva (str.647-649) hrvatskipdf 915 KB
Marta Fiolić
Recenzija, Prikaz
 
Ivan Basić: Od domus episcopi do Kule Janković. Prostorni razvoj Kule Stojana Jankovića u Islamu Grčkom, Zagreb: Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije Filozofskog Fakulteta; ff-press, 2010., 87 str. (str.650-652) hrvatskipdf 916 KB
Matko Matija Marušić
Recenzija, Prikaz
 
Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina, ur. Desničini susreti 2005.-2008. Zbornik radova. Zagreb: Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2010. (str.653-657) hrvatskipdf 926 KB
Nikolina Šimetin Šegvić
Recenzija, Prikaz
 
Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, broj 5, Zagreb 2009., 274 str. (str.657-660) hrvatskipdf 907 KB
Tomislav Branđolica
Recenzija, Prikaz
 
Eric Hobsbawm, Zanimljiva vremena: život kroz dvadeseto stoljeće, Zagreb: Disput, 2009., 379 str. (str.663-663) hrvatskipdf 994 KB
Stefan Treskanica
Recenzija, Prikaz
 
Livia Kardum, Suton stare Europe: europska diplomacija i prvi svjetski rat, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2009., 407 str. (str.664-666) hrvatskipdf 903 KB
Ivor Škrinjar
Recenzija, Prikaz
 
John Kenneth Galbraith, Kapitalizam: koncepcija protutežne moći (s engleskog prevela Ljiljana Šćurić), Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2008., 197 str. (str.667-670) hrvatskipdf 908 KB
Kristina Frančina
Recenzija, Prikaz
 
Massimo Pallotrino, Etruščani, Zagreb: Svitava, 2008., 541 str. (str.671-674) hrvatskipdf 909 KB
Sanda Vučičić
Recenzija, Prikaz
 
Pierre Renouvin, Europska kriza i Prvi svjetski rat, (prev. Nikola Berus), Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2008., 543. str. (str.675-678) hrvatskipdf 919 KB
Filip Šimetin Šegvić
Recenzija, Prikaz
 
Egidio Ivetic, Drago Roksandić (ur.), Tolerance and intolerance on the triplex confinium: approaching the „other“ on the borderlands, Eastern Adriatic and beyond 1500-1800, Universita degli studi di Padova, Padova 2007., 361 str. (str.678-682) hrvatskipdf 910 KB
Tomislav Branđolica
Recenzija, Prikaz
 
Karola Filng, Herbert Heuss, Frank Sparing, Od „rasne znanosti“ do logora - Romi u II. svjetskom ratu (1. dio), Zagreb: Ibis grafika, 2006., 125 str. (str.682-685) hrvatskipdf 917 KB
Ivana Budimlić
Recenzija, Prikaz
 
Srđan Dragojević, Sveti Georgije ubiva aždahu, Radio televizija Srbije (RTS), Delirium, Zillion films, Yodi movie craftsman, 2009., 120 min. Srđan Dragojević i papirnati zmaj (str.686-688) hrvatskipdf 948 KB
Luka Kostić
Recenzija, Prikaz
 
Andrzej wajda, Katyń. Post mortem, Akson studio, 2007., 118 min. (str.691-695) hrvatskipdf 922 KB
Boris Rončević
Recenzija, Prikaz
 
Ron Howard, Frost / Nixon, Universal pictures, 2008., 122 min. (str.698-691) hrvatskipdf 953 KB
Zoran Miković
Recenzija, Prikaz
 
Upute suradnicima (str.702-703) hrvatskipdf 920 KB
Ostalo  
Posjeta: 17.280 *