hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol. 19 No. Sp.Ed.3

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 19 No. Sp.Ed.3
Datum izdavanja: prosinac 2017.

Objavljen na Hrčku: 13. 6. 2018.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.9-12) hrvatskipdf 47 KB
FOREWORD (str.9-12) engleskipdf 47 KB
Uvodnik  
Refleksivna praksa i zadovoljstvo poslom u upravljanju razredom (str.13-27) hrvatskipdf 185 KB
Reflective Practice and Job Satisfaction in Classroom Management and Discipline (str.13-27) engleskipdf 185 KB
Sanja Bilač, Dubravka Miljkovic
Ostalo
 
Odnos emocija postignuća, procjena kontrole i vrijednosti te akademskog uspjeha (str.29-41) hrvatskipdf 181 KB
The Relationship between Achievement Emotions, Appraisals of Control and Value, and Academic Success (str.29-41) engleskipdf 181 KB
Barbara Brdovčak
Izvorni znanstveni članak
 
Mjerenje kreativnosti u metodici likovne kulture (str.43-59) hrvatskipdf 692 KB
Measuring Creativity in Visual Arts Teaching Methodology in Elementary School (str.43-59) engleskipdf 692 KB
Miroslav Huzjak, Marijana Županić Benić
Izvorni znanstveni članak
 
Obrazovne inovacije u funkciji poboljšanja IKT sposobnosti kod studenata (str.61-74) hrvatskipdf 186 KB
Educational Innovations in the Function of Improving Students’ ICT Competences (str.61-74) engleskipdf 186 KB
Danimir Mandić, Goran Jauševac, Gordana Jotanović, Cariša Bešić, Nada Vilotijević, Dragan Ješić
Izvorni znanstveni članak
 
Učiteljski stavovi o poučavanju učenika s disleksijom (str.75-97) hrvatskipdf 222 KB
Teachers’ Attitudes toward Teaching Dyslexic Students (str.75-97) engleskipdf 222 KB
Valentina Martan, Sanja Skočić Mihić, Andreja Matošević
Izvorni znanstveni članak
 
Glazbeni temperament s razvojne točke gledišta (str.99-116) hrvatskipdf 291 KB
Musical Temperament from a Developmental Perspective (str.99-116) engleskipdf 291 KB
Zoran Mihajlovski
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga metodičkog znanja i iskustva učitelja u provedbi istraživačke nastave (str.117-136) hrvatskipdf 217 KB
The Role of Pedagogical Content Knowledge and Experience of Elementary School Teachers in the Implementation of Inquiry Teaching (str.117-136) engleskipdf 217 KB
Ivana Perković Krijan, Siniša Opić, Majda Rijavec
Izvorni znanstveni članak
 
Uključivanje sadržaja očuvanja i zaštite kulturnog krajolika u nastavu likovne kulture (str.137-155) hrvatskipdf 194 KB
Implementing Contents of Conservation and Protection of Cultural Landscape in Fine Art Classes (str.137-155) engleskipdf 194 KB
Robert Potočnik
Izvorni znanstveni članak
 
Povremeni rad tijekom studija: Uloga zanesenosti u dobrobiti i akademskom uspjehu studenata (str.157-175) hrvatskipdf 253 KB
Working Part-Time during Studies: The Role of Flow in Students’ Well-Being and Academic Achievement (str.157-175) engleskipdf 253 KB
Majda Rijavec, Tajana Ljubin Golub, Lana Jurčec, Diana Olčar
Izvorni znanstveni članak
 
Profesionalni razvoj učitelja primarnog obrazovanja na likovnoumjetničkom i likovnopedagoškom području (str.177-195) hrvatskipdf 179 KB
Professional Development of Primary School Teachers in Visual Arts Education (str.177-195) engleskipdf 179 KB
Zlata Tomljenović, Svetlana Novaković
Izvorni znanstveni članak
 
Zadovoljstvo studenata ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja nastavom kao indikator kvalitete izvođenja nastave iz Metodike likovne kulture (str.197-211) hrvatskipdf 154 KB
Satisfaction of Students - Future Early and Preschool Education Teachers with the Visual Arts Teaching Methodology Course as an Indicator of Teaching Quality (str.197-211) engleskipdf 154 KB
Marijana Županić Benić, Anita Rončević, Darko Lončarić
Ostalo
 
Doprinos razvoju kompetencija odgojitelja za odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u predškolskim ustanovama (str.213-232) hrvatskipdf 205 KB
Contribution to the Development of Kindergarten/Preschool Teachers’ Competences for Education for Sustainable Development in Preschool Institutionstanov (str.213-232) engleskipdf 205 KB
Dunja Anđić
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj heurističkih predaritmetičkih igara na oblikovanje mentalnih reprezentacija o aritmetičkim pojmovima (str.233-254) hrvatskipdf 426 KB
The Influence of Heuristic Pre-Arithmetic Games on the Formation of Mental Representations of Arithmetic Concepts (str.233-254) engleskipdf 426 KB
Aleksandra Mandić, Marijana Zeljić
Prethodno priopćenje
 
Provedba obrazovne politike iz perspektive učenika s teškoćama u razvoju i studenata s invaliditetom (str.255-272) hrvatskipdf 202 KB
Education Policy Implementation from the Perspective of Pupils and Students with Disabilities (str.255-272) engleskipdf 202 KB
Ivona Salaj
Prethodno priopćenje
 
Reakcije djece na aktivno slušanje glazbe kroz pokret, likovnost i verbalnost (str.273-292) hrvatskipdf 357 KB
Preschool Children's Reactions to Active Music Listening through Movement, Visual Arts and Verbal Expression (str.273-292) engleskipdf 357 KB
Jelena Blašković, Ana Kuliš
Pregledni rad
 
Doktorsko obrazovanje za održivu budućnost: Što sveobuhvatni portfelj ima s tim? (str.293-315) hrvatskipdf 231 KB
Doctoral Education for a Sustainable Future: What's a Comprehensive Portfolio Got to Do With It? (str.293-315) engleskipdf 231 KB
Snežana Ratković, Vera Woloshyn
Pregledni rad
 
Digitalna zrelost škola (str.317-334) hrvatskipdf 184 KB
E-Maturity in Schools (str.317-334) engleskipdf 184 KB
Miroslava Ristic
Pregledni rad
 
Posjeta: 3.115 *