hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 39 No. 1, 2019.


Filozofska istraživanja,Vol. 39 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2019.

Objavljen na Hrčku: 14. 8. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-1) hrvatskipdf 322 KB
Content (str.2-2) engleskipdf 322 KB
Contenu (str.2-2) francuskipdf 322 KB
Inhalt (str.2-2) njemačkipdf 322 KB
Ostalo  
Aporije psihe (str.3-8) hrvatskipdf 322 KB
Luka Janeš
Uvodnik
 
Nova Politika doživljaja i R. D. Laingove stare »nove ideje« (str.9-16) hrvatskipdf 388 KB
The New Politics of Experience and R. D. Laing's Old “New Ideas” (str.9-16) engleskipdf 388 KB
Theodor Itten
Izlaganje sa skupa
 
Tumačenje sebstva. Paul Ricœur (str.17-31) hrvatskipdf 378 KB
Interpreting the Selfhood. Paul Ricœur (str.17-31) engleskipdf 378 KB
Tanja Todorović
Izvorni znanstveni članak
 
Predodžba i patologija u filozofiji i psihoterapiji (str.33-47) hrvatskipdf 400 KB
Representation and Pathology in Philosophy and Psychotherapy (str.33-47) engleskipdf 400 KB
Aleksandar Fatić
Izvorni znanstveni članak
 
Žižekova nezavršena kopernikanska revolucija (str.49-56) hrvatskipdf 325 KB
Žižek's Unfinished Copernican Revolution (str.49-56) engleskipdf 325 KB
Eva Dolar Bahovec
Prethodno priopćenje
 
Psihoanaliza: volja za promjenom (str.57-68) hrvatskipdf 356 KB
Psychoanalysis: Will to Change (str.57-68) engleskipdf 356 KB
Štefanija Kožić
Prethodno priopćenje
 
Kunstangst. Tjeskoba kao definirajući moment estetskog iskustva (str.69-77) hrvatskipdf 357 KB
Kunstangst. Anxiety as a Defining Moment of Aesthetical Experience (str.69-77) engleskipdf 357 KB
Anders Bille Petersen, Nils Bloch-Sørensen
Prethodno priopćenje
 
Autonomija umjetnosti iz jungovske perspektive (str.79-95) hrvatskipdf 385 KB
Autonomy of Art from a Jungian Perspective (str.97-95) engleskipdf 385 KB
Kristina Vasić
Izvorni znanstveni članak
 
Kompleksi (str.97-102) hrvatskipdf 311 KB
Complexes (str.97-102) engleskipdf 311 KB
Dragutin Vučković
Izlaganje sa skupa
 
»Kakav je osjećaj?« – o onome što je posrijedi u sudovima ukusa i emocionalnom samoznanju (str.103-117) hrvatskipdf 382 KB
“How Does It Feel?” – On What Plays in Judgments of Taste and Emotional Self-Knowledge (str.103-117) engleskipdf 382 KB
Rômulo Eisinger Guimarães
Izvorni znanstveni članak
 
Tko je tu lud? ‘Ludilo’ kao pretpostavka umjetničkog djela (str.119-134) hrvatskipdf 798 KB
Who is Mad Here? ‘Madness’ as a Presupposition of Artwork (str.119-134) engleskipdf 798 KB
Goran Sunajko
Izvorni znanstveni članak
 
Afirmacija psihološke uloge medija u procesima suvremene zapadne indoktrinacije (str.135-158) hrvatskipdf 506 KB
Affirmation of the Psychological Role of Media in the Processes of Western Indoctrination (str.135-158) engleskipdf 506 KB
Danijela Godinić
Prethodno priopćenje
 
Povijesni razvoj institucionalizacije ranjivih skupina. Primjer Prihvatilišta odraslih Narodnog odbora grada Zagreba (str.159-170) hrvatskipdf 359 KB
Historical Development of the Institutionalisation of Vulnerable Groups. Example of the Adult Shelter of the National Committee of the City of Zagreb (str.159-170) engleskipdf 359 KB
Jelena Seferović
Prethodno priopćenje
 
Epistemička nepravda, autizam i pokret neuroraznolikosti (str.171-188) hrvatskipdf 464 KB
Epistemic Injustice, Autism and the Neurodiversity Movement (str.171-188) engleskipdf 464 KB
Kristina Lekić Barunčić
Izvorni znanstveni članak
 
Prosudbeno vjerovanje (str.189-199) hrvatskipdf 345 KB
Judgmental Belief (str.189-199) engleskipdf 345 KB
Matjaž Potrč
Stručni rad
 
Odnos svijesti (vremena-epohe) i predmetnosti u kockarskom umu (str.201-212) hrvatskipdf 360 KB
Relation Between the Consciousness (Time-Epoch) and Objectness in the Gambler’s Mind (str.201-212) engleskipdf 360 KB
Luka Maršić, Daniela Vojnović
Izvorni znanstveni članak
 
Tragoedia Humana: problem idealističkog promašaja (str.213-223) hrvatskipdf 489 KB
Tragoedia Humana: The Problem of Idealistic Failure (str.213-223) engleskipdf 489 KB
Bernard Špoljarić
Prethodno priopćenje
 
Prigovor savjesti i pravnička profesija. Kritički ogled o pravnoj (ne)kulturi (str.225-245) hrvatskipdf 426 KB
Conscientious Objection and Legal Profession. Critical Review about Legal (Lack of) Culture (str.225-245) engleskipdf 426 KB
Josip Berdica, Tomislav Nedić
Izvorni znanstveni članak
 
Besmisao »primijenjene etike«. Od etičkog vakuuma do etičkog apsurda (str.247-264) hrvatskipdf 442 KB
The Nonsense of “Applied Ethics”. From Ethical Vacuum to Ethical Absurdity (str.247-264) engleskipdf 442 KB
Ante Čović
Izvorni znanstveni članak
 
Robert Torre: Ima li života prije smrti? Iskustvo prvog lica (str.265-268) hrvatskipdf 315 KB
Danijela Godinić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Theodor Itten, Ron Roberts: Nova politika doživljaja (str.268-273) hrvatskipdf 336 KB
Luka Janeš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vojko Strahovnik: Moralna teorija. O prirodi morala (str.273-276) hrvatskipdf 290 KB
Marko Kos
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Matjaž Potrč: Jezik, misao i predmet (str.276-279) hrvatskipdf 291 KB
Štefanija Kožić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Matjaž Potrč: Dinamična filozofija (str.279-283) hrvatskipdf 318 KB
Roni Rengel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 21.515 *