hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 21 No. 4
Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 20. 3. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Foreword (str.1058-1058) engleskipdf 22 KB
Uvodnik (str.1058-1059) hrvatskipdf 22 KB
Uvodnik  
Sustavan pregled mrežnih okruženja učenja u nastavi Matematike na sekundarnoj razini obrazovanja: stavovi, postignuća, izazovi i moguća rješenja (str.1061-1101) hrvatskipdf 364 KB
Systematic Review of Web-based Learning Environments in High School Mathematics Education: Attitude, Achievement, Challenges and Possible Solutions (str.1061-1101) engleskipdf 364 KB
Philip Siaw Kissi, Muesser Nat, Adeleye Idowu
Pregledni rad
 
IKT i raznolikost funkcionalnih poteškoća na sveučilištu (str.1103-1131) hrvatskipdf 358 KB
ICT and Functional Diversity in the University (str.1103-1131) engleskipdf 358 KB
Ana Mª Ortiz Colón, Mª Jesús Colmenero Ruiz, Javier Rodríguez Moreno
Izvorni znanstveni članak
 
Studija predavanja u svrhu razvoja geometrijskih mentalnih navika nastavnika (str.1133-1179) hrvatskipdf 468 KB
A Lesson Study to Develop Teachers' Geometric Habits of Mind (str.1133-1179) engleskipdf 468 KB
Deniz Ozen Unal, Nilüfer Yavuzsoy Köse
Stručni rad
 
Razvoj percepcijskih ljestvica za pojam integrala (str.1181-1211) hrvatskipdf 286 KB
Development of the Perception Scale for the Concept of Integral (str.1181-1211) engleskipdf 286 KB
Özkan Ergene, Ahmet Şükrü Özdemir
Izvorni znanstveni članak
 
Korelati sindroma izgaranja među beogradskim studentima medicine - studija presjeka (str.1213-1230) hrvatskipdf 191 KB
Correlates of Burnout Syndrome among Belgrade Medical Students – A Cross-Sectional Study (str.1213-1230) engleskipdf 191 KB
Jelena Bogdan Ilić Živojinović, Dušan Backović, Ivan Soldatović, Goran Belojević
Izvorni znanstveni članak
 
Implementacija dokimoloških rješenja u primarnom obrazovanju državnih škola (str.1231-1261) hrvatskipdf 344 KB
Implementing Assessment Methods in Primary State Schools (str.1231-1261) engleskipdf 344 KB
Nikola Jagrović
Prethodno priopćenje
 
Fonološka svjesnost i poznavanje slova: pokazatelji rane pismenosti u hrvatskome jeziku (str.1263-1293) hrvatskipdf 298 KB
Phonological Awareness and Letter Knowledge: Indicators of Early Literacy in Croatian (str.1263-1293) engleskipdf 298 KB
Jelena Kuvač -Kraljević, Mirjana Lenček, Krunoslav Matešić
Izvorni znanstveni članak
 
Socio-pedagogical Characteristics of Students Who Need Additional Help in Learning and Behaviour Modification: Elements of School-based Preventive Program (str.1295-1331) engleskipdf 366 KB
Socijalnopedagoška obilježja učenika kojima treba dodatna pomoć u učenju i korekciji ponašanja: elementi školskoga preventivnog programa (str.1298-1331) hrvatskipdf 366 KB
Nataša Vlah, Orjana Marušić Štimac, Iva Galović
Izvorni znanstveni članak
 
Tumačenje uloge metakognicije i teorije uma u akademskim postignućima studenata u Turskoj: testiranje pomoću dva medijacijska modela (str.1333-1365) hrvatskipdf 766 KB
Unpacking the Roles of Metacognition and Theory of Mind in Turkish Undergraduate Students’ Academic Achievement: A Test of Two Mediation Models (str.1333-1365) engleskipdf 766 KB
UTKUN AYDIN, MERİÇ ÖZGELDİ
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj osobina učitelja na učenička postignuća: metaanalitička studija (str.1367-1398) hrvatskipdf 418 KB
The Effect of Teacher Characteristics on Student Achievement: A Meta-Analysis Study (str.1367-1398) engleskipdf 418 KB
Şahin Danişman, Mustafa Güler, Engin Karadağ
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 2.160 *