hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 15-16
Datum izdavanja: lipnja 1978.

Objavljen na Hrčku: 13. 10. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Podmorski nalaz kasnoantičkih svjetiljki u uvali Polače na Mljetu (str.7-16) hrvatskipdf 3 MB
The Undersea Discovery of the Lamps from the Time of late Antique in the Bay Polače on the Island Mljet (str.7-16)  
Anica Kisić
Izvorni znanstveni članak
 
Što je zepeya dubrovačkih spomenika? (str.17-52) hrvatskipdf 12 MB
What is Zepey in Dubrovnik Monuments? (str.17-52)  
Marijana Gušić
Izvorni znanstveni članak
 
Bosanski trgovci i dubrovački financijeri u drugoj polovici 15. i u prvoj polovici 16. stoljeća (str.53-68) hrvatskipdf 5 MB
Bosnian Merchants and Dubrovnik financiers in the Second Half of the 15th and the First Half of the 16th centuries (str.53-68)  
Marko Vego
Izvorni znanstveni članak
 
Gdje se Marin Getaldić najviše približio Descartesu? (str.69-86) hrvatskipdf 4 MB
Where was Marin Getaldić the closest to Descartes? (str.69-86)  
Andrija Bonifačić
Izvorni znanstveni članak
 
Pismo švicarskog matematičara Paula Guldina Marinu Getaldiću (str.87-96) hrvatskipdf 3 MB
The Letter of Paul Guldin, the Swiss Mathematician, to Marin Getaldić (str.87-96)  
Josip Balabanić, Žarko Dadić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog upoznavanju gusarenja na Jadranu u 17. stoljeću (Dubrovnik i Marche između turskih gusara) (str.97-112) hrvatskipdf 5 MB
A Contribution On the Pirracy in the Adriatic Sea in the 17th Century (Dubrovnik and Marche Among Turkish Pirates) (str.97-112)  
Josip Luetić
Izvorni znanstveni članak
 
Ptice za lov kao poklon Dubrovačke Republike vladaru Napulja (str.113-135) hrvatskipdf 7 MB
Game-birds as the Present of Dubrovnik Republic to the Neapolitan Ruler (str.113-135)  
Ilija Mitić
Izvorni znanstveni članak
 
Dubrovnik u drugoj polovici 18. stoljeć (str.137-179) hrvatskipdf 14 MB
Dubrovnik in the Second Half of the 18th Century (str.137-179)  
Maja Novak
Izvorni znanstveni članak
 
Tragovi »Hasanaginice« i nekoliko narodnih pjesama sa Pelješca iz 18. i 19. stoljeću (str.181-228) hrvatskipdf 9 MB
Traces of »Hasanaginica« in Folkpoetry on Pelješac from 18th and 19th Centuries (str.181-228)  
Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
Zašto je M. Sorkočević putovao 1796. g. u Pariz? (str.229-242) hrvatskipdf 4 MB
Why did M. Sorkočević Travel to Paris in 1796? (str.229-242)  
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
 
Un ritratto inedito di Carmelo Reggio  
Nepoznati portret Carmela Reggia (str.243-246) hrvatskipdf 1 MB
Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak
 
O pelješkim pomorcima iz roda Fisković u 18. i u početku 19. stoljeću (str.247-302) hrvatskipdf 17 MB
On the Seamen from Pelješac from the Fisković family from the 18th and to the Beginning of the 19th Centuries (str.247-302)  
Vinko Ivančević
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju pomorsko-trgovačkog prometa dubrovač­kog okružja od 1815. do 1850. g. (str.303-319) hrvatskipdf 4 MB
A Contribution On the Maritime Trade of Dubrovnik District from 1815 to 1850 (str.303-319)  
Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
O matičnoj knjizi dubrovačkih nahoda i njihovim prezi­menima (ab anno 1830–1852) (str.321-356) hrvatskipdf 9 MB
On the Register of Births of Dubrovnik Foundlings and Their Surnames from 1830–1852 (str.321-356)  
Ante Šupuk
Izvorni znanstveni članak
 
Dubrovačko školstvo od pada Republike do 1918. godine (str.357-391) hrvatskipdf 11 MB
Dubrovnik School Education From the Fall of the Re­public to 1918 (str.357-391)  
Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 1.986 *