Skoči na glavni sadržaj

Opvscvla archaeologica , Vol. 27 No. 1, 2003.

  • Datum izdavanja: 22.12.2003.
  • Objavljen na Hrčku: 11.06.2008.

Sadržaj

Puni tekst

Popis radova prof.dr.Nives Majnarić-Pandžić (str. 21-25)

N. Majnarić - Pandžić
Bibliografija


Rožnjak i prapovijest Samoborskog gorja (str. 27-36)

S. Forenbaher
Pregledni rad


"Crno vrilo"-novi grob starijeg neolitika u Dalmaciji (str. 37-41)

B. Marijanović
Izvorni znanstveni članak


Neki naseobinski pokazatelji na eponimnom lokalitetu sopotske kulture (str. 63-69)

M. Krznarić-Škrivanko
Prethodno priopćenje


Analiza faune prapovijesnog nalazišta Slavča - Nova Gradiška (str. 71-80)

K. Miculinić, M. Mihaljević
Izvorni znanstveni članak


Ajdovska jama : počivališče mrtvih (str. 81-83)

P. Korošec
Stručni rad


Par srebrnih sjekira iz starih Jankovaca (str. 85-96)

J. Balen, S. Mihelić
Izvorni znanstveni članak


Nalazi keramike s licenskim ukrasima u županjskom kraju (str. 103-115)

B. Marijan
Izvorni znanstveni članak


O genezi i počecima licenskokeramičke kulture u sjevernoj Hrvatskoj (str. 117-150)

Z. Marković
Izvorni znanstveni članak


Grob kasnog brončanog doba iz Lepoglave (str. 151-156)

M. Šimek
Izvorni znanstveni članak


Novi nalaz ostave brončanih predmeta s lokaliteta Poljane kod Koprivnice (str. 157-163)

I. Kulenović
Izvorni znanstveni članak


Kasnobrončanodobno koplje iz Podace u Gornjem Makarskom primorju (str. 171-185)

M. Tomasović
Izvorni znanstveni članak


Škicini (Vodnjan)- brončanodobni grob pod tumulom (str. 171-185)

K. Buršić-Matijašić
Izvorni znanstveni članak


Bronasta žaga : prispevek k prazgodovini rokodelskega orodja (str. 187-197)

B. Teržan
Izvorni znanstveni članak


Nalaz neuobičajene višeglave igle s budinjačke nekropole (str. 199-210)

Ž. Škoberne
Izvorni znanstveni članak


Privjesak oblika ritualne lopatice iz Nezakcija (str. 211-216)

K. Mihovilić
Izvorni znanstveni članak


Požeška kotlina i Donja Dolina u komunikacijskoj mreži starijeg željeznog doba (str. 217-242)

H. Potrebica
Izvorni znanstveni članak


Ptica i konj u solarnoj dinamici svijeta (str. 243-250)

S. Kukoč
Izvorni znanstveni članak


Kalup za lijevanje voštanih modela certosa fibula iz Siska (str. 251-256)

D. Balen-Letunić
Izvorni znanstveni članak


Neki podaci o sojeničkim naseljima u Bihaćkom polju (str. 269-276)

B. Raunig
Pregledni rad


Naušnica s privjeskom u obliku Hipokampa iz Ohrida (str. 277-282)


Izvorni znanstveni članak


Gradina na Bosutu kod Vašice (str. 311-320)

P. Popović
Izvorni znanstveni članak


Ukrasna pojasna pločica iz Grobnika (str. 331-336)

M. Blečić
Pregledni rad


Prilog poznavanju kasnoga latena u istočnoj Slavoniji (str. 337-350)

M. Dizdar
Izvorni znanstveni članak


Palagruža godine 2002.: preliminarni izvještaj s arheoloških iskopavanja (str. 367-378)

B. Kirigin
Prethodno priopćenje


Greek mythological horses and the world's boundary (str. 379-392)

M. Miličević-Bradač
Izvorni znanstveni članak


Predrimski novac u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika (str. 417-434)

T. Šeparović
Pregledni rad


Breuci od Sirmija do Marsonije (str. 443-450)

M. Zaninović
Izvorni znanstveni članak


Lončarski pečati na rimskoj keramici s Garduna (str. 455-462)

Z. Šimić-Kanaet
Stručni rad


Gornja Vas na Žumberku: grob 36 (str. 469-480)

Z. Gregl
Izvorni znanstveni članak


Keramoplastika u Gradskom muzeju Vinkovci (str. 480-489)

I. Iskra-Janošić
Izvorni znanstveni članak


Bilješke o ikonografiji rimske paradne knemide iz Slavonskog Broda (str. 489-497)

N. Cambi
Izvorni znanstveni članak


Imperator Tacitus i njegovo neobično poprsje (str. 499-502)

Z. Dukat
Stručni rad


Salonitanske nekropole (str. 503-512)

J. Mardešić
Pregledni rad


Salonitanska radionica mozaika Kapljuč (str. 513-522)

J. Jeličić-Radonić
Izvorni znanstveni članak


Nova razmatranja o kasnoantičkom gradu na Jadranu (str. 523-528)

M. Katić
Pregledni rad


Srebrne sljepoočničarke s Glavičina u Mravincima kraj Solina (str. 529-542)

M. Petrinec
Izvorni znanstveni članak


Toma Arhiđakon i vrijeme osnutka splitske metropolije (str. 543-548)

M. Jarak
Izvorni znanstveni članak


Grob odličnice iz ranosrednjovjekovnog groblja Zvonimirovo-Veliko polje kraj Suhopolja (str. 549-560)

Ž. Tomičić
Izvorni znanstveni članak


Prilog poznavanju trojagodnih sljepočničarki u sjevernoj Hrvatskoj (str. 561-568)

K. Filipec
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 121.266 *