Skip to the main content
  • Publication date: 04.09.2018.
  • Published on HRČAK: 26.09.2018.

Table of contents

Full text

Proslov (page 1-2)

Daniel Mikulaco
Editorial


Hrvatski standardni jezik i narativne prakse među Hrvatima u Vojvodini (page 20-34)

Marina Balažev
Preliminary communication


Kroatistika i slavistika (page 35-44)

Stjepan Damjanović
Conference paper


Istrorumunjski nazivi koji se tiču stabla i ploda masline (page 45-61)

Goran Filipi
Conference paper


Neke sintaktičke značajke u novelama Marka Uvodića Splićanina (page 86-99)

Dunja Jutronić
Preliminary communication


Il viaggio in Italia degli Illirici croati (page 100-112)

Maria Rita Leto
Original scientific paper


Neke moliškohrvatske glasovne promjene pod utjecajem abruceškomoliškoga dijalekta (page 113-147)

Maslina Ljubičić, Vinko Kovačić
Original scientific paper


Kodifikacija hrvatskoga jezika u međunarodnome kontekstu (page 113-147)

Tihomil Maštrović
Review article


Slični korijeni ornitonima i njihova pragmatična uporaba u odabranim slavenskim jezicima (page 210-234)

Neda Pintarić, Eva Tibenská, Ewa Komorowska
Original scientific paper


Što dodaci prehrani poručuju vašemu zdravlju (tekstne značajke dodataka prehrani) (page 248-265)

Dunja Vranešević
Original scientific paper


Iskustvo anarhije u pjesničkom stvaralaštvu Josipa Severa i Vladimira Majakovskog (page 285-301)

Božidar Cvenček
Original scientific paper


Što Zagorkine žene ubojice svjedoče o Lombrosu (page 302-316)

Vladan Čutura
Review article


Fenomen pučkoga pjesništva otoka Paga i njegova uloga u zajednici (page 317-331)

Emina Dabo Hunjak
Original scientific paper


Distopijsko tematiziranje budućnosti: od Zamjatina do Mlakića i Popovića (page 332-348)

Irena Malenica, Zdenka Matek Šmit
Original scientific paper


Modeli suvremene hrvatske kratke proze (page 349-379)

Daniel Mikulaco
Original scientific paper


Ekofeminizam i suvremeni hrvatski roman: o ženi, identitetu i prostoru (page 391-407)

Ana Penjak
Original scientific paper


Lutkarska postmoderna (page 421-432)

Teodora Vigato
Preliminary communication


Pristup drami i položaj drame u suvremenome srednjoškolskom književnom odgoju (page 451-465)

Marina Jozinović, Marko Ljubešić
Preliminary communication


Visits: 30.704 *