hrcak mascot   Srce   HID

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti,Vol. 26 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 1983.

Objavljen na Hrčku: 28. 6. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Starokršćanska bazilika u Grohotama na otoku Šolti (str.5-20) hrvatskipdf 46 MB
La basilica paleocristiana a Grohote sull isola di Šolta (str.21-21)  
An Early Christian Basilica in Grohote on Šolta Island (str.195-195)  
Franko Oreb
Izvorni znanstveni članak
 
Dva kamena gotička ženska lika iz katedrale u Zagrebu (str.23-29) hrvatskipdf 22 MB
ZWEI STEINERNE WEIBLICHE FIGUREN AUS DER KATHERALE IN ZAGREB (str.29-30)  
Two gothic figures of women in stone from the Zagreb cathedral (str.195-195)  
Anđela Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
Ranorenesansni kip Bogorodice u Puli (str.31-35) hrvatskipdf 19 MB
LA STATUE DE NOTRE DAME APPARTENANT A LA HAUTE RENAISSANCE CONSERVÉE À PULA (str.36-36)  
EARLY RENAISSANCE SCULPTURE OF THE MADONNA IN PULA (str.195-195)  
Radovan Ivančević
Izvorni znanstveni članak
 
Neki problemi renesanse i baroka u Hrvatskoj (str.37-52) hrvatskipdf 46 MB
CERTAIN ISSUES OF THE RENAISSANCE AND BAROQUE IN CROATIA (str.195-195)  
Grgo Gamulin
Izvorni znanstveni članak
 
Prijedlog za Jeana Bellegambea (str.53-54) hrvatskipdf 13 MB
UNE PROPOBITION POUR L'ATTRIBUTION A BELLEGAMBE (str.54-56)  
A PROPOSAL FOR JEAN BELLEGAMBE (str.195-195)  
Grgo Gamulin
Izvorni znanstveni članak
 
Bogorodice u zvonolikom plaštu (str.57-70) hrvatskipdf 52 MB
Ein Beitrag zur Ikonographie der Mariengnadenstatuen der Barockzeit in Nordkroatien (str.71-71)  
THE MADONA IN BELL-SHAPED CLOAK (str.195-196)  
Doris Baričević
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko primjedbi uz prikaz slikara Bernarda Bobića u knjizi "Barok u Hrvatskoj" (str.73-74) hrvatskipdf 9 MB
Certain Comments with a Presentation of the Painter BERNARD BOBIĆ IN THE BOOK BAROK U HRVATSKOJ (str.196-196)  
Zvonimir Wyroubal
Kratko priopćenje
 
Nekoliko radova korčulanskog zlatara Vicka Caenazza iz XIX. stoljeća (str.75-79) hrvatskipdf 17 MB
SEVERAL WORKS BY THE KORČULA GOLDSMITH VICKO CAENAZZO FROM THE 19TH CENTURY (str.196-196)  
Alena Fazinić
Izvorni znanstveni članak
 
Novi prilog o Branislavu Deškoviću (str.81-87) hrvatskipdf 26 MB
A NEW CONTRIBUTION ON BRANISLAV DEŠKOVIČ (str.88-88)  
CONTRIBUTO ALLA SCULTURA DI BRANISLAV DEŠKOVIĆ (str.196-196)  
Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak
 
Giulio Clovio e i Medici (str.91-98) talijanskipdf 28 MB
Klović i Medičejci (str.99-99)  
Julije Klović and the Medicis (str.196-196)  
Silvia Meloni Trkulja
Izvorni znanstveni članak
 
Život i stvaralački opus Jurja Julija Klovića (str.101-106) hrvatskipdf 22 MB
THE LIFE AND CREATIVE OPUS OF JURAJ JULIJE KLOVIĆ (str.196-196)  
Ivan Barbarić
Izlaganje sa skupa
 
Klovićevim tragom po njegovu zavičaju nakon 400 godina (str.107-110) hrvatskipdf 12 MB
KLOVIČ'S TRACES IN HIS NATIVE REGION (str.196-196)  
Stanko Jurdana
Izlaganje sa skupa
 
Juraj Julije Klović u Strossmayerovoj galeriji (str.111-118) hrvatskipdf 21 MB
JURAJ JULIJE KLOVIĆ IN THE STROSSMAYER GALLERY (str.197-197)  
Ljerka Gašparović
Izvorni znanstveni članak
 
Iluminacije misala biskupa Šimuna Erdödyja (str.119-126) hrvatskipdf 23 MB
THE ILLUMINATION OF THE MISSALE OF BISHOP SIMUN ERDÖDY (str.197-197)  
Vinko Zlamalik
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog datiranju života Jurja Julija Klovića (str.127-130) hrvatskipdf 13 MB
A CONTRIBUTION TO DATING THE LIFE OF JULIJE KLOVIC (str.197-197)  
Ivan Golub
Izvorni znanstveni članak
 
Bakrorezi prema J. Kloviću u Kabinetu grafike, u Valvasorovoj i Bogišićevoi zbirci (str.131-140) hrvatskipdf 26 MB
(str.140-140)  
COPPER ETCHINGS AFTER KLOVIć IN THE GRAPHIC CABINET OF THE YUGOSLAV ACADEMY OF SCIENCE AND ART (str.197-197)  
Renata Gotthardi-Škiljan
Izvorni znanstveni članak
 
Gradnje, norme i spomenici (str.143-149) hrvatskipdf 24 MB
Eugen Franković
Ostalo
 
Metodska razmatranja o dosadašnjim katastrofama zaštite spomenika i izgledima za buduće pothvate (str.149-152) hrvatskipdf 15 MB
Radovan Ivančević
Ostalo
 
Neki uzroci današnjeg stanja Gornjega grada (str.153-154) hrvatskipdf 7 MB
Lelja Dobronić
Ostalo
 
Analiza jugoistočnog ugla kompleksa, tj. dvorišta bivšeg isusovačkog samostana vezanog za Galeriju Ante Topić Mimare i dokumentacija o ishodu odluke o gradnji upravne zgrade na tom prostoru (str.154-161) hrvatskipdf 23 MB
Nada Benić-Hlebec
Ostalo
 
Laž i etika prostora (o devastaciji isusovačkog samostana) (str.161-163) hrvatskipdf 11 MB
Tomislav Premerl
Ostalo
 
Analiza projekta interpolacije na jugoistočnom uglu Gradeca (str.163-167) hrvatskipdf 13 MB
Ivo Maroević
Ostalo
 
O nekim bivšim i budućim konzervatorskim zahvatima na spomenicima kulture Gornjega grada (str.168-170) hrvatskipdf 11 MB
Joža Ladović
Ostalo
 
Tkalčićeva ulica i isusovački samostan (str.171-172) hrvatskipdf 7 MB
Željka Čorak
Ostalo
 
Na početku Tkalčićeve (str.172-173) hrvatskipdf 7 MB
Grgo Gamulin
Ostalo
 
Prezentacija spomeničkog kompleksa u Opatičkoj ulici br. 22 u Zagrebu (str.173-177) hrvatskipdf 18 MB
Silvije Novak
Ostalo
 
Prostorno proširenje Muzeja grada Zagreba (str.177-178) hrvatskipdf 8 MB
Zdenko Kuzmić
Ostalo
 
Popov toranj — zvjezdarnica. Pokušaj naznačivanja oko čega se zapravo vodi spor (str.178-179) hrvatskipdf 7 MB
Želimir Laszlo
Ostalo
 
Dokumentacija o toku obnove kule Lotrščak (str.180-182) hrvatskipdf 11 MB
Zlata Jeras Pohl
Ostalo
 
Palača Dverce — obnova (str.182-184) hrvatskipdf 11 MB
Đurđica Cvitanović
Ostalo
 
Dokumentacija o toku obnove palače Dverce (str.184-185) hrvatskipdf 8 MB
Biserka Šavora
Ostalo
 
Arheološka istraživanja na Vranicanijevoj poljani (str.185-186) hrvatskipdf 7 MB
Ivan Šarić
Ostalo
 
Muzička akademija na Vranicanijevoj poljani (str.186-189) hrvatskipdf 7 MB
Sena Sekulić-Gvozdanović
Ostalo
 
O Trgu Republike, krovu katedrale i Maksimiru (str.189-190) hrvatskipdf 8 MB
Olga Maruševski
Ostalo
 
Prijedlog daljnjeg toka obnove perivoja Maksimir (str.190-191) hrvatskipdf 8 MB
Krešimir Ivaniš
Ostalo
 
Zaključci savjetovanja Društva povjesničara umjetnosti o zaštiti spomenika kulture u Zagrebu (str.192-193) hrvatskipdf 7 MB
Conclusions from the Conference of the Society of Art Historians of the Socialist Republic of Croatia on Protection of Cultural Monuments in Zagreb (str.193-194)  
Vinko Zlamalik
Ostalo
 
 
Ostalo  
Posjeta: 12.419 *