hrcak mascot   Srce   HID

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam,Vol. 26 No. 1 (55)
Datum izdavanja: lipnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 21. 6. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Impresum i sadržaj (str.I-VIII) hrvatskipdf 560 KB
Impressum and Contents (str.I-VIII) engleskipdf 560 KB
Ostalo  
Memento na obljetnicu (str.IX-IX) hrvatskipdf 95 KB
Memento on the Anniversary (str.IX-IX) engleskipdf 95 KB
Zlatko Karač
Uvodnik
 
Odlazak zaljubljenika i zagovornika hrvatske moderne arhitekture; U povodu smrti dr.sc. Tomislava Premerla (1939.-2018.), dugogodišnjega uvaženog člana uredništva časopisa Prostor (str.X-XI) hrvatskipdf 364 KB
Karin Šerman
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Palača Basiljević-Gučetić u Dubrovniku; Povijesno-prostorni razvoj i odlike arhitekture (str.2-19)  
The Bassegli-Gozze Palace in Dubrovnik; Spatial Genealogy and Architectural Features (str.2-19) engleskipdf 1 MB
Boris Dundović
Izvorni znanstveni članak
 
Arhitektonski ured Vladimir Šterk u razdoblju 1923.-1941. (str.20-39)  
The Architectural Office Vladimir Šterk in the Period 1923-1941 (str.20-39) engleskipdf 2 MB
Darko Kahle
Izvorni znanstveni članak
 
Zgrada Meander arhitekta Brune Milića; Počeci moderne u Nikšiću (str.40-51)  
The Meander Building by Architect Bruno Milić; The Beginning of Modernism in the City of Nikšić (str.40-51) engleskipdf 2 MB
Vladimir Bojković
Izvorni znanstveni članak
 
Gradski predjel „Na Andriji” u povijesnoj jezgri Dubrovnika; Prostorni razvoj i urbanistička obilježja (str.52-67) hrvatskipdf 2 MB
Urban Area ”Na Andriji” in the Historic Core of Dubrovnik; Spatial Development and Urban Planning Features (str.52-67)  
Zehra Laznibat, Mladen Obad Šćitaroci
Prethodno priopćenje
 
Izdvajanje postotka graditeljskih investicija za umjetničke intervencije; Inicijative i propisi druge polovice 20. stoljeća u Hrvatskoj i svijetu (str.68-81) hrvatskipdf 734 KB
Percent for Art in Building Investment Projects; Initiatives and Ordinances in the Second Half of the 20th Century in Croatia and Worldwide (str.68-81)  
Tihana Hrastar
Prethodno priopćenje
 
Arhitektonski programi kao komunikacijske platforme korporacija (str.82-93)  
Architectural Programs as Corporate Communications Platforms (str.82-93) engleskipdf 649 KB
Aleksandar Homadovski
Prethodno priopćenje
 
Javni prostor središta Trešnjevke i Dubrave u Zagrebu; Kriteriji kvalitete i modeli preobrazbe (str.94-105) hrvatskipdf 517 KB
Public Spaces in Zagreb Districts Trešnjevka and Dubrava; Quality Criteria and Transformation Models (str.94-105)  
Tihomir Jukić, Jana Vukić, Feđa Vukić, Ivana Podnar
Prethodno priopćenje
 
Dualnost urbanog pejsaža tijekom i poslije katastrofe (str.106-115)  
The Urbanscape Duality during a Disaster and Post-disaster (str.106-115) engleskipdf 383 KB
Nerma Omićević, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Prethodno priopćenje
 
Propitivanje kanona: interpretacija osmanske arhitekture 19. stoljeća na primjerima provincijskih džamija (str.116-131)  
Challenging the Canon: Reading the 19th Century Ottoman Architecture through Provincial Mosques (str.116-131) engleskipdf 1 MB
Ceren Katipoğlu Özmen
Pregledni rad
 
Uloga pejsaža u planiranju grada Zagreba od početka 20. do početka 21. stoljeća (str.132-145) hrvatskipdf 1 MB
The Role of Landscape in Planning the City of Zagreb from the Early 20th to the Early 21st Century (str.132-145)  
Sanja Gašparović, Ana Sopina
Pregledni rad
 
Informirano upravljanje posjećivanjem u zaštićenim područjima (str.146-155) hrvatskipdf 365 KB
Informed Visitor Management in Protected Areas (str.146-155)  
Hrvoje Carić, Marko Jakelić
Pregledni rad
 
Pregovaranje dinamičkih varijabli u procesu urbane regeneracije; Degradirano područje željezničke stanice u Kranju - Studija slučaja (str.156-169)  
Negotiating Dynamic Variables in Urban Regeneration process; Case Study of the Degraded Kranj Railway Station Area (str.156-169) engleskipdf 762 KB
Lucija Ažman Momirski
Pregledni rad
 
Alternativni pristupi i alati u preobrazbi prostora ulice; Izravne fizičke intervencije i različiti načini participacije (str.170-183)  
Alternative Approaches and Tools for the Transformation of Streetscapes; Direct Physical Interventions and Different Modes of Participation (str.170-183) engleskipdf 792 KB
Kaja Pogačar, Peter Šenk
Pregledni rad
 
Komparativna analiza profesionalne naobrazbe i projekata krajobrazne arhitekture u Iranu (str.184-197)  
Comparative Study of the Performance of Landscape Architectural Education and Professional Landscape Architectural Projects in Iran (str.184-197) engleskipdf 236 KB
Mehdi Khakzand, Koorosh Aghabozorgi
Pregledni rad
 
Misao u arhitekturi: Velimir Neidhardt; Alen Žunić (str.200-201) hrvatskipdf 205 KB
Thinking Theory in the Architecture of Velimir Neidhardt; Alen Žunić (str.200-201)  
Mladen Obad Šćitaroci, Andrija Mutnjaković, Zlatko Karač
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zagreb u škarama; Kritike - polemike - komentari; Snješka Knežević (str.202-204) hrvatskipdf 196 KB
Zagreb in Scissors; Critiques - Polemics - Commentaries; Snješka Knežević (str.202-204)  
Nenad Fabijanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slike po Ivanu [Ðovaniju]; Nenad Fabijanić (str.205-205) hrvatskipdf 71 KB
Images of Ivan [Giovanni]; Nenad Fabijanić (str.205-205)  
Mia Roth-Čerina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posveta učitelju - Dragomir Maji Vlahović; Izložba i publikacija (str.206-206) hrvatskipdf 75 KB
Hommage to the Teacher - Dragomir Maji Vlahović; Exhibition and Publication (str.206-206)  
Marina Bertina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Englesko-hrvatski stručni pojmovnik kulturne baštine; Nenad Lipovac (str.207-207) hrvatskipdf 73 KB
English-Croatian Cultural Heritage Professional Glossary; Nenad Lipovac (str.207-207)  
Zlatko Karač
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Šegvićev Mediteran; Studentski putopis (str.208-208) hrvatskipdf 73 KB
Šegvić’s Mediterranean; Student travel book (str.208-208)  
Marina Šimunić Buršić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZADAR 2020. / Javni prostori grada - tradicija i suvremene potrebe; Povijesna središta, suvremeni grad i održivi turizam; Ljetna arhitektonsko-urbanistička radionica (str.209-209) hrvatskipdf 70 KB
ZADAR 2020. / City Public Spaces - Tradition and Contemporary Needs; Historic Centres, Contemporary Cities and Sustainable Tourism; Summer Architecture and Urban Planning Workshop (str.209-209)  
Vesna Poljančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izložbe nastavnika Arhitektonskog fakulteta: Ivana Tutek, Zorana Protić, Ivana Ergić, Teodor Cvitanović, Vjera Bakić (str.210-211) hrvatskipdf 132 KB
Faculty of Architecture - Teaching Staff Exhibitions: Ivana Tutek, Zorana Protić, Ivana Ergić, Teodor Cvitanović, Vjera Bakić (str.210-211)  
Krunoslav Šmit
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prostorne čarolije; Ivan Šimunović (str.212-213) hrvatskipdf 268 KB
Spatial Magic; Ivan Šimunović (str.212-213)  
Mladen Obad Šćitaroci
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zanemarena baština; Prostorne strukture sela u Hrvatskoj; Jasenka Kranjčević (str.214-214) hrvatskipdf 80 KB
Neglected Heritage; Spatial Structure of Villages in Croatia; Jasenka Kranjčević (str.214-214)  
Zlatko Karač
Recenzija, Prikaz slučaja
 
13 arhitektonskih razgovora; Davor Salopek (str.215-215) hrvatskipdf 71 KB
13 Talks on Architecture; Davor Salopek (str.215-215)  
Neda Mrinjek Kliska
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Francuska umjetnička kultura i moderna umjetnost srednjoistočne Europe; Ljiljana Kolešnik, Tamara Bjažić Klarin [ur.] (str.216-216) hrvatskipdf 72 KB
French Artistic Culture and Central-East European Modern Art; Ljiljana Kolešnik, Tamara Bjažić Klarin [ed.] (str.216-216)  
Iva Muraj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 24.383 *