hrcak mascot   Srce   HID

Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru,No. 11
Datum izdavanja: listopada 2018.

Objavljen na Hrčku: 13. 11. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.IX-X) hrvatskipdf 71 KB
Vladimir Strugar, Slobodan Kaštela
Uvodnik
 
Društveni kontekst obrazovanja (str.1-14) hrvatskipdf 250 KB
The Social Context of Education (str.1-14) engleskipdf 250 KB
Ivan Cifrić
Pregledni rad
 
Novi rezultati istraživanja, promjene u gledištima u psihologiji i sociologiji obrazovanja i njihove posljedice za sadašnju i buduću pedagošku praksu (str.15-31) hrvatskipdf 340 KB
New Research Results; Changes of Viewpoints in Psychology and Sociology of Education and their Effects on Present and Future Pedagogical Practice (str.15-31) engleskipdf 340 KB
Mira Čudina-Obradović
Pregledni rad
 
Odgoj, obrazovanje i psihološka (ne)otpornost djece i mladih (str.33-46) hrvatskipdf 327 KB
Upbringing, Education and Psychological (Non-) Resistance of Children and Young People (str.33-46) engleskipdf 327 KB
Dubravka Miljković
Pregledni rad
 
Svrhovitost odgoja, obrazovanja i njezino jedinstvo s idejom čovjeka kao ono utemeljujuće pedagogijske znanosti (str.47-60) hrvatskipdf 277 KB
The Purposeness of Upbringing and Education; the Unity thereof with the Basic Idea of Man in the Science of Pedagogy (str.47-60) engleskipdf 277 KB
Zvonimir Komar
Izvorni znanstveni članak
 
Interdisciplinarne perspektive prirodoslovnih predmeta u odgoju i obrazovanju (str.61-74) hrvatskipdf 256 KB
Interdisciplinary Perspectives of Science Subjects in Education (str.61-74) engleskipdf 256 KB
Vladimir Paar
Pregledni rad
 
Interdisciplinarna perspektiva istraživanja obrazovanja odraslih (str.75-85) hrvatskipdf 255 KB
The Interdisciplinary Perspective of Adult Education Research (str.75-85) engleskipdf 255 KB
Nikola Pastuović
Pregledni rad
 
Izazovi i trendovi u multimedijskoj didaktici (str.87-99) hrvatskipdf 247 KB
Challenges and Trends in Multimedia Didactics (str.87-99) engleskipdf 247 KB
Milan Matijević, Tomislav Topolovčan
Pregledni rad
 
Što bi učitelji trebali znati o teoriji medija Marshalla McLuhana? (str.101-109) hrvatskipdf 231 KB
What Every Teacher Should Know about Marshall McLuhan’s Media Theory (str.101-109) engleskipdf 231 KB
Davorka Bačeković-Mitrović
Stručni rad
 
Obiteljski i kršćanski odgoj te drugi sudionici u tom odgoju (str.111-126) hrvatskipdf 272 KB
General and Christian Family Upbringing and Education, and the Accompanying Factors (str.111-126) engleskipdf 272 KB
Pero Aračić
Pregledni rad
 
Vjeronauk i promicanje duhovnog razvoja učenika u ozračju novog interesa za duhovnost (str.127-142) hrvatskipdf 281 KB
Religious Education and the Promotion of Spiritual Development among Students in the Light of Novel Interest in Spirituality (str.127-142) engleskipdf 281 KB
Ana Thea Filipović
Prethodno priopćenje
 
Ususret promjenama odgojno-obrazovnog sustava (str.143-166) hrvatskipdf 843 KB
Towards Changing the System of Education (str.143-166) engleskipdf 843 KB
Branko Bognar
Izvorni znanstveni članak
 
Međunarodni projekti u kontekstu stavova učitelja o cjeloživotnom učenju i usavršavanju (str.167-186) hrvatskipdf 329 KB
International Projects in the Context of the Views of Teachers regarding Lifelong Learning and Specialization (str.167-186) engleskipdf 329 KB
Nataša Ljubić Klemše
Stručni rad
 
(Ne)uspjeh učenika Roma i Hrvata u mješovitim razrednim odjelima (str.187-199) hrvatskipdf 374 KB
The (Non-) Success of Romany and Croatian Students in Mixed Classes (str.187-199) engleskipdf 374 KB
Goran Lapat, Jelena Gornik
Stručni rad
 
Namjere i znanje učenika Medicinske škole Bjelovar i Srednje škole Pakrac o dojenju (str.201-212) hrvatskipdf 279 KB
Knowledge and Intentions of Nursing-school Students from Bjelovar and Pakrac regarding Breastfeeding (str.201-212) engleskipdf 279 KB
Marija Čatipović, Branka Pirija, Josip Grgurić
Izvorni znanstveni članak
 
Studentska anketa: (ne)koristan alat osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju? (str.213-229) hrvatskipdf 634 KB
Student Poll: (Non-) Useful Quality Assurance Tool in Academic Education (str.213-229) engleskipdf 634 KB
Tatjana Badrov, Ivan Sekovanić
Stručni rad
 
Stavovi i zadovoljstvo učenika srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije uvođenjem Zdravstvenog odgoja u škole (str.231-240) hrvatskipdf 248 KB
Attitudes and Satisfaction of Secondary-school Students in the Bjelovar-Bilogora County regarding the Introduction of Health Education in Schools (str.231-240) engleskipdf 248 KB
Nicole Vitez, Zrinka Puharić, Tatjana Badrov, Ivana Jurković, Ksenija Matuš
Stručni rad
 
Osnovno školstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 1992./93. – 2016./17.: stanje i perspektive (str.241-276) hrvatskipdf 475 KB
Primary Education in the Bjelovar-Bilogora County 1992/93 – 2016/17: State and Perspectives (str.241-276) engleskipdf 475 KB
Vladimir Strugar
Izvorni znanstveni članak
 
Zaključci sa skupa Odgoj i obrazovanje: Bjelovarsko priopćenje (str.277-285) hrvatskipdf 208 KB
Vladimir Strugar
Kratko priopćenje
 
Interdisciplinarnim pristupom do iznimnog izdavačkog pothvata i reprezentativne monografije: Novigrad nekad i sad (Glavni urednik Slobodan Kaštela. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2016., 668 stranica) (str.287-290) hrvatskipdf 519 KB
Vladimir Strugar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kulturno-povijesni i drugi aspekti knjige „Mirisi iscrpljena vala“ (Ilija Pejić, Mirisi iscrpljena vala: književni i kulturni život šireg bjelovarskog prostora u 20. stoljeću. Zagreb: Alfa, 2017., 831 stranica) (str.291-295) hrvatskipdf 527 KB
Željko Karaula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izlaganja na predstavljanju monografije o desetgodišnjem radu Zavoda u Bjelovaru (str.297-306) hrvatskipdf 2 MB
Slobodan Kaštela, Vladimir Strugar
Vijest
 
Književna večer – susret s Mirom Gavranom, suvremenim hrvatskim književnikom i dramatičarom (str.307-309) hrvatskipdf 745 KB
Vladimir Strugar
Vijest
 
Kazalo ključnih riječi (str.311-312) hrvatskipdf 57 KB
Index of Keywords (str.313-314) engleskipdf 63 KB
Vladimir Strugar
Kazalo
 
Posjeta: 17.818 *