hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinac 2012.

Objavljen na Hrčku: 27. 11. 2019.
Sadržaj Puni tekst
STATUS HRVATSKOGA JEZIKA U BIH U ADMINISTRATIVNOME FUNKCIONALNOM STILU OD 1945. DO 1967. GODINE (str.7-43) hrvatskipdf 501 KB
STATUS OF CROATIAN LANGUAGE IN BIH IN ADMINISTRATIVE-FUNCTIONAL STYLE FROM 1945 TO 1967 (str.44-44) engleskipdf 51 KB
Marija Musa
Izvorni znanstveni članak
 
O KONSTRUKCIJI „GLAGOL + SICH“ U NJEMAČKOME I „GLAGOL + SE“ U HRVATSKOME JEZIKU NA SINTAKTIČKO-SEMANTIČKOJ RAZINI (str.45-65) hrvatskipdf 322 KB
ZUR VERBINDUNG „VERB + SICH“ IM DEUTSCHEN UND „VERB + SE“ IM KROATISCHEN AUF SYNTAKTISCH-SEMANTISCHER EBENE (str.66-66) njemačkipdf 43 KB
Senka Marinčić
Izvorni znanstveni članak
 
PREGLED ISTRAŽIVANJA JEZIČNOGA KRAJOBRAZA (str.67-88) hrvatskipdf 304 KB
AN OVERVIEW OF LINGUISTIC LANDSCAPE RESEARCH (str.89-89) engleskipdf 48 KB
Ivana Grbavac
Pregledni rad
 
PUTOPISNI FRAGMENTI IVE ANDRIĆA (str.90-108) hrvatskipdf 245 KB
TRAVELOGUE-FRAGMENTS OF IVO ANDRIĆ (str.109-109) engleskipdf 53 KB
Zvjezdana Radoš
Izvorni znanstveni članak
 
ANDROGINO PUTOVANJE OD KALJUŽE DO VISA (str.110-130) hrvatskipdf 261 KB
ANDROGYNOUS TRAVEL FROM MIRE TO VIS (str.131-131) engleskipdf 51 KB
Sanja Knežević
Izvorni znanstveni članak
 
DER STAR-DRAMATIKER KRISTO ŠAGOR: ANPASSUNG AN POPULÄRE JUGENDTHEMEN MIT EINEM SCHUSS EXZENTRIK (str.132-145) njemačkipdf 202 KB
DRAMSKA ZVIJEZDA KRISTO ŠAGOR: PRILAGODBA POPULARNIM TEMAMA ZA MLADE S MALOM DOZOM EKSCENTRIČNOSTI (str.146-146) hrvatskipdf 42 KB
Ivica Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
OSTVARIVANJE ETAPE MOTIVACIJE U SREDNJOŠKOLSKOJ NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA (str.147-168) hrvatskipdf 301 KB
ACHIEVEMENT OF THE MOTIVATION STAGE IN CROATIAN LANGUAGE TEACHING IN SECONDARY SCHOOLS (str.169-169) engleskipdf 43 KB
Vesna Bjedov
Pregledni rad
 
POLITIČKA KONCEPCIJA I DJELOVANJE HRVATSKOGA NARODNOG ODBORA POD VODSTVOM BRANIMIRA JELIĆA (str.170-195) hrvatskipdf 307 KB
POLITICAL CONCEPTION AND ACTIVITIES OF CROATIAN NATIONAL COMMITTEE UNDER BRANIMIR JELIĆ’S LEADERSHIP (str.196-196) engleskipdf 45 KB
Josip Jurčević
Izvorni znanstveni članak
 
POSLIJERATNI KOMUNISTIČKI ZLOČINI I GROBIŠTA U ISTOČNOJ HERCEGOVINI (str.197-220) hrvatskipdf 351 KB
POST-WAR COMMUNIST CRIMES AND GRAVEYARDS IN EAST HERZEGOVINA (str.221-221) engleskipdf 54 KB
Blanka Matković
Izvorni znanstveni članak
 
NEKI OBLICI REPRESIJE NAD KATOLIČKOM CRKVOM U HERCEGOVINI NEPOSREDNO NAKON DRUGOGA SVJETSKOG RATA (str.222-247) hrvatskipdf 306 KB
SOME FORMS OF REPRESSION OF CATHOLIC CHURCH IN HERZEGOVINA RIGHT AFTER THE SECOND WORLD WAR (str.248-248) engleskipdf 39 KB
Marina Beus
Izvorni znanstveni članak
 
POVIJESNI PRIKAZ I PRAVNI KARAKTER USPOSTAVE TERITORIJALNOGA SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE (str.249-267) hrvatskipdf 244 KB
Historical overview and legal character of establishing territorial sovereignty of the Republic of Croatia (str.268-268) engleskipdf 39 KB
Miljenko Brekalo, Mile Lasić
Izvorni znanstveni članak
 
PRINOS MARINA GETALDIĆA PREOBRAZBI NOVOVJEKOVNE ZNANOSTI (str.269-289) hrvatskipdf 290 KB
Contribution of Marin Getaldić to transformation of modern science (str.290-290) engleskipdf 42 KB
Marijana Borić
Izvorni znanstveni članak
 
IMPERATIV NOVE KREATIVNOSTI – DIJALOG IZMEĐU UMJETNOSTI I ZNANOSTI (str.291-302) hrvatskipdf 203 KB
IMPERATIVE OF NEW CREATIVITY – DIALOGUE BETWEEN ART AND SCIENCE (str.303-303) engleskipdf 48 KB
Ljiljana Rajković
Izvorni znanstveni članak
 
SOCIOLOŠKI PRISTUPI RELIGIJI I RELIGIJSKOMU IDENTITETU (str.304-324) hrvatskipdf 260 KB
SOCIAL APPROACHES TO RELIGION AND RELIGIOUS IDENTITY (str.325-325) engleskipdf 43 KB
Irena Musa
Izvorni znanstveni članak
 
MISA: DIO LITURGIJE ILI GLAZBENO DJELO (str.326-342) hrvatskipdf 240 KB
MASS: PART OF LITURGY OR MUSICAL WORK (str.343-343) engleskipdf 42 KB
Marina Bazina
Stručni rad
 
MOLITVA ŠUTNJOM (str.344-359) hrvatskipdf 217 KB
SILENT PRAYER (str.360-360) engleskipdf 37 KB
Ivan Ševo
Stručni rad
 
JAVNOST I OKOLIŠ – TRI STUPA AARHUŠKE KONVENCIJE (str.361-387) hrvatskipdf 330 KB
GENERAL PUBLIC AND ENVIRONMENT – THREE PILLARS OF THE AARHUS CONVENTION (str.388-389) engleskipdf 60 KB
Nevenko Herceg, Zoran Tomić
Pregledni rad
 
MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE U POSTKONFLIKTNIM DRŽAVAMA: SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE (str.390-410) hrvatskipdf 262 KB
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN POSTCONFLICT COUNTRIES: CASE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.411-411) engleskipdf 53 KB
Ksenija Jurišić, Domagoj Galić
Prethodno priopćenje
 
USPOREDBA DJELOVANJA UN-a I SAD-a U PROCESU IZGRADNJE DRŽAVA: SLUČAJ KOSOVA I IRAKA (str.412-434) hrvatskipdf 291 KB
Comparison of UN and THE USA activities in the process of developing the countries: Kosovo and Iraq case (str.435-435) engleskipdf 53 KB
Marinko Jurilj, Domagoj Galić
Pregledni rad
 
Dawkins dogmatist (str.439-441) hrvatskipdf 77 KB
Mate Penava
Recenzija, Prikaz
 
Izvrstan pregled raznorodnih idejnih orijentacija (str.442-447) hrvatskipdf 98 KB
Toni Herceg
Recenzija, Prikaz
 
Novi priručnik za pomoćne povijesne znanosti (str.448-454) hrvatskipdf 101 KB
Goran Mijočević
Recenzija, Prikaz
 
Vrijedno djelo o povijesti Huma i Hercegovine (str.455-460) hrvatskipdf 94 KB
Dijana Pinjuh
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 177 *