Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.12.2003.
  • Objavljen na Hrčku: 22.08.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Ivanka Reberski: Bibliografija (str. 13-17)


Bibliografija


Stela iz župne crkve u Bjelovaru (str. 19-25)

Nenad Cambi
Izvorni znanstveni članak


Zadarska ikona u Texasu (str. 27-34)

Ivo Pericioli
Izvorni znanstveni članak


Još jedno djelo kipara Pavla iz Sulmone (str. 35-41)

Emil Hilje
Izvorni znanstveni članak


Engleski alabasterni reljefi u Čari na Korčuli (str. 43-54)

Igor Fisković
Izvorni znanstveni članak


Tri priloga istraživanju sakralne gotičke arhitekture u Slavoniji (str. 55-65)

Diana Vukičević-Samardžija
Izvorni znanstveni članak


Prilog tipologiji stambene arhitekture na Lopudu (str. 65-72)

Nada Grujić
Izvorni znanstveni članak


Francesco Laurana i razvoj jedne renesansne sheme portreta Laure de Noves (str. 73-80)

Ivana Prijatelj Pavičić
Izvorni znanstveni članak


Ophodno raspelo dubrovačkog nadbiskupa Reinalda Gratiana iz 1516. godine (str. 81-84)

Vinicije B. Lupis
Izvorni znanstveni članak


Poliptih Girolama da Santa Croce na Visu (str. 97-106)

Radoslav Tomić
Izvorni znanstveni članak


Zadarske utvrde 16. stoljeća (str. 107-118)

Andrej Žmegač
Izvorni znanstveni članak


Ljetnikovac Hanibala Lucića u Starom Gradu na Hvaru (str. 119-131)

Ambroz Tudor
Izvorni znanstveni članak


Dva nepoznata crteža šibenske obale iz prve polovice 17. stoljeća (str. 144-145)

Jagoda Marković, Danko Zelić
Izvorni znanstveni članak


Tri slike iz radionice Luce Giordana u Zavičajnom muzeju u Rovinju (str. 157-161)

Nina Kudiš Burić
Izvorni znanstveni članak


Barokna obnova Kneževa dvora u Dubrovniku (str. 163-183)

Katarina Horvat-Levaj, Relja Seferović
Izvorni znanstveni članak


Rimsko pročelje dvorca Odescalchi u Iloku (str. 185-195)

Vladimir Marković
Izvorni znanstveni članak


Sedam darova Duha Svetoga. Zidne slike u Kominu prema predlošcima Johanna Georga Bergmüllera (str. 197-206)

Mirjana Repanić-Braun
Izvorni znanstveni članak


Uvod u opus najstarije hrvatske umjetnice: Carolina Voikffy Armero (1817.–?) (str. 217-229)

Žarka Vujić
Izvorni znanstveni članak


Djela Ivana Meštrovića inspirirana Danteovim Paklom (str. 241-254)

Dalibor Prančević
Izvorni znanstveni članak


Prilog poznavanju geneze Proljetnog salona (str. 255-263)

Petar Prelog
Izvorni znanstveni članak


Tragovi neizgrađenog – Petrovićev projekt za zagrebačko Rebro (str. 265-269)

Sandra Križić Roban
Izvorni znanstveni članak


Ozareni realizam Stanoja Jovanovića. Za valorizaciju zanemarenog opusa (str. 271-283)

Tonko Maroević
Izvorni znanstveni članak


Karikature i slikarstvo Ive Režeka (str. 285-296)

Frano Dulibić
Izvorni znanstveni članak


Temeljenje krova. Crkva arhitekta Zlatka Hanžeka u Hrgovima Donjim, Bosanska Posavina (str. 297-304)

Željka Čorak
Izvorni znanstveni članak


Hagiotopografija Hrvatske (str. 305-310)

Anđelko Badurina
Pregledni rad


Ime: Realizam (str. 311-315)

Marcel Bačić
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 19.070 *