Skip to the main content

Hvar City Theatre Days , Vol. 14 No. 1, 1988.

  • Publication date: 25.04.1988.
  • Published on HRČAK: 12.06.2013.

Table of contents

Full text

Mavro Vetranović i Nikola Nalješković (page 5-15)

Rafo Bogišić
Original scientific paper


Farse Nikole Nalješkovića (page 16-23)

Franjo Švelec
Original scientific paper


Nalješkovićeva misaona pripadnost (page 24-33)

Ljerka Schiffler
Original scientific paper


Nalješkovićeva Komedija peta i evropska farsa (page 34-43)

Nikola Batušić
Original scientific paper


Nalješkovićeve komedije u svjetlu suvremene dramske teorije i kazališne prakse (page 44-54)

Darko Gašparović
Original scientific paper


Nalješkovićev model audiovizualne mimodrame (page 55-63)

Stanislav Marijanović
Original scientific paper


Puteno u Nalješkovićevoj komediografiji (page 64-71)

Živko Jeličić
Original scientific paper


Svakodnevni život u djelu Nikole Nalješkovića (page 72-82)

Nevenka Bezić-Božanić
Original scientific paper


Prizori iz obiteljskog života u Nalješkovićevim komedijama (page 83-98)

Nasko Frndić
Original scientific paper


Dramaturgija maske Nikole Nalješkovića (page 99-109)

Mira Muhoberac
Original scientific paper


Slikarska situacija 16. stoljeća u Dubrovniku (page 110-116)

Kruno Prijatelj
Original scientific paper


Glazba u renesansnom Dubrovniku (page 117-145)

Miho Demović
Original scientific paper


Nekoliko napomena o jeziku hrvatskih petrarkista (page 146-152)

Milan Moguš
Original scientific paper


Interpretacija Nalješkovićeve pjesme o Hektorovićevoj guti (page 153-170)

Pavao Pavličić
Original scientific paper


Mavro Vetranović i Nikola Nalješković kao prirodoslovci (page 171-179)

Žarko Dadić
Original scientific paper


Vetranovićevo »Uskrsnutje Isukrstovo« u kontinuitetu hrvatskih dramskih preobrazbi (page 180-197)

Nikica Kolumbić
Original scientific paper


Renesansni Orfeo (O Vetranovićevu mitološkom igrokazu) (page 198-214)

Zlatko Posavac
Original scientific paper


Elementi grotesknog i fantastičnog u Vetranovićevu »Pelegrinu« (page 215-228)

Dunja Fališevac
Original scientific paper


Stilske odrednice manirizma u Vetranovićevu »Piligrinu« (page 229-236)

Julijana Matanović
Original scientific paper


O pretpostavkama za proučavanje Nalješkovićeva jezika (page 237-246)

Josip Vončina
Original scientific paper


Visits: 22.196 *