hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 18 No. Sp.Ed.2
Datum izdavanja: kolovoza 2016.

Objavljen na Hrčku: 18. 1. 2017.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.11-14) hrvatskipdf 189 KB
FOREWORD (str.11-14) engleskipdf 189 KB
Uvodnik  
Sviranje glazbenih instrumenata u osnovnoškolskoj dobi i odabir srednje škole i zanimanja (str.15-34) hrvatskipdf 306 KB
Playing Musical Instruments during Elementary School Age and Selection of Secondary School and Profession (str.15-34) engleskipdf 306 KB
Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben
Izvorni znanstveni članak
 
Praćenje razine aprecijacije umjetnosti kod učenika četvrtog razreda osnovne škole (str.35-50) hrvatskipdf 319 KB
Monitoring the Level of Art Appreciation of Fourth-Grade Primary School Students (str.35-50) engleskipdf 319 KB
Matjaž Duh, Jerneja Herzog
Izvorni znanstveni članak
 
Višejezičnost hrvatskih osnovnoškolaca na Facebooku (str.51-70) hrvatskipdf 316 KB
Multilingualism of Croatian Elementary School Children on Facebook (str.51-70) engleskipdf 316 KB
Blaženka Filipan-Žignić, Edita Kitner, Katica Sobo
Izvorni znanstveni članak
 
Devet devijacija djecolikog jezika (str.71-84) hrvatskipdf 341 KB
Nine Deviations of Childlike Language (str.71-84) engleskipdf 341 KB
Željka Flegar
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj međupredmetnog povezivanja na uspješnost učenika pri poučavanju likovne kulture (str.85-109) hrvatskipdf 714 KB
The Influence of Intersubject Connection on Student's Learning Performance (str.85-109) engleskipdf 714 KB
Miroslav Huzjak
Izvorni znanstveni članak
 
Jugoslavenski „socijalistički estetizam“ i nastanak moderne poezije za djecu (str.111-123) hrvatskipdf 303 KB
Yugoslav "Socialist Aestheticism" and the Emergence of Modern Children’s Poetry (str.111-123) engleskipdf 303 KB
Jovan Ljuštanović
Izvorni znanstveni članak
 
Glazbenik kao distinktivni sklop osobnosti – da ili ne? (str.125-143) hrvatskipdf 413 KB
Musician as a Distinctive Personality Structure – Yes or No? (str.125-143) engleskipdf 413 KB
Zoran Mihajlovski
Izvorni znanstveni članak
 
Obrazovanje utemeljeno na informacijsko komunikacijskim tehnologijama – potreba za promjenom paradigme (str.145-155) hrvatskipdf 278 KB
ICT-Enabled Education – Need for Paradigm Shift (str.145-155) engleskipdf 278 KB
Vatroslav Zovko
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj roditelja i odgojitelja na sposobnosti i spretnosti djeteta na području likovne umjetnosti (str.157-173) hrvatskipdf 307 KB
Influence of Parents and Childcare Workers on Child's Skills and Abilities in the Field of Art (str.157-173) engleskipdf 307 KB
Andreja Kljajič
Prethodno priopćenje
 
Izvannastavne glazbene aktivnosti u osnovnim školama grada Splita (str.175-185) hrvatskipdf 273 KB
Extracurricular Music Activities in Elementary Schools of the City of Split (str.175-185) engleskipdf 273 KB
Marijo Krnić, Martina Grgat
Prethodno priopćenje
 
Praćenje i dokumentiranje likovnog stvaralaštva djece predškolske dobi (str.187-198) hrvatskipdf 272 KB
Monitoring and Documenting Preschool Children's Fine Art Creation (str.187-198) engleskipdf 272 KB
Svetlana Novaković, Zlata Tomljenović, Anita Rončević
Prethodno priopćenje
 
Upotreba grafičkih tehnika s djecom predškolske dobi (str.199-214) hrvatskipdf 894 KB
The Use of Graphic Techniques with Preschool-Aged Children (str.199-214) engleskipdf 894 KB
Gea Vlaketić, Mia Verk
Prethodno priopćenje
 
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi matematike – komparativna analiza uspjeha učenika 7. razreda osnovne škole (str.215-221) hrvatskipdf 248 KB
The Use of ICT in Teaching Mathematics - A Comparative Analysis of the Success of 7th Grade Primary School Students (str.215-221) engleskipdf 248 KB
Krešo Tomljenović, Vatroslav Zovko
Prethodno priopćenje
 
Zastupljenost suvremene umjetničke teorije i prakse u gimnazijskim kurikulima Likovne kulture (str.223-237) hrvatskipdf 620 KB
Presence of Contemporary Art Theory and Practical Work in Fine Arts Curricula in Grammar Schools (str.223-237) engleskipdf 620 KB
Maja Jockov
Pregledni rad
 
Procesna drama kao oblik suradničkoga učenja (str.239-253) hrvatskipdf 286 KB
Process Drama as a Form of Cooperative Learning (str.239-253) engleskipdf 286 KB
Maša Rimac Jurinović
Pregledni rad
 
Prilozi za strategije učitelja i nastavnika u osnovnoj školi u razvoju likovno-kreativnih sposobnosti kao poticaju za razvoj mudrosti (str.255-267) hrvatskipdf 272 KB
Contribution to Teaching Strategies of Primary School Teachers in Encouraging Artistic and Creative Skills as Impetus for the Development of Wisdom (str.255-267) engleskipdf 272 KB
Stjepko Rupčić
Stručni rad
 
Posjeta: 18.325 *