hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatski dijalektološki zbornik, Vol. 1 No. 7, 1985.


Hrvatski dijalektološki zbornik,Vol. 1 No. 7
Datum izdavanja: ožujka 1985.

Objavljen na Hrčku: 28. 6. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Riječ akademika Rudolfa Filipovića, tajnika Razreda za filologiju (str.7-8) hrvatskipdf 58 KB
Rudolf Filipović
Ostalo
 
Riječ izvanrednoga člana Božidara Finke, predsjednika Odbora za dijalektologiju Razreda za filologiju (str.9-10) hrvatskipdf 49 KB
Božidar Finka
Ostalo
 
Štokavština i današnji književni idiomi na njoj utemeljeni (str.13-28) hrvatskipdf 411 KB
Stjepan Babić
Izlaganje sa skupa
 
Rusinski jezik u štokavskom okruženju (str.29-36) hrvatskipdf 207 KB
Eugenija Barić
Izlaganje sa skupa
 
Novoštokavski modeli tvorbe u onomastičkom leksiku sjeverne Dalmacije (str.37-50) hrvatskipdf 429 KB
Živko Bjelanović
Izlaganje sa skupa
 
Inovacijske tendencije tvorbe riječi u štokavskom narječju (str.51-58) hrvatskipdf 214 KB
Wieslaw Borys
Izlaganje sa skupa
 
Suvremeno štokavsko narječje kao plod konvergentnoga jezičnoga razvoja (str.59-72) hrvatskipdf 359 KB
Dalibor Brozović
Izlaganje sa skupa
 
Odnos štokavštine sjeverozapadne Boke i Dubrovnika (str.73-80) hrvatskipdf 253 KB
Drago Ćupić
Izlaganje sa skupa
 
Dialekty sztokawskie wobec niesztokawskich w swietle leksyki tkackiej (str.81-88) hrvatskipdf 199 KB
Barbara Falinska
Izlaganje sa skupa
 
Sociolingvistički uvjeti očuvanja konavoskog dijalekta u Watsonvilleu (SAD) (str.89-98) hrvatskipdf 229 KB
Rudolf Filipović
Izlaganje sa skupa
 
Glasovni i naglasni odnos u (srpskim) štokavskim ijekavskim govorima na području između Kupe i Velebita i u hrvatskom književnom jeziku (str.99-110) hrvatskipdf 343 KB
Božidar Finka
Izlaganje sa skupa
 
Štokavština u pjesništvu Gradišćanskih Hrvata (str.111-126) hrvatskipdf 454 KB
Alojz Jembrih
Izlaganje sa skupa
 
Dioba posavskih govora (str.127-132) hrvatskipdf 152 KB
Zvonimir Junković
Izlaganje sa skupa
 
Kalničko-bilogorska štokavština (str.133-150) hrvatskipdf 460 KB
Mijo Lončarić
Izlaganje sa skupa
 
Štokavska tvorba toponima na području drugih dijalekata u Jugoslaviji (str.151-158) hrvatskipdf 201 KB
Wladyslaw Lubaš
Izlaganje sa skupa
 
Jezik nekih hrvatskih pravnih tekstova u 2. polovici XIX. st (str.159-168) hrvatskipdf 240 KB
Mile Mamić
Izlaganje sa skupa
 
Neki štokavski-čakavski govorni odnosi (str.169-172) hrvatskipdf 93 KB
Mira Menac
Izlaganje sa skupa
 
Križanićev doprinos štokavskoj dijalektologiji (str.173-180) hrvatskipdf 226 KB
Milan Moguš
Izlaganje sa skupa
 
O štokavskim elementima u iseljeničkim hrvatskim govorima u Gradišću (str.181-190) hrvatskipdf 240 KB
Gerhard Neweklowsky
Izlaganje sa skupa
 
Iz problematike severozapadnih ijekavsko-štokavskih govora (str.191-198) hrvatskipdf 182 KB
Dragoljub Petrović
Izlaganje sa skupa
 
Prijedlozi Jakova Mikalje za reformu grafije u hrvatskoj latinici (str.199-212) hrvatskipdf 364 KB
Valentin Putanec
Izlaganje sa skupa
 
Poštokavljivanje čakavskoga narječja (str.213-222) hrvatskipdf 253 KB
Wladyslaw Sledzik
Izlaganje sa skupa
 
Jezične osobitosti u „Cvitu razgovora” Filipa Grabovca (str.223-240) hrvatskipdf 462 KB
Mate Šimundić
Izlaganje sa skupa
 
Štokavizmi u djelima hrvatskih čakavskih i kajkavskih pisaca (str.241-254) hrvatskipdf 373 KB
Josip Vončina
Izlaganje sa skupa
 
Kajkavsko - čakavski utjecaji na štokavske govor Žumberka (str.255-274) hrvatskipdf 494 KB
Stjepko Težak
Izlaganje sa skupa
 
Hrvatska naglasna norma na osnovi zapadnog dijalekta ikavaca (str.275-290) hrvatskipdf 410 KB
Stjepan Vukušić
Izlaganje sa skupa
 
Poziv Slavoncima na ljubav prema jeziku u kalendaru Adama Filipovića Heldentalskog 1832. godine (str.291-296) hrvatskipdf 132 KB
Divna Zečević
Izlaganje sa skupa
 
Kajkavsko-štokavska Čazma (str.297-336) hrvatskipdf 591 KB
Vesna Zečević
Izlaganje sa skupa
 
Nacrt za rječnik čakavskog narječja (str.319-336) hrvatskipdf 406 KB
Milan Moguš
Izvorni znanstveni članak
 
Zasade rječnika hrvatskih kajkavskih govora (str.337-361) hrvatskipdf 681 KB
Antun Šojat
Izvorni znanstveni članak
 
Sadržaj hrvatskipdf 94 KB
Kazalo  
Posjeta: 7.129 *