hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 2018.

Objavljen na Hrčku: 26. 9. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Proslov (str.1-2) hrvatskipdf 161 KB
Daniel Mikulaco
Uvodnik
 
Il viaggio in Molise di Marin Drinov e Vikentij Makušev nelle lettere di Giovanni De Rubertis (str.5-19) talijanskipdf 237 KB
Stefano Aloe
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski standardni jezik i narativne prakse među Hrvatima u Vojvodini (str.20-34) hrvatskipdf 279 KB
Marina Balažev
Prethodno priopćenje
 
Kroatistika i slavistika (str.35-44) hrvatskipdf 249 KB
Stjepan Damjanović
Izlaganje sa skupa
 
Istrorumunjski nazivi koji se tiču stabla i ploda masline (str.45-61) hrvatskipdf 671 KB
Goran Filipi
Izlaganje sa skupa
 
Tradurre Sciascia. Alcune considerazioni sulla prima (e unica) traduzione in croato de Il giorno della civetta (str.62-78) talijanskipdf 325 KB
Fabrizio Fioretti
Izvorni znanstveni članak
 
Kontrastivna analiza vremenskih prijedloga s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku (str.79-85) hrvatskipdf 271 KB
Silvija Graljuk
Izvorni znanstveni članak
 
Neke sintaktičke značajke u novelama Marka Uvodića Splićanina (str.86-99) hrvatskipdf 363 KB
Dunja Jutronić
Prethodno priopćenje
 
Il viaggio in Italia degli Illirici croati (str.100-112) talijanskipdf 218 KB
Maria Rita Leto
Izvorni znanstveni članak
 
Neke moliškohrvatske glasovne promjene pod utjecajem abruceškomoliškoga dijalekta (str.113-147) hrvatskipdf 434 KB
Maslina Ljubičić, Vinko Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
Kodifikacija hrvatskoga jezika u međunarodnome kontekstu (str.113-147) hrvatskipdf 271 KB
Tihomil Maštrović
Pregledni rad
 
Modalnost na primjeru korpusnog istraživanja hrvatske i ruske ustavnopravne terminologije (str.167-178) hrvatskipdf 969 KB
Irena Mikulaco
Izvorni znanstveni članak
 
Traduktološki pristup, prijevodne strategije i kulturološki doprinos u prvom cjelovitom talijanskom prijevodu Hektorovićeve ekloge Ribanje i ribarsko prigovaranje (str.179-194) hrvatskipdf 415 KB
Eliana Moscarda Mirković, Katja Radoš-Perković
Izvorni znanstveni članak
 
Jezikoslovni pogledi Josipa Ribarića (1880-1954) na crnogorske govore i crnogorski jezik u istarskoj enklavi Peroj (str.195-209) hrvatskipdf 379 KB
Milorad Nikčević
Pregledni rad
 
Slični korijeni ornitonima i njihova pragmatična uporaba u odabranim slavenskim jezicima (str.210-234) hrvatskipdf 627 KB
Neda Pintarić, Eva Tibenská, Ewa Komorowska
Izvorni znanstveni članak
 
Nastanak i promjene u sustavu sklonidbe imenica u hrvatskom jeziku u usporedbi s drugim slavenskim jezicima (na primjeru jednine imenica ženskoga roda u ukrajinskom i hrvatskom jeziku) (str.235-247) hrvatskipdf 314 KB
Oksana Timko Đitko, Julia Jusyp Jakymovych
Izvorni znanstveni članak
 
Što dodaci prehrani poručuju vašemu zdravlju (tekstne značajke dodataka prehrani) (str.248-265) hrvatskipdf 352 KB
Dunja Vranešević
Izvorni znanstveni članak
 
Pamćenje i bilježenje – autobiografski narativni diskurs Andrije Torkvata Brlića (str.269-284) hrvatskipdf 272 KB
Estela Banov
Izvorni znanstveni članak
 
Iskustvo anarhije u pjesničkom stvaralaštvu Josipa Severa i Vladimira Majakovskog (str.285-301) hrvatskipdf 270 KB
Božidar Cvenček
Izvorni znanstveni članak
 
Što Zagorkine žene ubojice svjedoče o Lombrosu (str.302-316) hrvatskipdf 259 KB
Vladan Čutura
Pregledni rad
 
Fenomen pučkoga pjesništva otoka Paga i njegova uloga u zajednici (str.317-331) hrvatskipdf 280 KB
Emina Dabo Hunjak
Izvorni znanstveni članak
 
Distopijsko tematiziranje budućnosti: od Zamjatina do Mlakića i Popovića (str.332-348) hrvatskipdf 308 KB
Irena Malenica, Zdenka Matek Šmit
Izvorni znanstveni članak
 
Modeli suvremene hrvatske kratke proze (str.349-379) hrvatskipdf 390 KB
Daniel Mikulaco
Izvorni znanstveni članak
 
Ortografska klopka i onomastička intruzija u suvremenoj hrvatskoj znanstveno-fantastičnoj i fantastičnoj književnosti (str.380-390) hrvatskipdf 291 KB
Krunoslav Mikulan, Vladimir Legac
Izvorni znanstveni članak
 
Ekofeminizam i suvremeni hrvatski roman: o ženi, identitetu i prostoru (str.391-407) hrvatskipdf 263 KB
Ana Penjak
Izvorni znanstveni članak
 
Shakespeare u Kremlju Ive Štivičića u režiji Lenke Udovički i koprodukciji kazališta Ulysses sa Briona i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada (str.408-420) hrvatskipdf 274 KB
Jelena Ratkov Kvočka
Pregledni rad
 
Lutkarska postmoderna (str.421-432) hrvatskipdf 285 KB
Teodora Vigato
Prethodno priopćenje
 
Temelji za stvaralačku ulogu istarskih učitelja u izvannastavnim aktivnostima književnog odgoja i obrazovanja (str.434-450) hrvatskipdf 334 KB
Vjekoslava Jurdana, Sandra Kadum
Pregledni rad
 
Pristup drami i položaj drame u suvremenome srednjoškolskom književnom odgoju (str.451-465) hrvatskipdf 651 KB
Marina Jozinović, Marko Ljubešić
Prethodno priopćenje
 
Hrvatski jezik kao strani unutar slavističkoga, evropskog i svjetskog konteksta (str.466-484) hrvatskipdf 310 KB
Vesna Požgaj Hadži
Pregledni rad
 
Posjeta: 19.481 *