hrcak mascot   Srce   HID

Journal of the Institute of History of Art,No. 27
Publication date: December 2003

Published on HRČAK: 22 August 2019
Table of contents Full text
Realizam programa, idealizam struke. O povijesnoumjetničkom prinosu Ivanke Reberski (str.9-12) croatianpdf 249 KB
Tonko Maroević
Professional paper
 
Ivanka Reberski: Bibliografija (str.13-17) croatianpdf 60 KB
Bibliography  
Stela iz župne crkve u Bjelovaru (str.19-25) croatianpdf 265 KB
Nenad Cambi
Original scientific paper
 
Zadarska ikona u Texasu (str.27-34) croatianpdf 265 KB
Ivo Pericioli
Original scientific paper
 
Još jedno djelo kipara Pavla iz Sulmone (str.35-41) croatianpdf 659 KB
Emil Hilje
Original scientific paper
 
Engleski alabasterni reljefi u Čari na Korčuli (str.43-54) croatianpdf 703 KB
Igor Fisković
Original scientific paper
 
Tri priloga istraživanju sakralne gotičke arhitekture u Slavoniji (str.55-65) croatianpdf 834 KB
Diana Vukičević-Samardžija
Original scientific paper
 
Prilog tipologiji stambene arhitekture na Lopudu (str.65-72) croatianpdf 406 KB
Nada Grujić
Original scientific paper
 
Francesco Laurana i razvoj jedne renesansne sheme portreta Laure de Noves (str.73-80) croatianpdf 537 KB
Ivana Prijatelj Pavičić
Original scientific paper
 
Ophodno raspelo dubrovačkog nadbiskupa Reinalda Gratiana iz 1516. godine (str.81-84) croatianpdf 434 KB
Vinicije B. Lupis
Original scientific paper
 
Prilog poznavanju ladanjsko-fortifikacijskoga graditeljstva splitsko-trogirskog područja (str.85-95) croatianpdf 699 KB
Dunja Pivac
Original scientific paper
 
Poliptih Girolama da Santa Croce na Visu (str.97-106) croatianpdf 1 MB
Radoslav Tomić
Original scientific paper
 
Zadarske utvrde 16. stoljeća (str.107-118) croatianpdf 1 MB
Andrej Žmegač
Original scientific paper
 
Ljetnikovac Hanibala Lucića u Starom Gradu na Hvaru (str.119-131) croatianpdf 843 KB
Ambroz Tudor
Original scientific paper
 
Ikonografija humanizma i narodne predaje na šibenskom umivaoniku Horacija Fortezze (str.133-143) croatianpdf 2 MB
Milan Pelc
Original scientific paper
 
Dva nepoznata crteža šibenske obale iz prve polovice 17. stoljeća (str.144-145) croatianpdf 561 KB
Jagoda Marković, Danko Zelić
Original scientific paper
 
Tri slike iz radionice Luce Giordana u Zavičajnom muzeju u Rovinju (str.157-161) croatianpdf 661 KB
Nina Kudiš Burić
Original scientific paper
 
Barokna obnova Kneževa dvora u Dubrovniku (str.163-183) croatianpdf 1 MB
Katarina Horvat-Levaj, Relja Seferović
Original scientific paper
 
Rimsko pročelje dvorca Odescalchi u Iloku (str.185-195) croatianpdf 671 KB
Vladimir Marković
Original scientific paper
 
Sedam darova Duha Svetoga. Zidne slike u Kominu prema predlošcima Johanna Georga Bergmüllera (str.197-206) croatianpdf 2 MB
Mirjana Repanić-Braun
Original scientific paper
 
Valente fu questo pittore, dica ognuno che vuole: Federico Benković u tri biografske bilješke iz 18. stoljeća (str.207-215) croatianpdf 301 KB
Sanja Cvetnić
Original scientific paper
 
Uvod u opus najstarije hrvatske umjetnice: Carolina Voikffy Armero (1817.–?) (str.217-229) croatianpdf 2 MB
Žarka Vujić
Original scientific paper
 
Kipar Ferdinand Stuflesser. Doprinos tirolskom sakralnom kiparstvu druge polovice 19. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj (str.231-239) croatianpdf 982 KB
Irena Kraševac
Original scientific paper
 
Djela Ivana Meštrovića inspirirana Danteovim Paklom (str.241-254) croatianpdf 1 MB
Dalibor Prančević
Original scientific paper
 
Prilog poznavanju geneze Proljetnog salona (str.255-263) croatianpdf 376 KB
Petar Prelog
Original scientific paper
 
Tragovi neizgrađenog – Petrovićev projekt za zagrebačko Rebro (str.265-269) croatianpdf 656 KB
Sandra Križić Roban
Original scientific paper
 
Ozareni realizam Stanoja Jovanovića. Za valorizaciju zanemarenog opusa (str.271-283) croatianpdf 2 MB
Tonko Maroević
Original scientific paper
 
Karikature i slikarstvo Ive Režeka (str.285-296) croatianpdf 1 MB
Frano Dulibić
Original scientific paper
 
Temeljenje krova. Crkva arhitekta Zlatka Hanžeka u Hrgovima Donjim, Bosanska Posavina (str.297-304) croatianpdf 532 KB
Željka Čorak
Original scientific paper
 
Hagiotopografija Hrvatske (str.305-310) croatianpdf 162 KB
Anđelko Badurina
Review article
 
Ime: Realizam (str.311-315) croatianpdf 221 KB
Marcel Bačić
Original scientific paper
 
Visits: 2.589 *