hrcak mascot   Srce   HID

Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo,Vol. 9 No. 2
Datum izdavanja: prosinac 2019.

Objavljen na Hrčku: 19. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Impresum (str.1-3) hrvatskipdf 492 KB
Impresum (str.1-3) engleskipdf 492 KB
Ostalo  
Sadržaj (str.4) hrvatskipdf 480 KB
Contents (str.4) engleskipdf 480 KB
Kazalo  
Uvod (str.5) hrvatskipdf 510 KB
Introduction (str.6) engleskipdf 497 KB
Uvodnik  
Fizikalna terapija kao turistički proizvod medicinskog turizma u Međimurskoj županiji (str.7-19) hrvatskipdf 743 KB
Physical therapy as a tourist product of medical tourism in Međimurje county (str.7-19) engleskipdf 743 KB
Marina Gregorić, Melita Sečan, Ivana Fučko, Valentina Pongrac
Izvorni znanstveni članak
 
Predviđanje predstečaja odabranog poduzeća temeljem izračuna Altmanovog Z–score pokazatelja i BEX pokazatelja (str.20-34) hrvatskipdf 770 KB
Prediction of the pre-accession process of a selected company based on the calculation of the Altman Z–score indicator and the BEX indicator (str.20-34) engleskipdf 770 KB
Josip Kereta, Deni Barišić
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga vježbeničkih tvrtki u poboljšanju izvršnih funkcija kod srednjoškolaca (str.35-46) hrvatskipdf 616 KB
The role of virtual companies in the improvement of executive functions of high school pupils (str.35-46) engleskipdf 616 KB
Vlatka Šimunović, Ana Šatović
Prethodno priopćenje
 
Ekološki osviješteni potrošači – izvor poduzetničkih prilika u Republici Hrvatskoj (str.47-62) hrvatskipdf 974 KB
Pro-environmental consumers – a possible source of entrepreneurial opportunities in Croatia (str.47-62) engleskipdf 974 KB
Davor Širola, Natalija Čavlin
Pregledni rad
 
Kontekstualizacija istraživanja iz područja poduzetništva (str.63-71) hrvatskipdf 616 KB
Contextualization of research in the field of entrepreneurship (str.63-71) engleskipdf 616 KB
Munira Šestić, Mirha Bičo Ćar, Senad Softić, Elvir Šahić
Pregledni rad
 
Modeli digitalne zrelosti poduzeća - objašnjenje, pregled literature i analiza (str.72-84) hrvatskipdf 636 KB
Digital maturity models - explanation, literature review and analysis (str.72-84) engleskipdf 636 KB
Žarko Kruljac, Danijel Knežević
Pregledni rad
 
Prilike za razvoj poduzetništva u okviru dentalnog turizma u Hrvatskoj (str.85-100) hrvatskipdf 1 MB
Business development opportunities in dental tourism in Croatia (str.85-100) engleskipdf 1 MB
Marina Gregorić, Melita Sečan, Romana Pomper, Mateja Miklik
Pregledni rad
 
Poduzetničko obrazovanje na sveučilištima u Bosni i Hercegovini (str.101-118) hrvatskipdf 698 KB
Entrepreneurial education at universities in Bosnia and Herzegovina (str.101-118) engleskipdf 698 KB
Mirha Bičo Ćar, Munira Šestić, Senad Softić, Savo Stupar
Pregledni rad
 
Analiza sustava nagrađivanja i motiviranja zaposlenika na primjeru odabranog poduzeća (str.119-139) hrvatskipdf 1 MB
A system for rewarding and motivating employees in the chosen company (str.119-139) engleskipdf 1 MB
Karlo Salopek, Ivica Katavić
Stručni rad
 
Važnost revizije kao pokazatelja kvalitete financijskih izvještaja (str.140-153) hrvatskipdf 650 KB
The importance of audit as a quality indicator of the financial statements (str.140-153) engleskipdf 650 KB
Željko Tintor
Stručni rad
 
Društvena odgovornost u Naftalanu na temelju ankete provedene s pacijentima (str.154-164) hrvatskipdf 609 KB
Social resposibility in Naftalan based on patients opinion survey (str.154-164) engleskipdf 609 KB
Mile Marinčić, Dario Maričić
Stručni rad
 
Sagledavanje održivog poduzeća kroz koncept primjene održivog razvoja (str.165-175) hrvatskipdf 691 KB
Sustainable entrepreneurship regarded through the sustainable development concept (str.165-175) engleskipdf 691 KB
Maja Vizjak, Kristina Duvnjak
Stručni rad
 
Primjena dvojnog stručnog obrazovanja i osposobljavanja za poduzetništvo u svjetlu iskustava iz Poljske (str.176-190) hrvatskipdf 665 KB
The usage of dual vocational education and training for entrepreneurship in the light of experience from Poland (str.176-190) engleskipdf 665 KB
Anton Florijan Barišić, Joanna Rybacka Barišić
Stručni rad
 
Upute za autore (str.191-193) hrvatskipdf 585 KB
Guidelines for authors (str.194-196) engleskipdf 571 KB
Ostalo  
Posjeta: 1.453 *