Skoči na glavni sadržaj

Suvremena lingvistika , Vol. 41-42 No. 1-2, 1996.

  • Datum izdavanja: 03.06.1996.
  • Objavljen na Hrčku: 19.06.2008.

Sadržaj

Puni tekst

Životopis Rudolfa Filipovića (str. XV-XVIII)


Životopis


Anglicizmi i prevođenje: bez konzultinga nema happy enda (str. 1-9)

Goranka Antunović
Izvorni znanstveni članak


Sufiksalna tvorba uvećanica u hrvatskome književnome jeziku (str. 11-20)

Stjepan Babić
Izvorni znanstveni članak


Interface Reflections (str. 21-38)

Frits Beukema
Izvorni znanstveni članak


Language Contact and Language Interference: The Case of Greek and Old Church Slavonic (str. 39-44)

Henrik Birnbaum
Izvorni znanstveni članak


Raising cross-linguistic dust: What can contrastive linguistics do for typology? (str. 63-80)

Mario Brdar
Izvorni znanstveni članak


Difficulties in Testing Wh-movement (str. 81-86)

Wayles Browne
Izvorni znanstveni članak


Sociolingvistika prema genetskoj i tipološkoj lingvistici (str. 87-94)

Dalibor Brozović
Izvorni znanstveni članak


O sinonimnim indoeuropskim korijenima u hidronimiji (str. 95-101)

Dunja Brozović-Rončević
Izvorni znanstveni članak


A Dictionary of Anglicisms - an outline of its history, content and objectives (str. 103-104)

Ulrich Busse
Izvorni znanstveni članak


Morfološka adaptacija engleskih imeničkih posuđenica u francuskom jeziku (str. 115-125)

Ljuba Dabo-Denegri
Izvorni znanstveni članak


A contrastive analysis of verbal inflection classes in Polish and Croatian (str. 127-138)

Wlofgang U. Dressler, Katarzyna Dziubalska-Kolaczyk, Antigona Katičić
Izvorni znanstveni članak


Ruski i hrvatski frazemi sa značenjem "vrlo blizu" (str. 139-144)

Željka Fink
Izvorni znanstveni članak


L'adaptation des sigles francais en croate (str. 145-147)

Branko Franolić
Izvorni znanstveni članak


The general thesaurus: the what and the who of it (str. 149-155)

Dušan Gabrovšek
Izvorni znanstveni članak


O hrvatskoj riječi patuljak i drugima (str. 157-162)

Alemko Gluhak
Izvorni znanstveni članak


Purism and the UDASEL (str. 163-182)

Manfred Görlach
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj fiksiranog zagriza na trajanje izgovora glasnika (str. 213-219)

Damir Horga
Izvorni znanstveni članak


Language and Identity (str. 221-226)

Alexander D. Hoyt
Izvorni znanstveni članak


Silazno-uzlazna jezgra u sustavu jezgri hrvatskog jezika (str. 227-244)

Ivan Ivas
Izvorni znanstveni članak


Semantička neodređenost internacionalizama i njene posljedice za prevođenje (str. 245-254)

Vladimir Ivir
Izvorni znanstveni članak


A note on language preservation - with special reference to Sami in northern Scandinavia (str. 255-264)

Ernst Hakon Jahr
Izvorni znanstveni članak


Bilješke oko porijekla naše frazeologije (str. 265-269)

Josip Jernej
Izvorni znanstveni članak


Intonacijsko značenje u engleskom i hrvatskom (str. 271-284)

Višnja Josipović
Izvorni znanstveni članak


Ergativnost i hrvatski jezik (str. 285-300)

Miro Kačić
Izvorni znanstveni članak


Preispitivanje jedne lingvističke doktrine u engleskom (str. 301-308)

Damir Kalogjera
Izvorni znanstveni članak


Pomaknute granice ranoga jezičnoga razvoja: okvir za novu psiholingvističku teoriju (str. 309-318)

Melita Kovačević
Izvorni znanstveni članak


What is the Dative if Possession? (str. 319-332)

Dubravko Kučanda
Izvorni znanstveni članak


Bilježka o književnome naglasku hrvatskome (str. 333-391)

Bulcsu Laszlo
Izvorni znanstveni članak


English as the National Language of the USA? (str. 405-415)

Thomas F. Magner
Izvorni znanstveni članak


Zur ideographischen und historisch-etymologischen Analyse slawischer Phraseme (str. 417-423)

Josip Matešić
Izvorni znanstveni članak


Morfološke i tvorbene pojave u anglicizmima ruskoga hipijevskog slenga (str. 425-435)

Antica Menac
Izvorni znanstveni članak


Metaforizacija kao terminološki postupak u engleskom i hrvatskom (str. 437-449)

Milica Mihaljević, Ljiljana Šarić
Izvorni znanstveni članak


Čakavci s Krbave (str. 451-456)

Milan Moguš
Izvorni znanstveni članak


Njemački kao jezik posrednik pri posuđivanju iz engleskoga u hrvatski (str. 457-464)

Vesna Muhvić-Dimanovski
Izvorni znanstveni članak


Za relativistički pristup u proučavanju geneze i povijesti romanskih jezika (str. 465-481)

Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak


U potrazi za boljom riječi (str. 483-488)

Anja Nikolić-Hoyt
Izvorni znanstveni članak


Unaccented pronominal subjects in the Germanic languages (str. 489-496)

Janez Orešnik
Izvorni znanstveni članak


The First Practical Grammar and Reader of Illyrian? (str. 497-502)

Monica Partridge
Izvorni znanstveni članak


Cold Colours in 19th-century English Literature (str. 503-517)

Jaroslav Peprnik
Izvorni znanstveni članak


Funkcionalni stilovi i sintaksa (str. 519-527)

Ivo Pranjković
Izvorni znanstveni članak


Anglicizmi u poslovnim komunikacijama u hrvatskom pomorstvu (str. 529-543)

Boris Pritchard
Izvorni znanstveni članak


Semantički primitvi (str. 545-559)

Ida Raffaelli
Izvorni znanstveni članak


O deziderativnim iskazima u slavenskim jezicima (str. 561-569)

Dubravka Sesar
Izvorni znanstveni članak


Fonološka adaptacija anglicizama u talijanskom jeziku: fonemska redistribucija (str. 571-581)

Lelija Sočanac
Izvorni znanstveni članak


On a Projected Dictionary of Anglicisms in Danish (str. 583-588)

Knud Sorensen
Izvorni znanstveni članak


Zbiljnost antičke lingvistike (str. 589-601)

Dubravko Škiljan
Izvorni znanstveni članak


Računalna obradba hrvatskoga i nacionalni korpus (str. 603-611)

Marko Tadić
Izvorni znanstveni članak


Ima li katalanizama u jadranskom hrvatskom? (str. 621-628)

Vojmir Vinja
Izvorni znanstveni članak


Pseudoanglicizmi u francuskom jeziku (str. 629-634)

Lovorka Zergollern-Miletić
Izvorni znanstveni članak


The frequency of English loanwords in written Polish (str. 634-648)

Elžbieta Manczak-Wohlfeld
Pregledni rad


The English Element in the Romanian Language (str. 635-641)

Georgeta Ciobanu
Pregledni rad


Giuseppe Francescato: Saggi di linguistica teorica e applicata (str. 649-652)

Pavao Tekavčić
Recenzija, Prikaz slučaja


Kronika (str. 653-658)

Ida Raffaelli, Melita Kovačević, Goranka Antunović, Barbara Kryžan-Stanojević
Ostalo


Obznane (str. 659-674)

Ljiljana Šarić, Jasna Vince Marinac, Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Milena Žic Fuchs, Vesna Deželjin, Pavao Tekavčić, Marija-Ana Dürrigl, Marica Čunčić, Milan Mihaljević, Mario Brdar, Matea Birtić, Ivana Franić, Vesna Badurina-Stipčević
Kratko priopćenje


Posjeta: 91.606 *