hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 31. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.I-VI) hrvatskipdf 316 KB
Ostalo  
Psalamsko Trojstvo – nastanak i ikonografsko-teološki razvoj od psaltirske ilustracije do trinitarnog ikonografskog tipa (str.1-22) hrvatskipdf 1 MB
»TRINITY OF THE PSALM« – THE ORIGIN AND ICONOGRAPHIC-THEOLOGICAL DEVELOPMENT FROM THE ILLUSTRATION OF PSALTER TO THE TRINITARIAN ICONOGRAPHIC TYPE (str.22-22)  
Marija PEHAR
Izvorni znanstveni članak
 
Teološko-alegorijsko tumačenje noćne službe oficija u liturgijskoj ekspoziciji Vilima Duranda (1230. – 1296.) s naglaskom na antifone i psalmodiju (str.23-46) hrvatskipdf 379 KB
THEOLOGICAL ALLEGORICAL COMMENTARY OF THE NIGHT OFFICE IN THE LITURGICAL EXPOSITION OF WILLIAM DURAND (1230–1296) WITH EMPHASIS ON THE ANTIPHONS AND PSALMODY (str.46-46)  
Silvio KOŠĆAK
Izvorni znanstveni članak
 
Tiskani časoslovi Andrije Paltašića i Dobrića Dobrićevića (Boninus de Boninis) i njihova likovna oprema (str.47-75) hrvatskipdf 3 MB
PRINTED BREVIARIES OF ANDRIJA PALTAŠIĆ AND DOBRIĆ DOBRIĆEVIĆ (BONINUS DE BONINIS) AND THEIR ART EQUIPMENT (str.75-75)  
Milan PELC
Izvorni znanstveni članak
 
Observations on the Liturgical Psalter in MS Canon. Liturg. 172 (Bodleian Library, Oxford) (str.77-91) engleskipdf 373 KB
Zapažanja o liturgijskom psaltiru u MS Canon. Liturg. 172 (Bodleyanska knjižnica, Oxford) (str.91-91)  
Catherine Mary MACROBERT
Izvorni znanstveni članak
 
Rukopis 463 Kaptolskoga arhiva u Splitu (KAS 463) (str.93-116) hrvatskipdf 2 MB
Manuscript 463 of the Capitol Archive in Split (KAS 463) (str.114-114)  
Domagoj VOLAREVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatskoglagoljsko brevijarsko Žitije pape Klementa rimskoga (str.117-136) hrvatskipdf 497 KB
DIE KROATISCH-GLAGOLITISCHE BREVIER-VITA VON PAPST CLEMENS I. (str.135-135)  
THE CROATIAN GLAGOLITIC BREVIARY VITA OF POPE CLEMENT I. (str.136-136)  
Johannes REINHART
Izvorni znanstveni članak
 
Sveti Grgur Veliki u Njemačko-rimskom brevijaru (1518.), na freskama u Sveticama (1541.) i u Raju duše (1560.) koje su naručili Frankapani Modruški i Ozaljski (str.137-154) hrvatskipdf 900 KB
Gregory the Great in the German-Roman Breviary (1518), on frescoes in Svetice (1541), and in the Hortulus animae (1560) commissioned by the Frankapani of Modruš and Ozalj (str.151-154)  
Ivan JURKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Služba u čast sv. Tomi Becketu u hrvatskoglagoljskim brevijarima (str.155-190) hrvatskipdf 624 KB
THE SERVICE IN THE HONOR OF ST. THOMAS BECKET IN CROATO-GLAGOLITIC BREVIARIES (str.189-190)  
Ana MIHALJEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Glagoljska čitateljska zajednica na primjeru Drugoga beramskoga brevijara (str.191-216) hrvatskipdf 428 KB
THE GLAGOLITIC READING COMMUNITY OF THE SECOND BERAM BREVIARY (str.216-216)  
Marija-Ana DÜRRIGL, Andrea RADOŠEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Beramska martinska tradicija: od predaje do beramskoga glagoljskoga brevijara (str.217-242) hrvatskipdf 3 MB
TRADITION OF ST. MARTIN IN BERAM: FROM LEGEND TO THE BERAM GLAGOLITIC BREVIARY (str.242-242)  
Antonija ZARADIJA KIŠ
Izvorni znanstveni članak
 
Prijevod uraškog glagoljskog Novog testamenta i mogući utjecaji jezika istarskih hrvatskocrkvenoslavenskih kodeksa (na primjeru Drugog beramskog brevijara) (str.243-264) hrvatskipdf 421 KB
A POTENTIAL INFLUENCE OF THE ISTRIAN CHURCH SLAVONIC CODICES (NAMELY THE SECOND BERAM BREVIARY) ON THE URACH TRANSLATION OF THE GLAGOLITIC NEW TESTAMENT (str.264-264)  
Tanja KUŠTOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Jezične značajke temporala Drugoga beramskoga (ljubljanskoga) brevijara s gledišta povijesne dijalektologije (str.265-284) hrvatskipdf 418 KB
LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF THE TEMPORAL OF THE SECOND BERAM (LJUBLJANA) BREVIARY FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORICAL DIALECTOLOGY (str.284-284)  
Silvana VRANIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Moravizmi u Drugom beramskom (ljubljanskom) brevijaru (str.285-301) hrvatskipdf 450 KB
MORAVISMS IN THE SECOND BERAM (LJUBLJANA) BREVIARY (str.301-301)  
Marinka ŠIMIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Bosansko četveroevanđelje, Sofijski odlomci. Priredio Mehmed KARDAŠ. Forum Bosnae 80, Sarajevo: Međunarodni forum Bosna, 2018., 224 str. (str.303-314) bosanskipdf 443 KB
Jagoda JURIĆ KAPPEL
Recenzija, Prikaz
 
Lejla NAKAŠ, Paratekstualnost u bosanskoj srednjovjekovnoj književnosti, Forum Bosnae 83–84/18, Međunarodni Forum Bosna, Sarajevo 2019., 120 str. (str.314-319) hrvatskipdf 209 KB
Mateo ŽAGAR
Recenzija, Prikaz
 
Ivan KOSIĆ, Album hrvatske ćirilice u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb 2018., 396 str. (str.319-322) hrvatskipdf 201 KB
Marinka ŠIMIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Korizmenjak, Senj 1508; Latinična transkripcija glagoljskoga teksta (s uvodom i rječnikom); priredila Anica Nazor; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Grad Senj, Zagreb 2019. (str.323-325) hrvatskipdf 194 KB
Mateo ŽAGAR
Recenzija, Prikaz
 
IZLOŽBA HRVATSKA GLAGOLJICA (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2018. – 2020.) (str.327-328) hrvatskipdf 214 KB
Ana ŠIMIĆ
Vijest
 
DAN OTVORENIH VRATA STAROSLAVENSKOGA INSTITUTA (str.329-330) hrvatskipdf 193 KB
Vida VUKOJA
Vijest
 
MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP »JEZIK HRVATSKIH PROTESTANTSKIH IZDANJA U KONTEKSTU HRVATSKIH I EUROPSKIH KNJIŽEVNOJEZIČNIH KONCEPCIJA XVI. STOLJEĆA« (Zagreb, 20. rujna 2019.) (str.330-333) hrvatskipdf 203 KB
Blanka CEKOVIĆ, Tanja KUŠTOVIĆ
Vijest
 
ŠTRIGOVSKOM POSTAVOM IZLOŽBE BOGU NA SVOM JEZIKU OBILJEŽEN POČETAK JERONIMOVE GODINE (str.334-335) hrvatskipdf 191 KB
Ana ŠIMIĆ
Vijest
 
UPUTE ZA OBLIKOVANJE PRILOGA (str.337-340) hrvatskipdf 308 KB
Ostalo  
IZDANJA STAROSLAVENSKOGA INSTITUTA (str.341-345) hrvatskipdf 255 KB
Ostalo  
Posjeta: 6.261 *