hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 18
Datum izdavanja: lipnja 1980.

Objavljen na Hrčku: 3. 9. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Tito i Dubrovnik (str.1-55) hrvatskipdf 20 MB
Tito and Dubrovni (str.1-55)  
Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Najstarija zemljišna knjiga u Hrvatskoj — Dubrovački zemljišnik diobe zemlje u Stonu i Pelješcu iz god. 1336 (str.57-89) hrvatskipdf 11 MB
The Oldest Cadastral Book in Croatia — Dubrovnik Cadastral — Book of the Land Partition of Ston and Pelješac in 1336 (str.57-89)  
Josip Lučić
Izvorni znanstveni članak
 
Nemci u srednjovekovnom Dubrovniku (str.91-104) hrvatskipdf 5 MB
Die Deutschen im mittealterlichen Dubrovnik (str.91-104)  
Dušanka Dinić-Knežević
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog proučavanju odnosa Dubrovnika i Sicilije od druge polovice XIV. do početka XIX. stoljeća (str.105-133) hrvatskipdf 11 MB
Beitrag über die Erforschung der Beziehungen zwischen Dubrovnik und Sizilien von der zweiten Hälfte des 14. Jhs. bis zum Beginn des 19. Jhs. (str.105-133)  
Ilija Mitić
Izvorni znanstveni članak
 
Poslovice, sentencije i srodni oblici u djelima Marina Držića (str.135-174) hrvatskipdf 12 MB
Proverbi, sentenze e forme affini nelle opere di Marin Držić (str.135-174)  
Frano Čale
Izvorni znanstveni članak
 
Posljedica i porizam u Getaldićevim radovima (str.175-181) hrvatskipdf 1 MB
Consectarium and Porisme in Getaldić’s Works (str.175-181)  
Žarko Dadić
Izvorni znanstveni članak
 
Pogibija gusara Krila Cvjetkovića u svjetlu društveno-političkih, ekonomskih i književnih zbivanja u Perastu sredinom XVIII. stoljeća (str.183-220) hrvatskipdf 12 MB
Krilo Cvjetković’s Death in the Light of Social, Political, Economic and Literary Events in Perast in the Middle of the 18th Century (str.183-220)  
Miloš Milošević
Izvorni znanstveni članak
 
Joakim Stulli (1730—1817), dubrovački leksikograf (Prolegomena za monografiju) (str.221-249) hrvatskipdf 10 MB
Joakim Stulli (1730—1817), Lexikograph (str.221-249)  
Mijo Ivan Brlek
Izvorni znanstveni članak
 
Talijanski mornari kao članovi posada trgovačkih jedrenjaka Dubrovačke Republike u 18. i početkom 19. stoljeća (str.251-269) hrvatskipdf 5 MB
Italienische Seeleute als Mannschaftsmitglieder auf Handelssegelschiffen der Republik Dubrovnik im 18. und zu beginn des 19. Jhs. (str.251-269)  
Josip Luetić
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko podataka o korčulanskoj brodogradnji iz 19. stoljeća (str.271-312) hrvatskipdf 13 MB
Some Data on Korčula Shipbuilding Activities in the 19th century (str.271-312)  
Vinko Ivančević
Izvorni znanstveni članak
 
Pisma Luka Zore Valtazaru Bogišiću, Franji Račkom i Vatroslavu Jagić (str.313-340) hrvatskipdf 8 MB
Die Briefe von Luko Zore and Valtazar Bogišić, Franjo Rački und Vatroslav Jag (str.313-340)  
Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Prinos Frana Kesterčaneka poznavanju dubrovačke kulturno-umjetničke prošlosti (str.341-347) hrvatskipdf 2 MB
Cvito Fisković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Dubrovačka periodika od 1848. do 1918. godine (str.349-535) hrvatskipdf 49 MB
Dubrovnik Periodicals from 1848 till 1918 (str.349-535)  
Ivo Perić
Bibliografija
 
Francis W. Carter: Dubrovnik (Ragusa) a Clasic City-State, Seminar Press, London i New York 1972. (str.537-539) hrvatskipdf 1 MB
Vladimir Stipetić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
N. Pavlenko, Sava Lukić Vladislavić Raguzinski »Sibirskije ognji«, broj 3, god. 1978. (str.539-546) hrvatskipdf 3 MB
Vladimir Stipetić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dr Josip Lučić, Obrti i usluge u Dubrovniku do početka XIV. stoljeća, Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest, monografija 7, Zagreb 1979, str. 285. (str.546-548) hrvatskipdf 1 MB
Ilija Mitić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O jednom novom izdavačkom planu JAZU. Izdavanje odabranih djela dubrovačkog mislioca 16. stoljeća Nikole V. Gučetića (str.548-551) hrvatskipdf 1 MB
Ljerka Šifler-Premec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nekoliko novijih priloga o književnosti i teatru starog Dubrovnika (str.552-560) hrvatskipdf 3 MB
Slobodan P. Novak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izazov našoj komparatistici (str.561-564) hrvatskipdf 1 MB
Marija Hosu
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibliografski pregled historiografskih radova o Dubrovniku objavljenih tijekom 1979. godine (str.564-574) hrvatskipdf 3 MB
Mirko Kratofil
Bibliografija
 
Posjeta: 2.328 *