hrcak mascot   Srce   HID

Annales Instituti Archaeologici, Vol. XIV No. 1, 2018.


Annales Instituti Archaeologici,Vol. XIV No. 1
Datum izdavanja: studenoga 2018.

Objavljen na Hrčku: 22. 11. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-7) hrvatskipdf 222 KB
Contents (str.1-7) engleskipdf 222 KB
Kazalo  
Rezultati istraživanja lokaliteta Ilok – Krstbajer (str.9-12) hrvatskipdf 2 MB
Research results from Ilok – Krstbajer site (str.12-12) engleskipdf 2 MB
Siniša Krznar, Andrea Rimpf
Ostalo
 
Rezultati zaštitnih istraživanja kasnoavarodobnog groblja Šarengrad – Klopare 2017. godine (str.13-19) hrvatskipdf 3 MB
Results of the rescue excavation on the Late Avar cemetery on the site Šarengrad – Klopare in 2017 (str.19-19) engleskipdf 3 MB
Anita Rapan Papeša, Andrea Rimpf, Marko Dizdar
Ostalo
 
Rezultati istraživanja nalazišta Sotin – Zmajevac u Hrvatskome Podunavlju (str.20-27) hrvatskipdf 4 MB
Research results of the Sotin – Zmajevac Site in the Croatian Danube Region (str.27-27) engleskipdf 4 MB
Marko Dizdar
Ostalo
 
Sotin – Srednje polje – Istraživanje višeslojnoga nalazišta u Podunavlju 2017. (str.28-33) hrvatskipdf 3 MB
Sotin – Srednje polje – Research of multilayer site in the Danube Region in 2017 (str.33-33) engleskipdf 3 MB
Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar, Gorana Kušić
Ostalo
 
Preliminarni rezultati arheološkoga istraživanja u Batini 2017. godine (str.34-39) hrvatskipdf 1019 KB
Preliminary results of archaeological research in Batina in 2017 (str.39-39) engleskipdf 1019 KB
Tomislav Hršak, Tino Leleković, Marko Dizdar
Ostalo
 
Slavonski Brod – Galovo, arheološka istraživanja 2017. (str.40-45) hrvatskipdf 3 MB
Slavonski Brod – Galovo, archaeological research in 2017 (str.45-45) engleskipdf 3 MB
Katarina Botić, Kornelija Minichreiter
Ostalo
 
Dolina – Glavičice – Istraživanje groblja pod tumulima s kraja kasnoga brončanog doba (str.46-50) hrvatskipdf 2 MB
Dolina – Glavičice – Research of the tumulus cemetery from the end of the Late Bronze Age (str.50-50) engleskipdf 2 MB
Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar, Marija Mihaljević
Ostalo
 
Arheološka istraživanja lokaliteta Nova Bukovica – Sjenjak tijekom 2017. (str.51-53) hrvatskipdf 2 MB
Archaeological research of Nova Bukovica – Sjenjak site during 2017 (str.53-53) engleskipdf 2 MB
Saša Kovačević
Ostalo
 
Prva arheološka istraživanja lokaliteta Stari grad u Pakracu godine 2017. (str.54-60) hrvatskipdf 4 MB
First archaeological excavations of the Stari Grad site in Pakrac in 2017 (str.60-60) engleskipdf 4 MB
Juraj Belaj
Ostalo
 
Rezultati istraživanja groblja latenske kulture Zvonimirovo – Veliko polje u 2017. godini (str.61-64) hrvatskipdf 2 MB
Research results of the La Tène culture cemetery at Zvonimirovo – Veliko polje in 2017 (str.64-64) engleskipdf 2 MB
Marko Dizdar
Ostalo
 
Nastavak istraživanja talioničke radionice i naselja na lokalitetu Hlebine – Velike Hlebine (str.65-71) hrvatskipdf 2 MB
Continuation of excavation at the smelting workshop and settlement at the site of Hlebine – Velike Hlebine (str.71-71) engleskipdf 2 MB
Tajana Sekelj Ivančan
Ostalo
 
Arheološko istraživanje prapovijesnog lokaliteta Jalžabet – Bistričak u 2017. godini i Kamp Hrvatska projekta „Iron-Age-Danube“ INTERREG DTP (str.72-75) hrvatskipdf 3 MB
Archaeological research of prehistoric Jalžabet – Bistričak site in 2017 and Camp Croatia of the project “Iron-Age-Danube” INTERREG DTP (str.75-75) engleskipdf 3 MB
Saša Kovačević
Ostalo
 
Arheološka istraživanja prapovijesnog lokaliteta Jalžabet – Carev jarek, sezona 2017. (str.76-79) hrvatskipdf 2 MB
Archaeological research of prehistoric site Jalžabet – Carev jarek, season 2017 (str.79-79) engleskipdf 2 MB
Saša Kovačević
Ostalo
 
Geofizička istraživanja na arheološkome nalazištu Osijek Vojakovački – Mihalj u 2017. godini (str.80-87) hrvatskipdf 2 MB
Geophysical research at Osijek Vojakovački – Mihalj site in 2017 (str.87-87) engleskipdf 2 MB
Branko Mušič, Tatjana Tkalčec, Barbara Horn, Igor Medarić, Petra Basar
Ostalo
 
Nastavak arheološko-konzervatorskih radova na kuli burga Vrbovca u Klenovcu Humskom 2017. godine (str.88-91) hrvatskipdf 3 MB
Continuation of archaeological and conservation works on the keep of the Vrbovec Castle in Klenovec Humski in 2017 (str.91-91) engleskipdf 3 MB
Tatjana Tkalčec
Ostalo
 
Sondažna arheološka istraživanja oko Kule Zrinski i Dvora Patačić u središnjem gradskom parku u Vrbovcu 2017. godine (str.92-109) hrvatskipdf 4 MB
Probe archaeological excavations around the Zrinski Tower and Patačić Palace in the central town park in Vrbovec in 2017 (str.109-109) engleskipdf 4 MB
Tatjana Tkalčec
Ostalo
 
Arheološka istraživanja crkve Sv. Martina u Prozorju 2017. godine (str.110-114) hrvatskipdf 3 MB
Archaeological research of the St. Martin’s Church in Prozorje in 2017 (str.114-114) engleskipdf 3 MB
Juraj Belaj, Sebastijan Stingl
Ostalo
 
Istraživanje bedema, crkvenoga sklopa i kasnoantičkih pregradnji na lokalitetu Stancija Blek (Tar) u 2017. godini (str.115-120) hrvatskipdf 2 MB
Research of the fortifications, church complex and Late Antique readaptations on the Stancija Blek (Tar) site in 2017 (str.120-120) engleskipdf 2 MB
Ana Konestra, Enrico Cirelli, Bartul Šiljeg, Gaetano Benčić
Ostalo
 
Terenski pregledi, geofizička i sondažna istraživanja projekta „Arheološka topografija otoka Raba“ u 2017. godini (str.121-126) hrvatskipdf 3 MB
Field reconnaissance, geophysical survey and trial excavations within the project “Archaeological topography of the island of Rab” in 2017 (str.126-126) engleskipdf 3 MB
Ana Konestra, Fabian Welc, Anita Dugonjić, Paula Androić Gračanin, Nera Šegvić, Kamil Rabiega
Ostalo
 
Arheološko istraživanje na lokalitetu Novo Selo Bunje na otoku Braču, 2017. godine (str.127-135) hrvatskipdf 3 MB
Archaeological excavation on the Novo Selo Bunje site on the island of Brač, 2017 (str.135-135) engleskipdf 3 MB
Kristina Jelinčić Vučković, Emmanuel Botte
Ostalo
 
Arheološka istraživanja rimske vile u uvali Soline na otoku Sveti Klement (Pakleni otoci, Hvar), lipanj 2017. godine (str.136-140) hrvatskipdf 2 MB
Archaeological research of a Roman villa in Soline Bay on the island of St. Clement (Pakleni Islands, Hvar) in June 2017 (str.140-140) engleskipdf 2 MB
Marina Ugarković, Ivančica Schrunk, Vlasta Begović, Marinko Petrić
Ostalo
 
Terenski pregled koprivničke i đurđevačke Podravine (str.142-147) hrvatskipdf 1 MB
Field survey of the Koprivnica and Đurđevac part of the River Drava Basin (str.147-147) engleskipdf 1 MB
Ivan Valent, Siniša Krznar, Tatjana Tkalčec, Tajana Sekelj Ivančan
Ostalo
 
Kulturni krajolik Velebita – Terenski pregledi na području Podvelebitskoga primorja u 2017. godini (str.148-152) hrvatskipdf 2 MB
Cultural landscape of the Velebit – Field surveys of the Sub-Velebit coast in 2017 (str.152-152) engleskipdf 2 MB
Ana Konestra, Vedrana Glavaš, Asja Tonc, Paula Androić Gračanin, Nera Šegvić
Ostalo
 
Eksperimentalno taljenje željezne rude i razgradnja korištene talioničke peći (str.154-160) hrvatskipdf 2 MB
Experimental smelting of iron ore and dismantling of the utilized smelting furnace (str.160-160) engleskipdf 2 MB
Tatjana Sekelj Ivančan
Ostalo
 
Additional scientific activity of the Institute  
Ostala znanstvena djelatnost Instituta za arheologiju (str.162-173) hrvatskipdf 2 MB
Ostalo  
Popis suradnika i Upute autorima (str.174-178) hrvatskipdf 681 KB
Ostalo  
Posjeta: 12.934 *