hrcak mascot   Srce   HID

Annales Instituti Archaeologici, Vol. XI No. 1, 2015.


Annales Instituti Archaeologici,Vol. XI No. 1
Datum izdavanja: studenoga 2015.

Objavljen na Hrčku: 18. 11. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-6) hrvatskipdf 210 KB
Contents (str.1-6) engleskipdf 210 KB
Kazalo  
Sotin i Opatovac, probna arheološka istraživanja višeslojnih nalazišta 2014. godine (str.9-13) hrvatskipdf 3 MB
Sotin and Opatovac, trial excavations of multilayered sites in 2014 (str.13-13) engleskipdf 3 MB
Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar
Ostalo
 
Sotin, arheološka istraživanja stariježeljeznodobnog groblja u Podunavlju 2014. godine (str.14-17) hrvatskipdf 2 MB
Sotin, archaeological research of an Early Iron Age cemetery in Danube region, 2014 (str.17-17) engleskipdf 2 MB
Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar
Ostalo
 
Rezultati istraživanja nalazišta Batina – Sredno 2014. godine (str.18-22) hrvatskipdf 3 MB
Research results from Batina – Sredno site in 2014 (str.22-22) engleskipdf 3 MB
Tomislav Hršak, Tino Leleković, Marko Dizdar
Ostalo
 
Beli Manastir – Širine, zaštitna istraživanja prapovijesnog i srednjovjekovnog nalazišta AN 2A na dionici autoceste A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj 2014. godine (str.23-27) hrvatskipdf 5 MB
Beli Manastir – Širine, rescue excavations of the prehistoric and medieval site AN 2A on the A5 highway, Beli Manastir-Osijek-Svilaj section in 2014 (str.26-26) engleskipdf 5 MB
Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar, Marina Sečkar
Ostalo
 
Arheološko istraživanje lokaliteta AN 8 Donji Miholjac – Goračka (str.28-32) hrvatskipdf 3 MB
Archaeological research of AN 8 Donji Miholjac – Goračka site (str.32-32) engleskipdf 3 MB
Siniša Krznar
Ostalo
 
Slavonski Brod, Galovo, arheološka istraživanja 2014. godine (str.33-37) hrvatskipdf 3 MB
Slavonski Brod, Galovo, Archaeological Research 2014 (str.37-37) engleskipdf 3 MB
Kornelija Minichreiter
Ostalo
 
Nova Bukovica – Sjenjak 2014. godine (str.38-42) hrvatskipdf 3 MB
Nova Bukovica - Sjenjak 2014 (str.42-42) engleskipdf 3 MB
Saša Kovačević
Ostalo
 
Rezultati istraživanja groblja latenske kulture Zvonimirovo – Veliko polje u 2014. godini (str.43-45) hrvatskipdf 2 MB
Research results from the La Tène cemetery at Zvonimirovo – Veliko polje in 2014 (str.45-45) engleskipdf 2 MB
Marko Dizdar
Ostalo
 
Dolina, istraživanje kasnobrončanodobnog groblja pod tumulima 2014. godine (str.46-49) hrvatskipdf 2 MB
Dolina, research of the Late Bronze Age tumulus cemetery in 2014 (str.49-49) engleskipdf 2 MB
Daria Ložnjak Dizdar, Marija Mihaljević
Ostalo
 
Arheološki ostaci triju naselja na Sušinama u Virju (str.50-53) hrvatskipdf 1 MB
Archaeological remains of three settlements on Sušine in Virje (str.53-53) engleskipdf 1 MB
Tajana Sekelj Ivančan
Ostalo
 
Nova sezona istraživanja lokaliteta Torčec – Cirkvišče (str.54-58) hrvatskipdf 3 MB
New season of research at the Torčec-Cirkvišče site (str.58-58) engleskipdf 3 MB
Siniša Krznar
Ostalo
 
Rezultati arheološkog iskopavanja lokaliteta Kalnik – Igrišče 2014. godine (str.59-62) hrvatskipdf 1 MB
The results of archaeological excavations of the Kalnik – Igrišče site in 2014 (str.59-62) engleskipdf 1 MB
Snježana Karavanić, Andreja Kudelić, Tena Karavidović
Ostalo
 
Novi pogledi na stara obrambena zdanja: burg Vrbovec u Klenovcu Humskom, arheološka istraživanja 2014. godine (str.63-73) hrvatskipdf 2 MB
New perspectives on ancient fortifications: Vrbovec Castle in Klenovec Humski, archaeological investigations in 2014 (str.73-73) engleskipdf 2 MB
Tatjana Tkalčec
Ostalo
 
Sustavna istraživanja lokaliteta Crikvenica – Ad turres: obrada nalaza 2014. godine i izložba 845°C Ad turres (Muzej grada Crikvenice) (str.74-76) hrvatskipdf 2 MB
Systematic research of Crikvenica – Ad turres site: analysis of finds in 2014 and the 845°C Ad Turres exhibition (Museum of Crikvenica) (str.76-76) engleskipdf 2 MB
Goranka Lipovac Vrkljan, Ana Konestra
Ostalo
 
Istraživanje regionalne antičke keramičarske proizvodnje i organizacija III. međunarodnoga arheološkog kolokvija Rimske keramičarske i staklarske radionice, Crikvenica 2014. (Hrvatska zaklada za znanost, Projekt RED) (str.77-79) hrvatskipdf 1 MB
Research in ancient regional pottery production and organization of the Third International Archaeological Colloquium Roman pottery and glass manufactures, Crikvenica 2014 (HRZZ Croatian Science Foundation, Project RED) (str.79-79) engleskipdf 1 MB
Goranka Lipovac Vrkljan, Bartul Šiljeg, Ivana Ožanić Roguljić, Ana Konestra
Ostalo
 
Geofizička istraživanja antičkih struktura u uvali Mahućina na otoku Rabu (općina Lopar) 2014. godine (projekt RED, Hrvatska zaklada za znanost) (str.80-82) hrvatskipdf 2 MB
Geophysical survey of ancient structures in Mahućina Bay on the Island of Rab (Lopar municipality), 2014 (HRZZ , Croatian Science Foundation, Project RED) (str.82-82) engleskipdf 2 MB
Goranka Lipovac Vrkljan, Branko Mušič, Bartul Šiljeg, Ana Konestra
Ostalo
 
Rezultati probnih iskopavanja na gradini Svete Trojice 2014. godine (str.83-86) hrvatskipdf 2 MB
Results of trial excavations at Sveta Trojica hillfort in 2014 (str.86-86) engleskipdf 2 MB
Asja Tonc, Ivan Radman-Livaja, Anja Bertol
Ostalo
 
Arheološka istraživanja rimske vile u uvali Soline na otoku Sveti Klement (Pakleni otoci, Hvar), lipanj 2014. godine (str.87-91) hrvatskipdf 2 MB
Archaeological research of a Roman villa in Soline Bay at the Island of St. Clement (Pakleni Islands, Hvar) in June 2014 (str.91-91) engleskipdf 2 MB
Marina Ugarković, Ivančica Schrunk, Vlasta Begović, Marinko Petrić
Ostalo
 
Terenski pregled na prostoru općina Belišće, Marijanci i Donji Miholjac (str.93-97) hrvatskipdf 2 MB
Field survey on the territory of Belišće, Marijanci and Donji Miholjac municipalities (str.94-94) engleskipdf 2 MB
Hrvoje Kalafatić, Bartul Šiljeg
Ostalo
 
Rezultati terenskog pregleda općine Koška 2014. godine (str.98-103) hrvatskipdf 3 MB
Results of a field survey of Koška municipality in 2014 (str.103-103) engleskipdf 3 MB
Zorko Marković, Katarina Botić, Danimirka Podunavac, Jasna Jurković
Ostalo
 
Prikaz rezultata prve faze sustavnoga terenskog pregleda gornje Podravine (str.104-108) hrvatskipdf 1 MB
Presentation of results of the first stage of systematic field survey of Upper Podravina (Drava valley) (str.108-108) engleskipdf 1 MB
Andreja Kudelić, Filomena Sirovica, Ina Miloglav
Ostalo
 
Terenski pregled predjela desne obale srednjeg toka rijeke Glogovnice (Repinec, Festinec, Pokasin, Špiranec) (str.109-115) hrvatskipdf 3 MB
Field survey of the right bank of Glogovnica’s midstream (Repinec, Festinec, Pokasin, Špiranec) (str.115-115) engleskipdf 3 MB
Tatjana Tkalčec, Daria Ložnjak Dizdar
Ostalo
 
Terenski pregled okolice grada Vrbovca tijekom 2014. godine, Zagrebačka županija (str.116-127) hrvatskipdf 4 MB
Field survey of the area surrounding Vrbovec, Zagreb County, 2014 (str.127-127) engleskipdf 4 MB
Tatjana Tkalčec
Ostalo
 
Projekt Arheološka topografija otoka Raba – rezultati terenskog pregleda na području grada Raba u 2014. godini i izložba Arheološka topografija: putovanje kroz prošlost Lopara (str.128-132) hrvatskipdf 3 MB
Project Archaeological topography of the Island of Rab – results of field survey in the City of Rab area in 2014 and exhibition Archaeological topography: a journey through the history of Lopar (str.132-132) engleskipdf 3 MB
Goranka Lipovac Vrkljan, Ana Konestra
Ostalo
 
Zračna arheologija u istočnoj Slavoniji 2014. godine (str.135-141) hrvatskipdf 3 MB
Aerial archaeology in eastern Slavonia in 2014 (str.141-141) engleskipdf 3 MB
Bartul Šiljeg, Hrvoje Kalafatić
Ostalo
 
Additional scientific activity of the Institute  
Ostala znanstvena djelatnost Instituta za arheologiju (str.140-148) hrvatskipdf 3 MB
Ostalo  
Popis suradnika i Upute autorima (str.140-152) hrvatskipdf 295 KB
Ostalo  
Posjeta: 21.768 *