hrcak mascot   Srce   HID

Hvar City Theatre Days, Vol. 6. No. 1, 1979


Hvar City Theatre Days,Vol. 6. No. 1
Publication date: May 1979

Published on HRČAK: 04 June 2013
Table of contents Full text
Razvojne smjernice hrvatske dramske književnosti XIX stoljeća (str.5-12) croatianpdf 2 MB
Marijan Matković
Original scientific paper
 
Dodiri hrvatskog i srpskog teatra i drame (str.13-21) croatianpdf 2 MB
Raško V. Jovanović
Original scientific paper
 
Drama 19. stoljeća u hrvatskim povijestima književnosti (str.22-36) croatianpdf 4 MB
Vida Flaker
Original scientific paper
 
D r a m a t i č k a p o k u š e n j a Dimitrije Demetra prema hrvatskoj dramskoj baštini (str.37-54) croatianpdf 5 MB
Dunja Fališevac
Original scientific paper
 
Hrvatsko profesionalno kazalište od Demetra do Miletića (str.55-67) croatianpdf 4 MB
Nikola Batušić
Original scientific paper
 
Kazališna režija i redatelji u 19. stoljeću (str.68-83) croatianpdf 4 MB
Boris Senker
Original scientific paper
 
Poetički temelji drame u stihu u hrvatskoj književnosti XIX stoljeća (str.84-106) croatianpdf 6 MB
Pavao Pavličić
Original scientific paper
 
Romantični klasicizam na zalazu (str.107-116) croatianpdf 3 MB
Zlatko Posavac
Original scientific paper
 
Neki problemi povijesne tragedije 19. stoljeća (str.117-125) croatianpdf 2 MB
Miroslav Šicel
Original scientific paper
 
Ilirska kraljica u Coleridgeovoj drami (str.126-137) croatianpdf 3 MB
Josip Torbarina
Original scientific paper
 
Prilog usmene književnosti poetici Bogovićeva Matije Gupca (str.138-148) croatianpdf 3 MB
Josip Kekez
Original scientific paper
 
Kazalište u »Vijencu« (str.149-158) croatianpdf 2 MB
Nina Vinski-Kuleš
Original scientific paper
 
Kazalište i dramska književnost u Danici (str.159-183) croatianpdf 6 MB
Milorad Živančević
Original scientific paper
 
Mladenački dramski pokušaj Matka Laginje (str.184-191) croatianpdf 2 MB
Josip Bratulić
Original scientific paper
 
Dramatika Janka Jurkovića (str.192-200) croatianpdf 2 MB
Dubravko Jeličić
Original scientific paper
 
Ideja drame kod Franje Markovića (str.201-214) croatianpdf 3 MB
Zoran Kravar
Original scientific paper
 
Kvantitativne varijacije u ustrojstvu drame XIX stoljeća (str.215-232) croatianpdf 5 MB
Branka Brlenić-Vujić
Original scientific paper
 
Pabirci o književno-kazališnoj djelatnosti Josipa Eugena Tomića (str.233-265) croatianpdf 8 MB
Branko Hećimović
Original scientific paper
 
Dramski rad Josipa Kozarca (str.266-284) croatianpdf 5 MB
Dionizije Švagelj
Original scientific paper
 
Deset pristupnih varijacija na temu J u l i j e R o r a u e r (str.285-332) croatianpdf 12 MB
Nedjeljko Fabrio
Original scientific paper
 
Gostovanja profesionalnog hrvatskog kazališta iz Zagreba u Hrvatskoj XIX stoljeća (str.333-345) croatianpdf 4 MB
Tihomil Maštrović
Original scientific paper
 
Splitsko kazalište do sredine 19. stoljeća (str.346-379) croatianpdf 9 MB
Cvito Fisković
Original scientific paper
 
Kulturni i društveni život Splita u prvoj polovici XIX stoljeća (str.380-399) croatianpdf 5 MB
Danica Božić-Bužančić
Original scientific paper
 
Jovan Subotić i zagrebačko kazalište (str.400-413) croatianpdf 3 MB
Marta Frajnd
Original scientific paper
 
Nešto građe iz bečkih policijskih arhiva o hrvatskom kazališnom životu sredinom XIX stoljeća (str.414-445) croatianpdf 8 MB
Slobodan P. Novak
Original scientific paper
 
Dimitrija Demeter prema jeziku starije hrvatske književnosti (str.446-471) croatianpdf 6 MB
Josip Vončina
Original scientific paper
 
Problemi i ličnosti slikarstva 19. stoljeća u Dalmaciji (str.472-485) croatianpdf 3 MB
Kruno Prijatelj
Original scientific paper
 
Akcija za sakupljanje građe o folklornoj drami XIX stoljeća (str.486-495) croatianpdf 2 MB
Nikola Bonifačić Rožin
Original scientific paper
 
Muzičko-scenski i društveni život u Makarskoj u XIX stoljeću (str.496-505) croatianpdf 2 MB
Nevenka Bezić-Božanić
Original scientific paper
 
Problematika glazbeno-scenske naravi u hrvatskoj glazbenoj kulturi XIX stoljeća (str.506-516) croatianpdf 3 MB
Lovro Županović
Original scientific paper
 
Drama Julija Solitra »Splitski plemići« (str.517-523) croatianpdf 2 MB
Anatolij Kudrjavcev
Original scientific paper
 
Predstave izvedene u Danima Hvarskog kazališta od 10. do 13. svibnja 1978. godine u gradu Hvaru (str.525-530) croatianpdf 672 KB
Other  
Opis fotografija (str.531-537) croatianpdf 655 KB
Other  
Visits: 20.536 *