Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 03.05.1989.
  • Objavljen na Hrčku: 28.05.2013.

Sadržaj

Puni tekst

Marko Marulić na početku (str. 5-16)

Rafo Bogišić
Izvorni znanstveni članak


Marulić i zadarski pjesnici XVI. i XVII. stoljeća (str. 17-33)

Franjo Švelec
Izvorni znanstveni članak


Marulićeve posvete (str. 34-46)

Zlata Bojović
Izvorni znanstveni članak


Rodovske i žanrovske odrednice Marulićeva Poklada i Korizme (str. 47-62)

Dunja Fališevac
Izvorni znanstveni članak


Marko Marulić i duhovna gibanja u doba Restauracije (16/17. stoljeće) (str. 63-73)

Franjo Šanjek
Izvorni znanstveni članak


Poetski ukrasi u Marulićevoj Susani (str. 74-82)

Mirko Tomasović
Izvorni znanstveni članak


»Govorenje Duše Osujene« u Marulića i glagoljska književnost (str. 83-96)

Antonija Zaradija
Izvorni znanstveni članak


Karnarutić prema Maruliću (str. 97-118)

Pavao Pavličić
Izvorni znanstveni članak


Kratki stih Marka Marulića (str. 119-123)

Mirjana Stefanović
Izvorni znanstveni članak


Književno-jezična baština u Susani Marka Marulića (str. 124-136)

Josip Bratulić
Izvorni znanstveni članak


Bliskost Marulićeve riječi (napomene priređivača Marulićeve Judite) (str. 137-141)

Milan Moguš
Izvorni znanstveni članak


O jezičnim podudarnostima Bernardinova Lekcionara i Marulićeve Judite (str. 142-151)

Josip Vončina
Izvorni znanstveni članak


O Marulićevu alegorijskom tumačenju Davidijade (str. 152-161)

Branimir Glavičić
Izvorni znanstveni članak


Marulićeve »Starozavjetne ličnosti« i antička biografska tradicija (str. 176-192)

Darko Novaković
Izvorni znanstveni članak


Literarne značajke Marulićeva Evanđelistara (str. 193-211)

Drago Šimundža
Izvorni znanstveni članak


Marulićev polemički spis In eos qui beatum Hieronymum Italum esse contendunt (str. 212-220)

Andrea Zlatar
Izvorni znanstveni članak


Značenje Marulićevih Himana za razvoj Hrvatske himnodije (str. 221-236)

Hrvojka Mihanović
Izvorni znanstveni članak


Marko Marulić u epistolografiji (str. 237-252)

Stanislav Marijanović
Izvorni znanstveni članak


Marko Marulić i filozofija u svjetlu enciklopedizma (str. 268-285)

Ljerka Schiffler
Izvorni znanstveni članak


Elementi dramskog u Marulićevu pjesničkom postupku (str. 286-304)

Nikica Kolumbić
Izvorni znanstveni članak


Scenski prostor Marulićevih drama (str. 305-315)

Nikola Batušić
Izvorni znanstveni članak


Čitanje Marulićeva teatra (str. 319-337)

Mira Muhoberac
Izvorni znanstveni članak


Dramatika Marulićevih didaskalija (str. 338-351)

Nasko Frndić
Izvorni znanstveni članak


Marulove Enigmoforme (str. 352-364)

Slavko Peleh
Izvorni znanstveni članak


Stanovništvo Splita u Marulićevo doba (str. 365-371)

Nevenka Bezić-Božanić
Izvorni znanstveni članak


»Judita« (recital Edite Karađole) (str. 383-392)

Marko Marulić
Ostalo


Posjeta: 32.392 *