hrcak mascot   Srce   HID

Histria antiqua, Vol. 21 No. 21, 2012.


Histria antiqua,Vol. 21 No. 21
Datum izdavanja: kolovoza 2012.

Objavljen na Hrčku: 26. 6. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Impressum (str.1-2) hrvatskipdf 327 KB
Impressum (str.2-2)  
Ostalo  
Sadržaj (str.3-6) hrvatskipdf 430 KB
Contents (str.3-6)  
Kazalo  
Navigare necesse est. Od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka (str.7-8) hrvatskipdf 263 KB
Navigare necesse est: From Prehistory to the Early Middle Ages (str.9-10) engleskipdf 258 KB
Vesna Girardi Jurkić
Uvodnik
 
Jadranske plovidbene rute od staroga do prvih stoljeća novoga vijeka (str.13-20)  
Adriatic Sea Routes from the Antiquity to the Early Modern Age (str.13-20) engleskipdf 4 MB
Mithad KOZLIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Neke posebnosti antičkog prometa duž istočnog Jadrana (str.21-28) hrvatskipdf 935 KB
Some Particularities of Ancient Sea Traffic in the Eastern Adriatic (str.21-28)  
Marin ZANINOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Prijevoz mramora kopnom ili rijekama u Noriku i zapadnoj Panoniji (str.29-36)  
Transport of Marble on Land or by River in SE-Noricum and Western Pannonia (str.29-36) engleskipdf 2 MB
Erwin POCHMARSKI
Izvorni znanstveni članak
 
Naznake za plovidbu i prekomorsku trgovinu u Brigeciju (str.37-48)  
Hinweise auf Schifffahrt und Fernhandel in Brigetio, Komárom/Szőny, Ungarn (str.37-48) njemačkipdf 9 MB
László BORHY
Izvorni znanstveni članak
 
Od Prokonesosa do Odesosa: Nedovršeni rimski mramor iz Odesosa i Marcianopolisa (2. – 3. st. po. Kr.) (str.49-60)  
From Procnnessos To Odessos: Unfinished Roman Marbles From Odessos And Marcianopolis (2nd-3rd c. AD) (str.49-60) engleskipdf 6 MB
Alexander MINCHEV
Izvorni znanstveni članak
 
Trgovina Jadranom između južne Italije i Makedonije od 6. – 1. st. pr. Kr. (str.61-72) hrvatskipdf 6 MB
Le commerce sur Adriatic entre l’Italie du sud et de la Macedoine (str.61-72)  
Vera BITRAKOVA GROZDANOVA
Izvorni znanstveni članak
 
Brodarenje i luke duž obale Akvitanije u antici: bibliografske bilješke (str.73-84)  
Ports et navigation en Aquitaine romaine - note bibliographique (str.73-84) francuskipdf 4 MB
Francis TASSAUX
Izvorni znanstveni članak
 
Trgovina mramorom u Hispaniji (str.85-92)  
El comercio de los mármoles en Hispania (str.85-92) španjolskipdf 781 KB
Isabel RODÀ DE LLANZA
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga mornarice u Oktavijanovom Ilirskom ratu (str.93-104)  
The Role of the Navy in Octavian’s Illyrian War (str.93-104) engleskipdf 1 MB
Marjeta ŠAŠEL KOS
Izvorni znanstveni članak
 
Taciti... miracula cursus, Luc., PharS. 4,425 (str.105-112) hrvatskipdf 1 MB
Taciti … miracula cursus, Luc., Phars. 4, 425 (str.105-112)  
Siniša BILIĆ – DUJMUŠIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Rimske vojne pomorske baze na istočnom Jadranu (str.113-122)  
Roman Naval Bases at the Eastern Adriatic (str.113-122) engleskipdf 2 MB
Anamarija KURILIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Moguće pomorske komunikacije starokršćanske Salone (str.123-128) hrvatskipdf 633 KB
Possible Maritime Connections of Early Christian Salona (str.123-128)  
Emilio MARIN
Izvorni znanstveni članak
 
Ancient Cults as Patrons of Seafaring and Seafarers in Istria (str.129-152) engleskipdf 10 MB
Antički kultovi kao zaštitnici pomorstva i moreplovaca u Istri (str.129-159)  
Vesna GIRARDI JURKIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Neka pitanja o mitološkom brodu Argo (str.153-160)  
Remarques sur le navire mythologique Argô (str.153-160) francuskipdf 3 MB
Vassiliki GAGGADIS-ROBIN
Izvorni znanstveni članak
 
Salomonova mornarica u kontekstu pomorsko-trgovačkih veza na prostoru južnog Levanta u željezno doba (str.161-168)  
Solomon’s Navy in the Context of Maritime Trade Relations in Iron Age South Levant (str.161-168) engleskipdf 2 MB
Eva Katarina GLAZER, Danijel ŠTRUKLEC
Izvorni znanstveni članak
 
Odnosi u trgovačkoj navigaciji staroga vijeka (str.169-176) hrvatskipdf 982 KB
Trade Navigation Relations in Antiquity (str.169-176)  
Zlatko Đukić
Izvorni znanstveni članak
 
Spondylus gaederopus u neolitičkim kulturama na istočnom Jadranu (str.177-202) hrvatskipdf 17 MB
Spondylus Gaederopus in Neolithic Cultures in the East Adriatic (str.177-202)  
Sineva KUKOČ
Izvorni znanstveni članak
 
Istra na prapovijesnim pomorskim putevima (str.203-214) hrvatskipdf 3 MB
L’Istria sulle rotte marittime preistoriche (str.203-214)  
Klara BURŠIĆ-MATIJAŠIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Plovidba duž Caput Adriae: plovidba Svijetom? (str.215-230) hrvatskipdf 6 MB
Navigation along Caput Adriae or Navigation Around the World? (str.215-230)  
Martina BLEČIĆ KAVUR
Izvorni znanstveni članak
 
Trgovački kontakti dvaju jadranskih obala krajem 4. i u 3. st. pr. Kr. na primjeru slikane keramike (str.231-240) hrvatskipdf 4 MB
Trade Contacts between the Two Adriatic Coasts at the Beginning of the Hellenistic Period (str.231-240)  
Maja MIŠE
Izvorni znanstveni članak
 
...Stoji… Inrigua Aestibus Maritimis…o Venecijanskoj laguni ili o ograničenom području promjenjive morfologije (str.241-262)  
…Stagna…inrigua aestibus maritimis… Sulla laguna di Venezia ovvero su un comprensorio a morfologia variabile (str.241-262) talijanskipdf 6 MB
Guido ROSADA, Marco ZABEO
Izvorni znanstveni članak
 
Putovi i komunikacije kroz sjeverozapadnu Hrvatsku tijekom kasnog brončanog doba (str.263-278) hrvatskipdf 5 MB
Roads and Communications Through North-Western Croatia in the Bronze Age (str.263-278)  
Ivančica PAVIŠIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Antički fluvijalni lokaliteti u dolini Neretve (str.279-292) hrvatskipdf 9 MB
Fluvial Locations in the Neretva Valley during Antiquity (str.279-292)  
Hrvoje MANENICA
Prethodno priopćenje
 
Rijeke i riječna božanstva u rimsko doba u hrvatskom dijelu Panonije (str.293-306)  
Rivers and River Deities in Roman Period in the Croatian Part of Pannonnia (str.293-306) engleskipdf 5 MB
Ante RENDIĆ-MIOČEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko epigrafskih svjedočanstava o plovidbi i štovanju božanstava vodâ u Gornjoj Meziji (str.307-314) hrvatskipdf 3 MB
Some Epigraphic Evidence of Navigation and of the Veneration of Water Divinities in Upper Moesia (str.307-314)  
Naser FERRI
Izvorni znanstveni članak
 
Rijeka Danubius - Značaj plovnog puta za uvoz skulpture u Dardaniji tijekom Rimskog doba (str.315-326) hrvatskipdf 4 MB
The Importance of the Danube River Route for the Import of Sculptures in Dardania During the Roman Period (str.315-326)  
Exhlale DOBRUNA-SALIHU
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga maritimnih vila u plovidbi Jadranom (str.327-344)  
The Role of Maritime Villas in Seafaring in the Adriatic (str.327-344) engleskipdf 9 MB
Vlasta BEGOVIĆ, Ivančica SCHRUNK
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko primjera lučkih instalacija antičkih kamenoloma na dalmatinskim otocima (str.345-354) hrvatskipdf 5 MB
Some Examples of Harbour Installations of Ancient Quarries on the Dalmatian Islands (str.345-354)  
Mate PARICA
Prethodno priopćenje
 
Antička pomorska svetišta: promunturium Diomedis (str.355-364) hrvatskipdf 3 MB
Ancient Maritime Sanctuaries: promunturium Diomedis (str.355-364)  
Lucijana ŠEŠELJ
Izvorni znanstveni članak
 
Putovanje Magne Mater morem u Rim (str.365-372)  
The Sea Voyage of Magna Mater to Rome (str.365-372) engleskipdf 3 MB
Aleksandra NIKOLOSKA
Izvorni znanstveni članak
 
Navisalvia - Spasiteljica Lađe sa svetinjama Majke Bogova (str.373-379)  
Navisalvia, The Saviour of Cybele’s Ship (str.373-379) engleskipdf 1 MB
Inga VILOGORAC BRČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Postanak i razvoj naumahija na prostoru Rimskog Carstva (str.381-393) hrvatskipdf 3 MB
Die Entstehung und Entwicklung der Naumachien auf dem Gebiet des Römischen Reiches (str.381-393)  
Marin BUOVAC
Izvorni znanstveni članak
 
Antički plovidbeni putevi i luke na cresko-lošinjskom otočju (str.395-400) hrvatskipdf 2 MB
Antique Sea Routes and Ports in the Waters off the Islands of Cres and Lošinj (str.395-400)  
Jasminka ĆUS-RUKONIĆ
Pregledni rad
 
Važnost otoka Ilovika i Sv. Petra za plovidbenu rutu duž istočne obale Jadrana u svjetlu novijih istraživanja (str.401-412) hrvatskipdf 2 MB
The Importance of the Islands of Ilovik and St. Peter (Sv. Petar) on the Seafaring Route along the Eastern Adriatic Coast in the Light of Recent Research (str.401-412)  
Zrinka SERVENTI
Izvorni znanstveni članak
 
Sv. Petar - Ilovik, bitna pomorska postaja od antike do srednjeg vijeka (str.413-426)  
Saint-Pierre d’Ilovik Une station maritime majeure du nord de l’Adriatique, de l’Antiquité au Moyen-Âge (str.413-426) francuskipdf 8 MB
Sébastien BULLY, Morana ČAUŠEVIĆ-BULLY
Izvorni znanstveni članak
 
Regionalne brodograđevne tradicije na Jadranu u rimsko doba (str.427-441)  
Traditions régionales d’architecture navale en Adriatique à l’époque romaine (str.427-441) francuskipdf 4 MB
Giulia BOETTO, Corinne ROUSSE
Izvorni znanstveni članak
 
Navigare Necesse Est: Svjetionik između antičkog svijeta i srednjeg vijeka (str.443-457)  
Navigare necesse est: il faro tra mondo antico e medioevo (str.443-457) talijanskipdf 5 MB
Baldassarre GIARDINA
Izvorni znanstveni članak
 
Novi mač iz Koljana u svjetlu kontakata s nordijskim zemljama u ranom srednjem vijeku (str.459-470) hrvatskipdf 6 MB
A Recently Recovered Sword at Koljani Near Vrlika Seen in the Light of Contacts With Nordic Countries in the Early Middle Ages (str.459-470)  
Ante MILOŠEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Bizantski srednjovjekovni brodolomi u podmorju istočnog Jadrana Medieval Byzantine Shipwrecks in the Eastern Adriatic (str.471-482) hrvatskipdf 4 MB
Medieval Byzantine Shipwrecks in the Eastern Adriatic (str.471-482)  
Vesna ZMAIĆ
Prethodno priopćenje
 
Tajne srednjovjekovnih moreplovaca (str.483-490) hrvatskipdf 1 MB
Secrets of Medieval Seafaresers (str.483-490)  
Valentina ZOVKO
Izvorni znanstveni članak
 
Je li otok Mljet – Melita u Dalmaciji-Otok brodoloma Sv. Pavla? (str.491-505)  
Is Mljet – Melita in Dalmatia the Island of St. Paul’s Shipwreck? (str.491-505) engleskipdf 4 MB
Marija BUZOV
Izvorni znanstveni članak
 
Vižula kod Medulina - Rezidencijska maritimna vila: Istraživačka kampanja 2011. (str.509-523) hrvatskipdf 6 MB
Vižula near Medulin, Maritime Residential Villa: Investigation Campaign of 2011 (str.509-523)  
Vesna GIRARDI JURKIĆ, Kristina DŽIN, Aleksandra PAIĆ, Zrinka ETTINGER-STARČIĆ
Prethodno priopćenje
 
Podmorsko istraživanje antičkih ostataka arhitekture na Vižuli – kampanja 2011 (str.525-531) hrvatskipdf 3 MB
Underwater Archaeological Investigations in the Waters off the Vižula Peninsula in 2011 (str.525-531)  
Igor MIHOLJEK
Prethodno priopćenje
 
Prapovijesni brod iz uvale Zambratija – Prva kampanja istraživanja (str.533-538) hrvatskipdf 2 MB
Prehistoric Boat from Zambratija Cove – The First Campaign of Exploration (str.533-538)  
Ida KONCANI UHAČ, Marko UHAČ
Prethodno priopćenje
 
Novi podatci o jadranskoj i jonskoj obali Salenta (str.539-556)  
Nuovi dati dalla costa Adriatica e Ionica del Salento (str.539-556) talijanskipdf 9 MB
Rita AURIEMMA
Prethodno priopćenje
 
Nova saznanja o lučkim strukturama: iskapanja 2010. godine u parku S. Lucia u Trstu (str.557-569)  
Nuovi dati sulle strutture portuali di Trieste: gli scavi 2010 nel Park S. Lucia di Trieste (str.557-569) talijanskipdf 8 MB
VENTURA Paola, Valentina DEGRASSI
Prethodno priopćenje
 
Savudrijski zaljev: Luka i priobalje u rimsko doba (str.571-579) hrvatskipdf 4 MB
The Bay of Savudrija: Harbour and the Coastal Landscape in the Roman Age (str.571-579)  
Ida KONCANI UHAČ, Rita AURIEMMA, Dario GADDI, Cristiano ALFONSO, Alessandra DELL’ANNA, Stefano FURLANI
Prethodno priopćenje
 
Najnovija podvodna rekognosciranja podmorja Istre (str.581-597) hrvatskipdf 6 MB
The Most Recent Underwater Investigations off the Coast of Istria (str.581-597)  
Luka BEKIĆ
Prethodno priopćenje
 
Loron-Lorun i Busuja-Bossolo, Poreč, Istra-Istraživačka kampanja u 2011. godini (str.599-608)  
Lorun-Loron et Busuja-Bossolo, Poreč-Parenzo, Istria, Les Campagnes de Recherche 2011 (str.599-608) francuskipdf 3 MB
Marie-Brigitte CARRE, Vladimir KOVAČIĆ, Corinne ROUSSE, Francis TASSAUX
Prethodno priopćenje
 
Šivani brod u uvali Caski na otoku Pagu: Rezultati istraživačke kampanje 2011. (str.609-622) hrvatskipdf 8 MB
Il relitto cucito nella baia di Caska sull’isola di Pag – Campagna di scavo 2011 (str.609-622)  
Giulia BOETTO, Irena RADIĆ ROSSI
Prethodno priopćenje
 
Rekognosciranje lošinjsko-creskog podmorja-Rezultati sustavnog pregleda od 2008. do 2011. godine (str.623-631) hrvatskipdf 4 MB
Underwater Investigations in the Cres-Lošinj Archipelago - Systematic Investigations 2008-2011 (str.623-631)  
Zrinka ETTINGER STARČIĆ
Prethodno priopćenje
 
Popravljati i ploviti. Drvodjelac na brodu? Alati s relikta iz Camarina, Sicilija (str.633-638)  
Riparare e navigare. Un carpentiere a bordo? Utensili del relitto delle nave delle colonne di Camarina, Sicilia (str.633-638) talijanskipdf 2 MB
Giovanni DISTEFANO, Giusy VENTURA
Prethodno priopćenje
 
Prilog poznavanju rimske luke na položaju Bošana nedaleko od Biograda na moru (str.639-647) hrvatskipdf 3 MB
The Roman Port at the Site of Bošana near Biograd na moru (str.639-647)  
Mato ILKIĆ
Prethodno priopćenje
 
Antički brodolom sa sarkofazima kod Sutivana na otoku Braču (str.649-655) hrvatskipdf 3 MB
Antique Shipwreck with Sarcophagi near Sutivan on the Island of Brač (str.649-655)  
Igor MIHAJLOVIĆ
Prethodno priopćenje
 
PROGRAMME: INTERNATIONAL ARCHAEOLOGICAL SYMPOSIUM “Navigare necesse est: from Prehistory to the Early Middle Ages” Pula – Medulin – Rovinj, 23 – 26 November 2011 (str.657-664) engleskipdf 1010 KB
Ostalo  
Impressum 2 (str.665-665) hrvatskipdf 136 KB
Impressum 2 (str.665-665)  
Ostalo  
Posjeta: 77.729 *