Skoči na glavni sadržaj

Učenje za poduzetništvo , Vol. 2 No. 1, 2012.

  • Datum izdavanja: 01.06.2012.
  • Objavljen na Hrčku: 06.12.2014.

Sadržaj

Puni tekst

(Schol) principals learn in a different way. (How do the school principals learn) (str. 31-38)

Milica Andevski, Mira Vidaković
Izvorni znanstveni članak


Investing in higher education: the Republic of Serbia in international environment (str. 43-50)

Jožef Kabok, Imre Lendak, Eva Pataki
Izvorni znanstveni članak


Lifelong Education in Order to Achieve Progress of Business and Creation of the Financial Values (str. 53-61)

Maja Kitić, Toni Miljak, Joško Lozić
Izvorni znanstveni članak


Innovation and Development as Precondition and Consequence of Entrepreneurship (str. 64-68)

Martina Levar, Marina Nikolić
Izvorni znanstveni članak


(str. 71-75)

Željko Sudarić
Izvorni znanstveni članak


Menadžment konzalting kao oblik poduzetničkog učenja i izvor poslovnog znanja (str. 79-92)

Anton Florijan Barišić
Izvorni znanstveni članak


Impact of brand on the market acceptability food products (str. 95-101)

Adela Vileš, Almir Toroman, Enver Karahmet
Izvorni znanstveni članak


Socio-economic dimensions of marketing (str. 103-109)

Ljiljana Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak


Modern entrepreneurship in correlation with foreign trade (str. 111-119)

Marina Gašić, Matej Galić
Izvorni znanstveni članak


Development of Entrepreneurial Skills And Career of Generation Y (str. 121-128)

Verica Jovanovski
Izvorni znanstveni članak


Značaj akeditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba za konkurentnost preduzeća (str. 139-148)

Ljubica Živanić, Zdravko Šumić, Stela Jokić
Izvorni znanstveni članak


Meaning of Risk as a Part of Entrepreneurial Competences (str. 151-156)

Mirko Smoljić
Izvorni znanstveni članak


(str. 161-169)

Primjena poslovnih simulacija u visokoškolskom obrazovanju budućih menadžera u turizmu i ugostiteljstvu (str. 161-169)

Marko Perić, Jelena Đurkin
Izvorni znanstveni članak


Metode aktivnog učenja u sistemu visokog obrazovanja (str. 171-176)

Sandra Brkanlić, Sandra Radakov, Bojan Vapa
Izvorni znanstveni članak


Student’s Cooperative as a Model for Entrepreneurship (str. 193-200)

Lidija Jagodić Jagodić, Nataša Seršić
Izvorni znanstveni članak


Teaching, Implementing and Evaluating Language Competences Within a Training Firm (str. 203-208)

Antonela Šimunović, Ivana Letica, Ksenija Halter
Izvorni znanstveni članak


(str. 211-214)

Poduzetničke vještine u osnovnoj školi Razredna nastava - primjer dobre prakse (str. 211-214)

Sandra Lovrenčić, Marijana Vrančić
Izvorni znanstveni članak


Načini praćenja postignuća učenika kroz Modularni kurikulum poslovanja vježbovne tvrtke (str. 217-220)

Ivana Sertić, Ksenija Halter
Izvorni znanstveni članak


Veština upravljanja sopstvenom karijerom - analiza kompentencija lidera u strategiji planiranja i strategiji razvoja karijere (str. 225-233)

Maja Popović, Aleksandar Lukić, Petra Zdjelarić
Izvorni znanstveni članak


Ulaganje u obrazovanje preduzetnika i primena merodavnog prava (str. 247-252)

Lazar Ožegović, Radica Šipovac, Vladimir Šipovac
Izvorni znanstveni članak


Process of acquiring entrepreneurial competencies from training company to student enterprise (str. 255-260)

Dragan Stanković, Silvija Peroš, Igor Čizmadija
Izvorni znanstveni članak


Analysis of the satisfaction and motivation tangible and intangible motivational factors (str. 263-271)

Vukajlović Đurđica, Milan Stamatović, Snežana Urošević
Izvorni znanstveni članak


Pregovaračke vještine poduzetnika u odnosima s javnošću (str. 273-280)

Vladimir Villach Čeliković, Igor Čizmadija
Izvorni znanstveni članak


(str. 285-294)

Domagoja Buljan Barbača, Lucija Bačić, Toni Milun
Izvorni znanstveni članak


Effective green business plan as a prerequisite for sucessfull green entrepreneurship (str. 297-301)

Maja S. Todorović
Izvorni znanstveni članak


Use of business simulations on ISCED 5/6 level – good practice example (str. 311-316)

Martina Ferk, Miloš Bogdanović
Izvorni znanstveni članak


Entrepreneur competence in crisis (str. 319-326)

Zorka Grandov, Verica Jovanović, Maja Đokić
Izvorni znanstveni članak


(str. 329-335)

Entrepreneurship in Small Family - run Hotels - Croatian Tourism Case Study (str. 329-335)

Suzana Aflić, Emil Priskić, Lucija Bačić
Izvorni znanstveni članak


Socijalna preduzeća u Srbiji pred izazovima procesa Evropskih integracija (str. 337-347)

Dragan Ilić, Aleksandra Drakulić, Tatjana Vučurević
Izvorni znanstveni članak


(str. 365-370)

Značaj preduzetništva za ruralni razvoj Republike Srbije (str. 365-370)

Mirjana Cvijić, Ilija Ćosić, Jelena Borocki
Izvorni znanstveni članak


(str. 373-390)

Emocionalni aspekti marketiranja OPG-a u Hrvatskoj (str. 373-390)

Boris Jurič, Dragan Kopecki, Ivana Grego
Izvorni znanstveni članak


(str. 393-397)

Božidarka Matković, Mitar Perušić, Zoran Petrović
Izvorni znanstveni članak


Uloga i značaj akademskih biblioteka Srbije u preduzetničkom učenju (str. 399-406)

Vesna D. Župan
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 84.965 *